Kezdőlap / Református hírek / Szervezetten és szabadon – Katekétikai és ifjúsági előadók tanácskozása

Szervezetten és szabadon – Katekétikai és ifjúsági előadók tanácskozása

Nagyváradra, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalának tanácstermébe hívták össze katekétikai és ifjúsági előadókat annak érdekében, hogy a gyermekekért és fiatalokért végzett szolgálat összhangban működjön.

Szerdán délelőtt Csűry István püspök a napi Ige alapján elmondott rövid áhítatával nyitotta meg az együttlétet: “Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról…” (1Móz 8,1) Hányszor megfeledkezünk Istenről, pedig az ő választottai vagyunk! Ő azonban nem így érez irántunk, igéjéből tudhatjuk ezt. Nóé története a megmentő Istenről szól. Az Úr gondoskodott a bárkáról, amely a megtartatást jelentette. Az egyházkerület sem feledkezik meg a missziós munkásairól, ennek jele éppen az aktuális megbeszélés. Az episzkopális rendszert Csűry püspök nem diktatórikus hűbér-jobbágy viszonyként képzeli el, hanem úgy, mint ahol az egyházban szolgálók szabadon, de szervezetten működnek együtt.

Ennek érdekében Vinczéné Pálfi Judit misszió előadó tanácsos, Dénes István Lukács generális direktor és Kánya Zsolt Attila egyházkerületi ifjúsági előadó jelenlétében a katekétikai előadók átbeszélték a vakációs bibliahetek újonnan kialakult helyzetét, ugyanis saját lábára állt ilyen tekintetben az egyházkerület. Az ifjúsági munka hathatósabb, konstruktívabb elvégzése érdekében is megvitattak néhány kérdést, áldást kívánva az egyre gazdagabb és sokszínűbb programok kivitelezéséhez. Fontos, hogy a gyerekekért és ifjakért végzett szolgálatban együtt dolgozzanak a munkatársak úgy, hogy azután azok meg is találják helyüket a gyülekezetekben.

Szóljon hozzá