Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Take it easy! – SZIKE Kisbábonyban, csak lazán

Take it easy! – SZIKE Kisbábonyban, csak lazán

Ugocsába érkezett a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági szervezete, azaz a SZIKE. Kisbábony templomában csendültek fel a fiatalos énekek és szólt az Ige, valamint a tanitó előadás.

Vasárnap délután 18 órától Gáti Tibor helyi lelkipásztor, valamint Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Lanka Duo, vagyis Papp Krisztina kántornő, valamint a szintén Csorvási Mihály presbiter, mindketten Szigetlankáról gyönyörködtetően tolmácsolták és vezették az ifjúsági énekeket: Eljöttem, hogy áldjam, Itt vagyok most jó Uram…

A kisbábonyi ifjak – Apai Kinga és Vitlinger Alexandra, – liturgusi szolgálata, azaz bibliaolvasása és imádsága után Bélbász-Szűcs Andrea csengersimai lelkipásztor hirdette Isten Szavát: „Az igaz ember pedig hitből él” (Róma 1,17) Take it easy! – csak lazán, hit által, hiszen a vetést Isten növeszti, nekünk pedig ezt nem görcsösen, hanem hittel kell elfogadni. – szólt a biztatás.

Kürti Tamás szatmárgörbedi lelkipásztor előadásában Segíts, ó életem Ura” – címmel az értelmes élet forrásairól szólt, azaz értelemkeresésről, belső és külső (erő)forrásaink újra-felfedezésével a hit által, a V. E. Frankl által elindított, majd Elisabeth Lukas által folytatott logoterápiás lelkigondozói módszer alapján. A létezés értelmének a keresésében érdemes tudnunk, azt nem lehet adni, megtalálni kell. Üzenetként hangzott többek között az is: a szeretet kiűzi a félelmet.

Az előadásra válaszként több éneket is énekeltek, az utolsó ének pedig kitűnően összegezte is az alkalom lényegi üzenetét: „Azért élek Uram, hogy imádjalak És mindenkor, mindenért Téged áldjalak Azért élek Uram, hogy Veled legyek És Téged dicsérjelek Mindennel, amit teszek. Neked őrzöm a szívem  Hogy oltárodra tehessem Az a vágyam, az a célom Hogy az imádód lehessek És gyönyörködj életemben Mindent megtegyek, amit kérsz tőlem És örömöt szerezzek Neked” Az üzenetgazdag alkalmon főként ugocsai lelkipásztorok és ifjak voltak jelen, de érkeztek az egyhámegye más pontjáról is.

Szóljon hozzá