Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Tan csok meghallgatva, szolg latra k szen
[*~ alt *]

Tan csok meghallgatva, szolg latra k szen

p t besz lget s zajlott a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatal ban Nevezi L szl a Caritas szervezet vezet je, valamint az egyh zmegye eln ks ge s misszi sai k z tt.

Mi tagad s, r mai katolikus testv reink a Caritas r v n el bbre tartanak a seg t szolg lat gyakorlati megjelen t se t rgy ban, mint a reform tusok, de semmik ppen sem lehet versenyt kihirdetni ezen a ter leten, hiszen mindny jan Krisztus k vet ik nt kell buzg lkodjunk a betegek, szeg nyek s elesettek megseg t s ben. Azaz a reform tus szeretetszolg latra is ig ny van, mivel m g mindig vannak ter letek, amit sem a Caritas, sem a M ltai Szeretetszolg lat nem tudott lefedni. Kir ly Lajos esperes, Kiss J zsef f jegyz , Nagy Erika misszi i el ad , valamint R cz Ervin ifj s gi el ad k nt faggatta a tapasztalatokban gazdag el j r t, egym st b tor tva a diak niai munka megszervez s re s kivitelez s re. Reform tus r szr l a n sz vets g s a SZIKE egyh zmegyei ifj s gi szervezet szolg latra k sz.

Szóljon hozzá