Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Templomszentelési hálaadó alkalom lesz Csengerbagoson

Templomszentelési hálaadó alkalom lesz Csengerbagoson

Templomszentelési hálaadó alkalom lesz a Csengerbagosi Református Egyházközség felújított templomában 2013. június 2.-án délután órakor.

„Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen.

Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor.” 2Krón. 7,15-16

„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!” Zsolt. 100,4

Hála van a lelkünkben, hiszen e kicsi, de áldozathozó, református gyülekezet, már 10 esztendeje, elkezdte a javítási munkálatokat s, végre megpihenhet az út végén, és Isten kegyelméből újból szólhat Isten igéje és végre felcsendülhetnek ismét az ősi zsoltárok e felújított hajlékban.

Isten előtt elcsendesedve adunk hálát, az egyház Urának, Istenünknek, gondviselő szeretetéért, amely lehetővé tette a  CSengerbagosi Református  Templom felújítását. A gyülekezet régi vágya vált valóra e megvalósítással.

Az ünnepségen, Isten Igéjét Ft. Csűry István püspök hirdeti, a felújított templomban megjelenteknek.  Mészáros Mihály beszolgáló lelkipásztor, igehirdetés után, köszönti a gyülekezet vendégeit és híveit.  A megjelent lelkipásztorok Igei köszöntést mondanak, azután a gyülekezeti kórus énekekkel és versekkel dicsőíti Istent. Ezt követően 1 percnyi felállással adóznak a jelenlévők néhai N. T. Fodor Sándor emlékének, aki több évtizeden át volt a gyülekezet lelkipásztora, és akinek emlékére a családja emléktáblát készített, és arra emlékkoszorút helyeznek el. Az ilyen alkalmak azt fejezik ki számunkra, hogy van még élet ott, ahol az embereket megmozgatja az Isten iránti buzgóság és szeretet, ahol felújítják Isten házát, a templomot. Az Úr Isten áldja meg gazdagon mindazokat, aki szívükön hordozzák az Isten egyházának sorsát, jövőjét. Istené legyen a dicsőség mindezért.

Szóljon hozzá