Tisztesség és igazság – Imahét Szamos-negyeden

Ebben az esztendőben is megtartották az egyetemes imahetet, a Bethlen Gábor téri református templomban február 26. és március 5. között.

A Szamos-negyedi gyülekezetben idén az egyetemes imahéttel egybekötve készültek böjtfő ünnepére, ezért egész héten délelőtt és délután is szól az Úr Igéje az istentiszteleti alkalmakon. Az imahét kezdő és záró napján a gyülekezet lelkipásztorai, Bogya Kis Ferenc és Mária szolgáltak.

Hétfőtől-szombatig vendéglelkipásztorok hozták el az Úr Igéjét. Minden este, az arra a napra kijelölt Ige szólt, melyet ebben az esztendőben a Minnesotai Egyházak Tanácsa állított össze. Az idei év vezérigéje: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra…” (Ézs 1,17).

Hétfőn Fazakas Judit érkezett a nagybányai egyházmegyéből, Hosszúmezőről. A lelkipásztor a Máté 23,23-25 alapján szólt az igazságosságról, irgalmasságról és hűségről. Szolgált a kórus, valamint szavalatok hangzottak el.

Kedden Dr. Király Lajos szatmári esperes hirdette az Igét, Batizról. Az irgalmas samaritánus (Luk 10,25-37) története alapján beszélt az igazi szeretetről: ami időt és anyagiakat ad, egy idő után el tudja engedi a másikat, segítséget kér. Szolgált a kórus, valamint szavalatok hangzottak el.

Szerda este mottója könnyen lehetett volna a következő: ,,nem így kell legyen”. Sajnos Kádár György Tamás zilahi esperes, Diósadról betegség miatt nem tudott eljönni, ezért Varga Tamás Sándor segédlelkipásztor ,,ugrott be” helyettesíteni. Így azonban fotós nélkül maradt a gyülekezet. Ez is megoldódott, hiszen Viski Tamás presbiter vállalta magára a feladatot, aki hűségesen tudósított a hét további részében. A gyülekezet segédlelkipásztora az utolsó ítéletről (Máté 25, 31-46) beszélt arról, hogy nem csak szóban áll az Isten országa, hanem cselekedetben és tettben. Jézus mondja: “ha bármit az én legkisebbjeim közül csak eggyel is megcselekedtek, velem teszitek meg.” Szolgált a kórus, szavaltak a presbiter asszonyok.

Csütörtökön Szilágyi István Róbert egyházmegyei számvevő, dabolci lelkipásztor hirdette az Igét. Istentisztelet elején az ,,Árva Bethlen Kata Óvoda” ovisai szívmelengető és lélekemelő szolgálatát hallgathatta meg a gyülekezet, Bauer Orsolya és Mészáros Melinda óvónénik felkészítésében. Mindenki arcára és szívébe mosolyt csaltak a gyülekezet kicsinyei. A lelkipásztor a Márk 2, 1-12 alapján beszélt arról, amikor Jézus meggyógyítja a bénát, akit négy barátja vitt oda hozzá.  Az igehirdető a csodákról beszélt úgy, mint aki maga is nemrég egy csodát élt meg.

Pénteken a Szamos-negyedi gyülekezet is csatlakozott a 31. Ökumenikus Női Világimanap megünneplésébe. Idén a Római Katolikus Székesegyházban gyűlt össze a megye nőszövetsége, hogy együtt imádkozzanak közösségeinkért és a Tajvani nőtestvérekért. Igét hirdetett Ft. Hársfalvi Ottó általános helynök, római katolikus lelkipásztor az Efézus 1,15-19 alapján. Az istentisztelet után a résztvevők átvonultak a Megmaradás Házába, ahol szeretetvendégséggel ért véget az alkalom.

Szombaton Kurta József a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárosa hozta el Isten szavát. Az igehirdető a Lukács 1, 46-55 alapján beszélt Mária énekéről, amit sokan a latin neve után Magnificatnak ismernek. Isten, Jézus Krisztusban tökéletes egyensúlyt teremt, benne nincs kicsi és nagy, csak testvér. Szolgált az IKE, a gyülekezet ifjúsági csoportja valamint a kórus.

,,Hálásak vagyunk, hogy idén is megszervezhettük az imahetet, örültünk a vendég lelkipásztorok szolgálatának és annak, hogy estéről estére szép számban gyűltünk össze a templomban. Hálásak vagyunk a szolgálatot teljesítő gyülekezeti tagoknak és azon asszonytestvéreinknek, akik a háttérben kétkezi munkával segítettek, hogy a lelkieken túl, testiekben is gyarapodjunk. Emberé a munka, Istené az áldás. Legyen áldás mindnyájunk életén” – mondta lapunknak Varga Tamás Sándor, segédlelkipásztor.

 

Vélemény, hozzászólás?