Kezdőlap / Ökumené / Több mint kétmilliárd keresztény él a világon

Több mint kétmilliárd keresztény él a világon

Az amerikai Pew Forum felmérése szerint a keresztények a világ népességének egyharmadát teszik ki, és ezzel messze a legnagyobb vallási csoportot képviselik (a muzulmánok előtt, akik a „világranglista” második helyét foglalják el). A 2,2 milliárd keresztény fele katolikus, 37 százalékuk protestáns, és 12 százalékuk ortodox.

A keresztények száma az utóbbi 100 évben több mint háromszorosára nőtt, ahogy a föld népessége is, mely az 1910-ben mért 1,8 milliárdról 2010-re 6,9 milliárdra ugrott. A növekedés az idő függvényében egyenletes volt, a földrajzi eloszlásban azonban nagy eltérések figyelhetők meg. A 2 400 különböző forrásra támaszkodó felmérés szerint a növekedés a különböző földrészeket nagyon különböző arányban érintette.
A XX. század elején még Európában élt messze a legtöbb keresztény (66 százalék), mára azonban az öreg kontinens Afrika Szahara alatti területeivel van egyensúlyban. Jelenleg mindkét kontinens a világ keresztényeinek egynegyedét tömöríti, míg Amerikában a 37 százalékuk él. A legjelentősebb növekedés Afrikában figyelhető meg, ahol a keresztények száma több mint hatvanszorosára nőtt: az 1910-ben mért 8 millió fő helyett 2010-re 516 millióan lettek. Ennél szerényebb, mégis jelentős – tízszeres – növekedés zajlott Ázsiában és a Csendes-óceáni területeken, ahol jelenleg 285 millió keresztény él.
246 millió fővel az Egyesült-Államokban, és 175 millió fővel Brazíliában él ma a legtöbb keresztény ember. A harmadik a sorban Mexikó, ahol több mint 107 millió keresztényt számoltak, ami a teljes lakosság 95 százalékát teszi ki. Kínában a népességnek pusztán 5 százaléka keresztény, ez a 67 millió ember mégis a világ keresztény híveinek 3,1 százalékát jelenti. Kína így jelentősen megelőzi a sorban őt követő Németországot (58 millió fő), illetve Etiópiát (52 millió fő). A tanulmány azt is kimutatta, hogy a világ keresztény híveinek 10 százaléka kisebbséget alkot a saját hazájában.
A Pew Institute kutatói kitérnek arra is, hogy a keresztények mára igen messze szóródtak azoktól a történelmi helyektől, ahol a vallásaik kialakultak. Közép-Kelet és Észak-Afrika lakosságának például a keresztények ma már csupán a 4 százalékát teszik ki, ami 13 millió főt jelent. Másik példa: Nigériában ma kétszer annyi a protestáns, mint Németországban, a Reformáció hazájában.
Az amerikai tanulmány által kimutatott 2,2 milliárd keresztény 50 százaléka katolikus. A protestánsok 37 százalékot, az ortodoxok pedig 12 százalékot tesznek ki. A világon élő katolikusok felét tíz ország tömöríti. Több mint 133 millió fővel Brazília egymaga adja a világ katolikus lakosságának 12 százalékát. Ez az ország, mely a 2013-as Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó helyszíne lesz, több katolikus hívőt számlál, mint Olaszország, Franciaország és Spanyolország együttvéve. A második helyen 96 millió hívővel Mexikó áll, míg a harmadik helyet 76 millió fővel a Fülöp-szigetek foglalja el.
Európában Olaszország vezeti a listát, majd – a világranglista hetedik helyén – Franciaország következik. A nyolcadik és kilencedik helyen is európai országok állnak: Lengyelország és Spanyolország.Az amerikai intézet számai nagyban összecsengenek a 2004-ben Rómában kiadott hivatalos egyházi statisztika adataival. A Szentszék akkor a megkereszteltek számának 757 millió főről 1,1 milliárdra való emelkedését mutatta ki az 1978. utáni időszakra. A növekedés mértéke náluk is arányban van a világ népességének növekedésével, mely ebben az időszakban 4,2-ről 6,4 milliárdra változott.
Magyar Kurír
Forrás: La Croix

 

 

Szóljon hozzá