Kezdőlap / Református hírek / Szervezetten s szabadon – Katek tikai s ifj s gi el ad k tan cskoz sa
[*~ alt *]

Szervezetten s szabadon – Katek tikai s ifj s gi el ad k tan cskoz sa

Nagyv radra, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ki hivatal nak tan csterm be h vt k ssze katek tikai s ifj s gi el ad kat annak rdek ben, hogy a gyermekek rt s fiatalok rt v gzett szolg lat sszhangban m k dj n.

Szerd n d lel tt Cs ry Istv n p sp k a napi Ige alapj n elmondott r vid h tat val nyitotta meg az egy ttl tet: “Isten azonban nem feledkezett meg N r l…” (1M z 8,1) H nyszor megfeledkez nk Istenr l, pedig az v lasztottai vagyunk! azonban nem gy rez ir ntunk, ig j b l tudhatjuk ezt. N t rt nete a megment Istenr l sz l. Az Asr gondoskodott a b rk r l, amely a megtartat st jelentette. Az egyh zker let sem feledkezik meg a misszi s munk sair l, ennek jele ppen az aktu lis megbesz l s. Az episzkop lis rendszert Cs ry p sp k nem diktat rikus h b r-jobb gy viszonyk nt k pzeli el, hanem gy, mint ahol az egyh zban szolg l k szabadon, de szervezetten m k dnek egy tt.

Ennek rdek ben Vincz n P lfi Judit misszi el ad tan csos, D nes Istv n Luk cs gener lis direktor s K nya Zsolt Attila egyh zker leti ifj s gi el ad jelenl t ben a katek tikai el ad k tbesz lt k a vak ci s bibliahetek jonnan kialakult helyzet t, ugyanis saj t l b ra llt ilyen tekintetben az egyh zker let. Az ifj s gi munka hathat sabb, konstrukt vabb elv gz se rdek ben is megvitattak n h ny k rd st, ld st k v nva az egyre gazdagabb s soksz n bb programok kivitelez s hez. Fontos, hogy a gyerekek rt s ifjak rt v gzett szolg latban egy tt dolgozzanak a munkat rsak gy, hogy azut n azok meg is tal lj k hely ket a gy lekezetekben.

Szóljon hozzá