Támogatások és azok megvalósításai Szatmárgörbeden – hála az elmúlt időszak felújítási munkálataiért –

Az elmúlt időszakban a Szatmárgörbedi Református Egyházközség több olyan projektet is megvalósíthatott, melyeket főtámogatóként Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n támogatott, valamint a Communitas Közalapítvány is közreműködött.

Két ilyen támogatást szeretnénk kiemelni, és azokat megköszönni:

 1. Az Egyházi Épített Örökség (EEOR) kategóriában 15 millió forintos támogatást, valamint
 2. Az Egyházi és Közösségi Célú Programok (EKCP) kategóriában kapott 400000 forintos támogatást.

I.

Az első kategóriában (EEOR) benyújtott pályázat témája ez volt: „Szatmárgörbedi Református Egyházközség templom felújítása és kapcsolódó költségek”.

Harangvillamosítás Szatmárgörbeden

2021. december 3.-án, pénteken, Magyarország Kormánya által támogatva és a Bethlen Gábor Alapkezelő felügyelete alatt megvalósuló nagyobb projekt keretén belül a mai napon Isten kegyelméből elkészült a Szatmárgörbedi Református Egyházközség templomának harang-automatizálása.

Papp Gyula vállalkozó, és Deák László kivitelező mérnök urak jóvoltából ezen a napon egy 4 fős csapat jött el, élükön a Quasi-Modo Kft. képviselőjével/vezetőjével, hogy gyülekezetünk harangjait modernizálják, automatizálják. Ehhez járul még az igényes, hat memóriáegységben akár több, mint 250 program tárolására is alkalmas programóra.

Köszönjük a kapott támogatást, köszönjük a szakemberek munkáját és szakszerűségét, amivel ezt megvalósították. Végül, de nem utolsó sorban, hanem legfőképpen az Úr Istennek köszönjük meg, hogy ajándékul adta ennek lehetőségét a mi kis gyülekezetünkben. Hála legyen Neki érte.

Képgaléria:

https://photos.app.goo.gl/X1RdBNNcXvSvDDHx8

Forrás:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H5cpgzpSKzUZbX6cijc6Lng8aTqHRPn3pKGkubbaa5PbgQbDWtoXdcPLSA3xAFhFl&id=226468971139585

https://refszatmar.eu/harangvillamositas-szatmargorbeden/

Biztonsági kamerák a Szatmárgörbedi Református Templom körül

2021. december 15.-én és 16.-án, szerdán és csütörtökön, Magyarország Kormánya által támogatva és a Bethlen Gábor Alapkezelő felügyelete alatt megvalósuló nagyobb projekt keretén belül a mai napon Isten kegyelméből elkészült a Szatmárgörbedi Református Egyházközség templomának korszerű biztonsági kamerákkal való felszerelése.

Két napos munka, fúrás, kábelezés, ásás, oszlop-ültetés, felfordulás, takarítás… volt itt minden. Nem sokkal pedig ezt követően az elő közvetítésekhez alkalmas kamerával bővült a rendszer, ennek köszönhetően pedig mások is bekapcsolódhatnak az egyházközség lelki életébe (beszámoló a következő oldalon).

Köszönjük mindazon presbitereknek, akik be tudtak segíteni ebben a munkában. Köszönjük a kapott támogatást, köszönjük a szakemberek munkáját és szakszerűségét, amivel ezt megvalósították.

Legfőképpen az Úr Istennek köszönjük meg, hogy ajándékul adta ennek lehetőségét gyülekezetünkben. Hála legyen Neki érte.

Képgaléria:

https://photos.app.goo.gl/TXFu9TZtD3VV6zjN8

Forrás:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iYaSeLPksb4miFZxTgDqDNgmhuJ6gnJgbX2y7viZvqv6mqdH45PUSiMXtCw7DDKPl&id=226468971139585

https://refszatmar.eu/biztonsagi-kamerarendszer-a-szatmargorbedi-reformatus-templom-korul

A Szatmárgörbedi Református Egyházközség élő közvetítései elérhetők az alábbi linken:

https://www.facebook.com/Szatmárgörbedi-Református-Egyházközség-226468971139585/videos

 1. február 8. – megérkeztek a lemezek

A mai nap folyamán megérkeztek a Magyar Kormány által támogatott projekthez kapcsolódó renoválási munkálatok kellékei: templomtető lemezei, csatornák, csöpögtetők és az azokhoz kapcsolódó tartozékok.

Ezúton szeretnénk megköszönni a gyülekezet presbitereinek a munkáját és segítségét.

A lemezeket és kiegészítőket tavaszig tároljuk, majd remélhetőleg, mikor az idő kimelegszik, akkor látunk is neki a munkálatoknak.

Hordozzuk imádságban gyülekezetünket, úgyünket, illetve az idei imahetünket.

Képgaléria (ez még frissülni fog):

https://photos.app.goo.gl/mR4F9i6JgByrHRCVA

Forrás:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Z5gpfj6UtHLU36S3DG9KsmMjyj7oWQ8YdjRN9N6u6qs32uG3fxWGzEsu22Qr96Pyl&id=226468971139585

Templomfelújítás elkezdése – tájékoztatás és képek

A templom felújítási munkálatai elkezdődtek. Ez jó dolog. Viszont azt is tudja mindenki, hogy egy ilyen munkálat időigényes, illetve némi felfordulással is jár.

Szóval a körülményekre való tekintették legyünk türelmesek és örüljünk annak, hogy Istennek legyen érte hála, van lehetőségünk felújítani.

Hordozzuk imádságainkban ügyünket.

Forrás:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wciN5FmDcUMyQC8G14fA6vutnMmdmuHULF3snZNqhDm6oULBYDq1dXUj187Atu6Al&id=226468971139585

A Szatmárgörbedi Református Egyházközség toronyjavítása

(részbeszámoló)

A templomfelújítás (toronylemezek és hajótest lemezeinek cseréje) abba a fázisba jutott, amikor elérkeztek a munkások a toronygömbökig. Óvatosan leszedték a toronyról és a hajórészről is, hogy tudjuk azok tartalmát, a régi palackba zárt időkapszulákat kimenteni.

Sajnos azonban a gömbök, a csillagok, illetve az egész szerkezet el van rozsdásodva, ki van lyukadva és nem lehet átbádogozni, sem átfesteni, hanem újakat kell készíttetnünk (a gerendázást is ott ki kell javítani, mert minden el van korhadva).

A nagy-gömb, zászló és csillag 1953-ban volt feltéve, a kicsi 1965-ben.

Legutóbb 24 évvel ezelőtt voltak levéve, 1998-ban, Keresztúri Sándor Zsolt, és felesége, Keresztúri Erzsébet lelkipásztorok szolgálata idején. Azonban akkor is csak át lettek festve ezek a toronygömbök és zászló meg csillag, felületi kezelést kaptak. Már akkoriban mondták a munkások, hogy nincsenek jó állapotban.

Szóval most jött el az ideje a cserének. Hiszen a torony egyébként is fel van állásozva, az emberek dolgoznak, úgyhogy ezt is meg kell csinálni.

Isten segedelmével sikerülni fog.

Az Úr legyen a Szatmárgörbedi református hívekkel, és áldjon meg bennünket áldozatos munkálódásunkban.

Képgaléria lennebb, illetve az alábbi linken videók is a szóban forgó munkálatokról:

https://photos.app.goo.gl/abMY88YsSJYGA5Sv7

Forrás:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0o9pAw2bAkaUUaK8wS7bPRbXfWmXBYBY5jLJ7ButchBHyMiKAaXUVciC3PdGw8kzQl&id=226468971139585

Időkapszula előkészítése Szatmárgörbeden

 1. szeptember 4. – Szatmárgörbed. Kürti Tamás lelkipásztor gondolatai:

E mai nap délutánján a Szatmárgörbedi Református Egyházközség néhány tagja visszajött az Úr házába hálát adni az elmúlt időszak gondviselő szeretetéért valamint azért, hogy a még ismeretlen jövendőt az Isten megtartó karjára bízza.

A toronygömbök levételét követően a régi, 1953-as nagyobb, valamint az 1965-ös kisebb gömbök akkori emlékiratai mellé a mostani generáció aktuális megvalósításait tartalmazó új Emlékiratot helyezett el a gyülekezet.

E jelképes cselekedet által szerettünk volna emléket állítani e nemzedéknek.

Imádság, énekszó (65. Zsoltár) és igeolvasás (27. Zsoltár) mellett, áldás kíséretében (Ároni áldás) helyezte el a gyülekezet a maga Emlékiratát az előkészített “Időkapszulába”. Istentiszteletet követően a jelenevők csoportképet készítettek, mely csoportkép szintén az időkapszulába lesz elhelyezve azért, hogy majd amikor nemsokára az új gömbök, zászló és csillag a helyükre kerülnek, akkor az időkapszulát is lehessen majd melléjük helyezni.

Az Úré legyen a dicséret, dicsőség és magasztalás örökkön-örökké.

A felvétel megtekinthető az alábbi linken:

https://photos.app.goo.gl/6ywDgBNoNz7cocxR8

Időkapszula és toronygömb elhelyezése – Ünnepélyes áhítat

A mai nap folyamán a Szatmárgörbedi Református Templomban ünnepélyes áhítatra gyűltek össze a gyülekezet hívei. Ekkor tették fel ugyanis a munkások a toronygömböt. Ebből az alkalomból rövid imádságra, éneklésre, igeolvasásra hívtunk mindenkit.

A hálaadó Istentisztelet a templom bejáratánál kezdődött, aholis ünnepélyes keretek között gyülekezetünk főgondnoka, Székely Gyula átadta az előre elkészített időkapszulát a Mali Árpád, vámfalui bádogos mesternek, hogy helyezzék fel a toronygömbbel együtt annak kijelölt helyére. Ezt követően a gyülekezet bevonult a templomba, majd a 90. Zsoltár 1 versének eléneklésével kezdődött a hálaadás templomi része. A 121. Zsoltár alapján szólt az igehirdetés, és emelhettük mi is szemeinket a zsoltárossal együtt az Isten megtartó szeretetére. Isten eddig is velünk volt, jelen munkálatainkban is Ő vezet bennünket, és ezután is, hitünk szerint vezet mindannyiunkat. Istentisztelet végeztével a hívek kivonultak a templom elé, ahol figyelemmel kísérhettük a toronygömb felhelyezését. Mikor ez megtörtént, akkor a gyülekezet lelkipásztora megáldotta a templomot és a híveket, majd Nemzeti Imánk, a Himnusz eléneklésével zárult e mai alkalom.

Jó volt együtt lenni és közösen hálát adni az Úr Istennek. Az Úr áldjon és őrizzen mindenkit.

Istentisztelet felvétele:

https://www.facebook.com/226468971139585/videos/5452648951450611/

Képgaléria: https://photos.app.goo.gl/WaUwv225LbptUtFv8

Videók a toronyról: https://photos.app.goo.gl/26iX9gQkF9Ntrfn66

Emlékirat

(további képek: https://photos.app.goo.gl/c8k21dKe54mjfnvk7)

A Szatmárgörbedi Református Egyházközség hívő népe, Isten iránti hálával és alázattal tekint az Úr kegyelméből megújított templomára.

Azzal a boldog óhajtással adja át a késői utódoknak, hogy szeressék, óvják és látogassák Istennek megszentelt hajlékát. Legyen e gyülekezetben Dávid fohászkodása mindenkor diadalének és imádság:

„Egyet kérek az Úrtól, egyért esedezem, hogy lakozhassam az Úr házában életem minden idejében, hogy nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessem az Ő templomában.” Zsoltárok könyve 27,4. vers.[1]

A gyülekezet lélekszáma 2022. szeptember 1.-én:            Összesen: 138 lélek

 • Férfi: 66
 • : 72

Református családok száma: 50.

Az egyházközség vezetősége ebben az időben:

 • Lelkipásztor: Kürti Tamás,  Főgondnok:   Székely Gyula,   Gondnok:   Csáki Géza
 • Presbiterek: Balog Gyula,  Csáki Lajos, Székely Zoltán, Csáki Géza, Fóris Árpád, Székely Béla, Csáki József Szilárd, Kajtár Lajos, Székely Gyula.
 • Egyházfi/harangozó: Balog Gyula

A Szatmárgörbedi Református Egyházközség fennállása ideje alatt már többször is összefogott azért, hogy kicsiny templomát és lelki életének központját fenntartsa, megújítsa.

Volt már végezve a templomon kisebb és nagyobb renoválási munka…

Volt már cserélve a templom lemezelése egy emberöltővel ezelőtt.

Azóta az utóbbi évtizedben megújult kívül is és belül is, ki lettek cserélve a templom ablakai, padjai át lettek festve, fűtésrendszer lett kiépítve.

Most pedig Isten segedelmével annak jött el az ideje, hogy egy újabb felújítási munkafázis kezdődjön el, melynek központi eleme a templom lemezeinek teljes lecserélése, korszerűsítése. Természetesen ezen munkálatok olyan járulékos kiegészítésekkel is jártak, melyek menet közben derültek ki, és kellett ezeket is javítani.

A nagyobb munka mellett olyan kisebb munkálatokra is lehetőség adódott, amelyek kivitelezését is igyekeztünk jelen projekt keretén belül megvalósítani.

A Szatmárgörbedi Református Egyházközség

a következő munkálatokat/megvalósításokat végezte el

a templom felújítási projektjének keretén belül:                                            

 • Harangvillamosítás és programóra (és ezek kiegészítő tartozékai, valamint feszültségstabilizátor) ……………………………………….………. 2021 decemberében
 • Biztonsági kamerarendszer (négy kamera infravörös funkciókkal) és ezek kiegészítői ……………………………………………………………………………………….. 2021 decemberében:
 • 1 kamera a templom bejáratát figyeli
 • 1 kamera a bejárati udvarra néz
 • 1 kamera a templom belsejét figyeli
 • 1 kamera a parókia bejáratát nézi
 • 1 vevőegység a 4 kamerának
 • Internetszolgáltatás bevezetése a templomba a biztonsági kamerarendszer távoli eléréséhez, valamint az élő közvetítések megvalósításához ………………….. 2021 decemberétől
 • Élő közvetítésre alkalmas kamera felszerelése a templomtérbe ……………… 2022 tavaszán.

A kamera teljesen irányítható: irányítható mozgás, nagyítás; hangfelvételre és hang közvetítésére is alkalmas, valamint infravörös funkció is elérhető.

 • Korszerű laptop vásárlása az egyházközségnek a kamerarendszer és élő közvetítések lebonyolítására ……………………………………………………………………………………… 2022 késő tavasszal
 • A templomtorony teljes lemezcseréje sötétszürke színű lemezekre ……………… 2022 nyarán
 • A templom hajórészének lemezcseréje ugyanolyan színűekre ……………………. 2022 nyarán
 • A templom teljes átcsatornázása: sötétbarna árnyalat …………………………. 2022 szeptembere
 • Az torony ablakainak átfestése: sötétbarna árnyalat ………………………….. 2022 szeptembere
 • Az ablakok párkányainak cseréje: sötétszürke árnyalat ……………………… 2022 szeptembere
 • Kútfúrás a templom északi oldalán: hidroforral működtetett, 12 méter mélységbe eresztett csövön keresztül nyeri a vizet. Ezt egy 1,20mx1,20m-es kamra védi a fagy ellen. …………………………………………………………………………………………………………………. 2022 augusztusa.
 • A templom külső díszstukkóinak kijavítása/átfestése fehérre…. 2022 aug.-szeptember.
 • Új toronygömb, -zászló és -csillag (nagyobb, inoxból). Zászlófelirat: 2022. Szeptember.
 • Új gömb, zászló, csillag a hajórészen (kisebb, inoxból). Zászlófelirat: 2022. Szeptember.
 • Villámhárító cseréje a gömböknél és a csillagoknál ……………….. 2022. szeptember.
 • Templombejárat mennyezetének javítása és átfestése fehérre. ……….. 2022 szeptember.
 • Emléktábla elhelyezése ……………………………………………………………………… 2022 októberében.

Felirat: „A beruházást támogatta Magyarország Kormánya”

Ezen felújítási projekt megvalósításában a következő szakemberek működtek közre:

 • Fővállalkozó:           Papp Gyula, Papp Attila mérnökök (S.C. Index SRL.)
 • Műszaki/minőségi ellenőr:           Ács Gábor mérnök
 • Harangvillamosítás:           Deák László mérnök és csapata (Quasi-Modo SRL.)
 • Kamerarendszer(ek):           Beta Security munkatársai
 • Új gömb, zászló és csillag:              Mali Árpád bádogos-mester Vámfaluból
 • Lemez-beszállítók:           Szentmiklósi Lajos mérnök (Wetterbest), és

Vékony Adalbert, mérnök.

 Támogatóink:

 • Főtámogató: Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. koordinálásával 15 millió Forint támogatásban részesítette a felújítási munkálatokat,
 • Az RMDSZ és Communitas Alapítvány: 2500 lejes támogatásban részesítette egyházközségünket, amiből a digitalizálási beruházásokat (élő kamerarendszer és laptopvásárlás) valósította meg a gyülekezet.

Forrás:

https://m.facebook.com/226468971139585/photos/a.320405101745971/1507437343042735/?type=3

II.

Az második kategóriában (EKCP) benyújtott pályázat témája ez volt: „Presbitérium és Nőszövetség kapcsolatépítő kirándulása”.

A Presbitérium és Nőszövetség gyülekezeti kirándulása

Ezzel a címmel szervezett a Szatmárgörbedi Református Egyházközség az elmúlt hétvége folyamán (2022. április 23-25) közösségépítő gyülekezeti programot. A Presbitérium és Nőszövetség, illetve családtagjaik gyülekezeti kirándulásáról van szó, melynek célállomása Szováta volt.

Magyarország Kormánya, illetve az RMDSZ és Communitas Közalapítvány támogatásával megvalósuló program lehetőséget ad a helyi közösségnek arra, hogy hitéleti keretek mentén betagolódjanak, részt vegyenek, élményekben gazdagodjanak, és lelkileg megerősödjenek.

Az elmúlt időszak járványügyi intézkedései miatti korlátozások megszűntével lehetőség nyílt arra, hogy kimozduljunk és olyan csapatépítő rendezvénynek legyünk részesei, mely megerősít gyülekezeti, hitéleti, nemzeti és kulturális összetartozásunk megélésének fontosságában bennünket. Mintegy 20 fős gyülekezettel fedezhettük fel  Szováta környékének természeti adottságait, kulturális örökségét, hagyományait. Mindezt közösségi keretek mentén. Bár néhány napi kirándulás volt csupán, de a jelenlevőknek mégis sokat jelentett. Hiszen együtt épülhettünk, együtt lehetett egy kicsiny szórványközösség néhány tagja, együtt kirándulhattunk.

Istennek tartozunk hálával, hogy megtartott az úton, adott jó időt is a sétára, túrázásra, megengedte a közös beszélgetések, étkezések, éneklés és szórakozás alkalmait. Köszönjük támogatóinknak, hogy támogatásuk által ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kirándulás megvalósulhasson.

Fotógaléria:

https://photos.app.goo.gl/WrzN2Xo2XEFDPAW88

Forrás:

https://www.facebook.com/226468971139585/posts/1417589032027567/?sfnsn=mo

https://refszatmar.eu/a-szatmargorbedi-presbiterium-es-noszovetseg-gyulekezeti-kirandulasa/

https://www.szatmar.ro/A_Szatmargorbedi_Presbiterium_es_Noszovetseg_gyulekezeti_kirandulasa/hirek/119765

Támogatóink:

 • Főtámogató: Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. koordinálásával 400000 Forint támogatásban részesítette a felújítási munkálatokat,
 • Az RMDSZ és Communitas Alapítvány: 2500 lejes támogatásban részesítette egyházközségünket, amiből a digitalizálási beruházásokat (élő kamerarendszer és laptopvásárlás) valósította meg a gyülekezet.

[1] Idézet a Szatmárgörbedi Református Egyházközség 1965. október 10.-én kelt Emlékiratából, melyet még abban az évben helyeztek el a felújított templom toronygömbjében.

Vélemény, hozzászólás?