Kezdőlap / Református hírek / Teol gia-szoci lis munka szak a PKE-n
[*~ alt *]

Teol gia-szoci lis munka szak a PKE-n

Forr s: http://diakonia.partium.ro/hu/felveteli/szukseges-iratok

Alapk pz s

Beiratkoz si iratok:

 • beiratkoz si k relem – nyomtatv ny a beiratkoz skor ig nyelhet ;
 • retts gi diploma vagy k zjegyz ltal hiteles tett f nym solat (a 8. pontban r gz tettek szerint). A 2013-ban retts gizetteknek diplom val egyen rt k iskolai bizonylat, mely igazolja az retts gi vizsga tlag t, valamint az egyes vizsgatant rgyakb l kapott jegyet. T mogatott helyre bejutottak az egyetemi v megkezd se el tt k telesek beny jtani eredeti retts gi diplom jukat a Kar D k ni Hivatal nak titk rs g ra.
 • orvosi igazol s, melyb l kider l, hogy a jelentkez eg szs gi llapota alapj n alkalmas az adott szak elv gz s re;
 • 3 db. szem lyazonoss gi igazolv ny t pus f nyk p;
 • sz let si bizony tv ny hiteles tett m solata.

Esetenk nt sz ks ges m g:

 • h zass gi bizony tv ny hiteles tett m solata;
 • hallgat i igazolv ny, vagy a hallgat i st tuszt igazol okirat azoknak a jelentkez knek, akik egy m sik fels oktat si int zm ny, illetve m sik szak hallgat i;
 • felv teli igazolv ny azok sz m ra, akik egy m sik szak vagy int zm ny felv teli vizsg j ra jelentkeznek;
 • egyetemi vagy f iskolai oklev l hiteles tett m solata;
 • tant rgyversenyek nemzetk zi vagy orsz gos szakasz n el rt I, II, III helyez st, vagy dics retet igazol oklevelek (eredeti vagy hiteles tett f nym solat);
 • a szakspecifikus felv teli metodol gi kban esetenk nt meghat rozott egy b dokumentumok;
 • mesteri szakok eset n nyelvvizsga igazol s.

A felv teli d j al li mentess get ig nyl k sz m ra a k vetkez okiratok egyike sz ks ges:

 • halotti bizony tv ny hiteles tett m solata, f l rv k s rv k eset ben;
 • gyermeknevel si int zm nyek ltal kibocs tott igazol s azok sz m ra, akik ilyen int zm nyekben nevelkedtek;
 • oktat si int zm nyek ltal kibocs tott igazol s, azok sz m ra, akik sz lei tan rk nt dolgoznak vagy dolgoztak (nyugd jasok).

Mesteri k pz s

Beiratkoz si iratok:

 • Al rt beiratkoz si rlap;
 • retts gi diploma (eredeti; ha a felv teliz m shov is be van iratkozva, akkor hiteles tett m solat);
 • Egyetemi diploma (eredeti; ha a felv teliz m shov is be van iratkozva, akkor hiteles tett m solat);
 • Sz let si bizony tv ny egyszer m solata;
 • Esetenk nt: H zass glev l egyszer m solata;
 • H ziorvos ltal ki ll tott orvosi t pusigazol s;
 • N gy db. 3/4-es f nyk p (igazolv nyk p-m ret);
 • A felv teli d j (50 RON) befizet s t igazol nyugta;
 • Szakmai n letrajz (magyar vagy rom n nyelven);
 • Nyelvvizsga-igazol s (ezir ny k telezv ny al r sa eset n a mesteri k pz s befejez s ig p tolhat ).

A felv teli d j al li mentess get ig nyl k sz m ra a k vetkez okiratok egyike sz ks ges:

 • halotti bizony tv ny hiteles tett m solata, f l rv k s rv k eset ben;
 • gyermeknevel si int zm nyek ltal kibocs tott igazol s azok sz m ra, akik ilyen int zm nyekben nevelkedtek;
 • oktat si int zm nyek ltal kibocs tott igazol s, azok sz m ra, akik sz lei tan rk nt dolgoznak vagy dolgoztak (nyugd jasok).

K lf ldi llampolg rok beiratkoz s hoz sz ks ges iratok

Alapk pz s:

 • a tanulm nyi befogad lev l kibocs jt s t ig nyl k rv ny; let lthet innen
 • sz let si bizony tv ny k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • a k z piskolai retts gi bizony tv ny k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • a k z piskolai jegyek t rzsk nyvi kivonat nak (leckek nyv) k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • tlev l vagy szem lyi igazolv ny f nym solata – legal bb 6 h napig rv nyes;
 • orvosi igazol s (egy nemzetk zi nyelven);
 • 3 db. f nyk p.

Mesteri k pz sek:

 • a tanulm nyi befogad lev l kibocs jt s t ig nyl k rv ny; let lthet innen
 • sz let si bizony tv ny k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • a k z piskolai retts gi bizony tv ny k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • a k z piskolai jegyek t rzsk nyvi kivonat nak (leckek nyv) k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • f iskolai/egyetemi diploma/oklev l k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • a f iskolai/egyetemi jegyek t rzsk nyvi kivonat nak (leckek nyv) k zjegyz ltal hiteles tett rom n nyelv ford t sa;
 • tlev l vagy szem lyi igazolv ny f nym solata – legal bb 6 h napig rv nyes;
 • orvosi igazol s (egy nemzetk zi nyelven);
 • 3 db. f nyk p.

Szóljon hozzá