Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Továbblendülni a félútról – kórusok szolgálatai Szamos-negyeden

Továbblendülni a félútról – kórusok szolgálatai Szamos-negyeden

Nyírlövő és Lövőpetri református gyülekezeteinek egyesitett kórusa, a két gyülekezet lelkipásztorai, valamint gondnokok, presbiterek és holland vendégek érkeztek a Szatmár-Szamos-negyedi református templomba, a délelőtti istentiszteletre.

A vasárnap 10 órakor kezdődő alkalmon az ez esetben vendég-, de a helyi gyülekezet szárnyai alatt felnövekedő lelkipásztor Bogya Kis Áron hirdette Isten Igéjét Márk evangéliuma 12. részének 28-tól 24-ig terjedő versei alapján: „Akkor odament hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, és megkérdezte tőle: Melyik az első az összes parancsolat közül? Jézus pedig azt felelte neki: Ez az első: Halld, Izráel, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonló: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor azt mondta neki az írástudó: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és hogy az ember szeresse felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véresáldozatnál.  Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki: Nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.” Az Igében olyan írástudóval találkozunk, aki „félúton” volt Isten országa felé. Ennek, akárcsak egy érmének, két oldala van: van benne dicséret és biztatás, de van benne valami fájdalmas hiány. Vajon, mi hol tartunk ezen az úton? Értjük Urunk szavát, talán hallgatni is szeretjük, és talán szívesen tanulmányozzuk is? Innen kellene továbblendülni, és megélni amit megértettünk. Itt a félúton kellene megtölteni hitünket étellel, mert megállni nagy veszély. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy munkálja ki bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően! – biztatott Bogya Kis Áron.

A prédikációt követően Bogya Kis Mária és Bogya Kis Ferenc lelkipásztorok köszöntötték a vendégeket és a gyülekezetet.

Az igehirdető lelkipásztor vezényelte Nyírlövő és Lövőpetri református gyülekezeteinek egyesitett kórusát. amely nyolc énekkel dicsőitette Istent: népdalzsoltárral, hozsánna-énekkel, ifjúsági énekkel és ún. áldó énekkel, speciális dallammal. Az énekek segítettek továbblendülni a félútról. Természetesen a helyi gyülekezet kórusa is szót kapott, hogy ezzel is megajándékozzák a vendégeket.

Szóljon hozzá