Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Születések, elhalálozások, esküvők a Szatmári Református Egyházmegyében

Születések, elhalálozások, esküvők a Szatmári Református Egyházmegyében

Forrás: HÍRLAP

Év eleje lévén, a hagyomány szerint vallási közösségeink ilyenkor számba veszik, mennyivel gyarapodott vagy mennyivel csökkent lélekszámuk a mögöttünk hagyott esztendőben. Lapunk az alábbiakban a Szatmári Református Egyházmegye, illetve a máramarosi egyházmegye ide eső része néhány gyülekezetéből közöl ilyen adatokat.
Kisbábonyban évek óta először fordul elő gyarapodás: 4 keresztelőre 4 temetés jutott, és egyvalaki beiratkozott a 200 lelkes közösségbe. Két esküvőt tartottak Kovács József lelkész közlése szerint. Lázáriban annak ellenére, hogy 13-an haltak meg és 6 gyerek született, nem beszélhetünk apadásról, hiszen itt évek óta rendszeres jelenség a beköltözés – 4 párt adott össze 2010-ben Képíró Gyula lelkipásztor. Ugyancsak népszerű a városról vidékre települők körében Pusztadaróc, ahol e jelenség miatt „csak” eggyel csökkent a lélekszám: 5 gyerek született, 12-en hunytak el, 1 egyházfi elköltözött, 7 beköltözött – árulta el Szatmári Elemér lelkipásztor. Az elmúlt években gyarapodás volt megfigyelhető e közösségben.
Mikolában az utóbbi két évben figyelhető meg lélekszámapadás. Amint arról Higyed István lelkipásztor beszámolt, 3 keresztelőt, 7 temetést, 3 esküvőt tartottak a 499 lelkes egyházközségben.
Szamoskrassón az utóbbi öt évben nem kevesebb, mint százzal csökkent a felnőtt református egyháztagok száma – közölte lapunk megkeresésére Sipos László lelkész. Tavaly 9 gyermeket kereszteltek, 17 temetés volt, 5 pár esküdött örök hűséget egymásnak. Sárközújlakon Nagy Erika lelkész közlése szerint 16 református egyháztag hunyt el, 5 gyereket tartottak keresztvíz alá, egy pár kelt egybe. A lelkész szerint szembetűnő, hogy egyre több fiatal személy – harminc-negyvenéves – hal meg. Az 517 lelkes Szamosdarai Református Egyházközség lelkésze, Versényi István 7 újszülöttet keresztelt, 9 személyt temetett, 5 párt adott össze 2010-ben. Atyában – ide is beszolgál – 6 keresztelőt, 2 temetést, 1 házasságkötést celebrált, viszont itt csupán a statisztikai adatokat gyarapító romák miatt lehet szaporulatról beszélni. Egriben – Kovács Sándor esperes tájékoztatása szerint – 6 gyerek született, 10 egyháztag hunyt el, és 7 pár kelt egybe a tavalyi év során, évekre visszamenőleg nem lehet apadásról beszélni. Szatmárhegyen 28 református halt meg, 11 keresztelőt, 8 esküvőt tartottak. Józsefházán 2 keresztelő, 1 temetés és egy esküvő került be a nyilvántartásba.
Szárazberken ugyanannyi volt a születések száma, mint az elhalálozásoké –3-3 –, a 291 lelket számláló gyülekezetben egy vegyesházasság került be az anyakönyvbe az Ilonczai Zsombor lelkész által elmondottak alapján. Túrterebesen és Túrterebeshegyen nem született református gyerek tavaly, és mindössze egy személyt temetett Somfalvi Edit lelkész. A 150 lelkes közösségben gyakori jelenség a keresztelők elmaradása. Simon Attila tamásváraljai lelkész beszámolt róla: a 350 lelkes közösségben 3 keresztelőt, 10 elhalálozást, 3 esküvőt anyakönyveztek tavaly – második éve figyelhető meg apadás.
Halmiban, a 404 tagú református egyházközségben az utóbbi években soha nem volt pozitív a születési-elhalálozási arány – Fodor Lajos lelkipásztor beszámolt róla: 2010-ben 6 gyerek született, 12 halálesetet jegyeztek fel, az esküvők száma 3. Nem a tavalyi volt az első olyan év, hogy Dabolcon egyetlen gyerek sem született. Nem került sor esküvőre sem, temetnie viszont 3 volt egyháztagot kellett Szilágyi István-Róbert lelkipásztornak.
Az 1738 lelkes Avasújvárosi Református Egyházközség nem kevesebb, mint tíz taggal apadt az elmúlt esztendőben: 16 keresztelőre 26 temetés jutott, 9 esküvőt tartott a lelkész, Bajnai Csaba. A lelkipásztor elmondása szerint az eddigiekben is megfigyelhető volt a lélekszámcsökkenés, viszont sosem volt ennyire számottevő.
(fi)

A Szatmári Református Egyházmegye Honlapja a későbbiekben részlettesebben beszámol a lélekszámok alakulásáról.

Szóljon hozzá