Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szomsz djaink konferenci val s ki ll t ssal eml keztek
[*~ alt *]

Szomsz djaink konferenci val s ki ll t ssal eml keztek

A Nagyk rolyi Reform tus Egyh zmegye konferenci val s ki ll t ssal eml kezett meg a reform ci tsz zadik vfordul j n. A rendk v l impoz ns K rolyi kast ly kivall helysz nnek bizonyult testv regyh zmegy nk nnepl s re.

Mindenekel tt templomm v ltozott a kast ly beltere. Forr L szl egyh zker leti f jegyz hirdette az Ig t: “Ti magatok is, mint l k vek, p ljetek lelki h zz !” (1P t 2,5) A pr dik tor az elm lt tsz z vre, s m g t zetesebben az ut bbi negyed vsz zadra tekintett vissza, keresve a v laszt arra a k rd sre, hogy: mi az egyh z? A v lasz lelki h z, amelyben ott vagyunk mi is.

Tolnay Istv n esperes s H g N ndor k sz nt se ut n dr. Sz cs P ter, a Szatm r Megyei M zeum aligazgat ja sz molt be a Szatm r megyei reform tus templomok r g szeti leleteir l, besz lve az kosi, krasznac g nyi, berei, csomak zi, hadadi, vet si, csengeri, tasn di- templomokr l.

A folytat sban dr. Bara J lia, a Magyar Tudom nyos Akad mia tagja tartott el ad st Gr f K rolyi S ndor s a reform tusok c mmel. A Carmina Renascentia r gi zene egy ttes el ad sa a reform ci kor ba var zsolta az egybegy lteket.

A Reform ci s ki ll t s megnyit j n dr. Sz cs P ter, Felician Pop a Szatm r megyei m zeum igazgat ja s dr. H g Attila N ndor, a Nagyk roly V rosi M zeum vezet je sz lt. A ki ll t s els r sz ben a r gi b l sz rmaz kegyt rgyakat l thatt k, illetve egy ssze ll t s r v n a reform ci t rt net t ismerhett k meg, a m sodikban fot kat l thattak, melyek a k rnyez templomok alaprajz t, k lsej t s belsej t mutatj k be.

A tal n legjobban v rt el ad s csak ezut n k vetkezett: Illy s Csaba esperes A reform ci egy mai katolikus lelk sz szem vel c mmel tartott rendk v l felk sz lt s tapasztalatokb l t pl lkoz el ad st. Az esperes besz lt a reform ci sz ks gszer s g r l, valamint hat s r l a r mai katolikus egyh zra. Ugyanakkor felsorolt n h ny ltala negat vnak s pozit vnak v lt pontot a reform ci val, gy a reform tus egyh zzal kapcsolatban. Negat vumok: szents gi jelleg hi nya, szerzetess g nem l te, nincsenek hossz im k, miket a pap n lk l tudnak mondani s hi nyolta a R mahoz hasonl k zponti vez rl st. Pozit vumok: j szeml let, j impulzusok, Igeis g, kumenikus nyitotts g, racionalit s, nemzeti ntudat pol sa. A j v t illet en elmondta: j volna egy tt felmutatni rt keket, mert az hihet bb, hitelesebb. Az Ige mindennapi besz dt ma legyen! – z rta gondolatait a f esperes. Keresk nyi S ndor hozz sz l s ban m g kiemelte az egy nnel, az individuummal kapcsolatos l t sm dbeli k l nbs get a k t felekezet k z tt.

Az egy napos programsorozat f rumbesz lget ssel, majd sv d asztalos eb ddel z rult. T mogat k: Reform ci 500 Eml kbizotts g, Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let, Szatm r Megyei s Nagyk rolyi V rosi M zeum, Nagyk rolyi Kultur lis s Turisztikai K zpont s Egyh zmegyei Konferenciaszervez Bizotts g.

Szóljon hozzá