Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szólj és csitítsd a bút – Imahét volt Sárközújlakon

Szólj és csitítsd a bút – Imahét volt Sárközújlakon

Véget ért az egyetemes imahét Sárközújlak református templomában. Az alkalomsorozatot a nőszövetség, valamint az gyermekek énekei, szolgálatai tették színesebbé.

Hétfőn Fazakas Judit Hosszúmezőről, kedden Kürti Tamás  Szatmárgörbedről, szerdán Kiss Szabolcs Apából, csütörtökön Orosz Márta Érbogyoszlóról, pénteken Szilágyi Róbert István Dabolcról, szombaton Rácz Ervin, Szatmár-Szigetlankáról érkezett a gyülekezetbe Isten szavát hirdetni. Nagy Erika házigazda lelkipásztornő vasárnap délelőtti igehirdetésével zárta az imahetet.

Az imahét himnusza, a Magyar Református Énekeskönyv 433. éneke is arról szólt, hogy bármelyik lelkipásztor igehirdetésénél az élő Úr szavát várták és kapták az imahétre érkezők:

1.”Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!” Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.

  1. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem Elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem Szent igazságodat, szent igazságodat.
  2. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra, A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem; Te fejted meg nekünk, te, hű szíveknek Atyja, Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.
  3. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek És fennen hirdetik felséges rendedet, Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig ha érhet, De szívig nem mehet, de szívig nem mehet.
  4. Szólj, szólj, én Istenem! – szól hangodból a jóság, A lelkem megfeszül s a hallásban segít, És szódban meglelem az örökkévalóság Jó édességeit, jó édességeit.
  5. Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek, Szólj, hogy legyen szavad ír s gyógyító erő; Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet, És mindörökre nő, és mindörökre nő.

Szóljon hozzá