Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szomszédjaink konferenciával és kiállítással emlékeztek

Szomszédjaink konferenciával és kiállítással emlékeztek

A Nagykárolyi Református Egyházmegye konferenciával és kiállítással emlékezett meg a reformáció ötszázadik évfordulóján. A rendkívül impozáns Károlyi kastély kivalló helyszínnek bizonyult testvéregyházmegyénk ünneplésére.

Mindenekelőtt templommá változott a kastély beltere. Forró László egyházkerületi főjegyző hirdette az Igét: „Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá!” (1Pét 2,5) A prédikátor az elmúlt ötszáz évre, és még tüzetesebben az utóbbi negyed évszázadra tekintett vissza, keresve a választ arra a kérdésre, hogy: mi az egyház? A válasz lelki ház, amelyben ott vagyunk mi is.

Tolnay István esperes és Hágó Nándor köszöntése után dr. Szőcs Péter, a Szatmár Megyei Múzeum aligazgatója számolt be a Szatmár megyei református templomok régészeti leleteiről, beszélve az ákosi, krasznacégényi, berei, csomaközi, hadadi, vetési, csengeri, tasnádi… templomokról.

A folytatásban dr. Bara Júlia, a Magyar Tudományos Akadémia tagja tartott előadást Gróf Károlyi Sándor és a reformátusok címmel. A Carmina Renascentia régi zene együttes előadása a reformáció korába varázsolta az egybegyűlteket.

A Reformációs kiállítás megnyitóján dr. Szőcs Péter, Felician Pop a Szatmár megyei múzeum igazgatója és dr. Hágó Attila Nándor, a Nagykároly Városi Múzeum vezetője szólt. A kiállítás első részében a régióból származó kegytárgyakat láthatták, illetve egy összeállítás révén a reformáció történetét ismerhették meg, a másodikban fotókat láthattak, melyek a környező templomok alaprajzát, külsejét és belsejét mutatják be.

A talán legjobban várt előadás csak ezután következett: Illyés Csaba esperes A reformáció egy mai katolikus lelkész szemével címmel tartott rendkívül felkészült és tapasztalatokból táplálkozó előadást. Az esperes beszélt a reformáció szükségszerűségéről, valamint hatásáról a római katolikus egyházra. Ugyanakkor felsorolt néhány általa negatívnak és pozitívnak vélt pontot a reformációval, így a református egyházzal kapcsolatban. Negatívumok: szentségi jelleg hiánya, szerzetesség nem léte, nincsenek hosszú imák, miket a pap nélkül tudnak mondani és hiányolta a Rómahoz hasonló központi vezérlést. Pozitívumok: új szemlélet, új impulzusok, Igeiség, ökumenikus nyitottság, racionalitás, nemzeti öntudat ápolása. A jövőt illetően elmondta: jó volna együtt felmutatni értékeket, mert az hihetőbb, hitelesebb. Az Ige mindennapi beszédtéma legyen! – zárta gondolatait a főesperes. Kereskényi Sándor hozzászólásában még kiemelte az egyénnel, az individuummal kapcsolatos látásmódbeli különbséget a két felekezet között.

Az egy napos programsorozat fórumbeszélgetéssel, majd svéd asztalos ebéddel zárult. Támogatók: Reformáció500 Emlékbizottság, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Szatmár Megyei és Nagykárolyi Városi Múzeum, Nagykárolyi Kulturális és Turisztikai Központ és Egyházmegyei Konferenciaszervező Bizottság.

Szóljon hozzá