Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szeretet a ballagóknak

Szeretet a ballagóknak

A nemzeti összetartozás napján, a Trianoni megemlékezés 100. évfordulóján kerültek átadásra a kézzel hímzett, szeretettel készített jelképes útravalók a Szatmárnémeti Református  Gimnázium végzős  diákjai részére. – tudtuk meg Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnöktől,  – missziói előadótól, sárközújlaki lelkipásztortól.

Az összetartozás évében nemzeti színekkel hímzett ballagó tarisznyákat készítettek az egyházmegyénk gyülekezeteinek nőszövetségi tagjai a végzős diákok részére és batyukat a nyolcadikos diákoknak, illetve az óvodából kiballagó gyerekeknek.

Isten kegyelméből ez volt a 24.  esztendő  amikor ezt megtehették. A diákok két hétig felkészítőn vesznek részt, mely alkalmat teremt majd arra, hogy átvegyék a nőszövetségek adományát. A ballagás virtuálisan történt, de a tarisznyák és az azokat átszövő szeretet valóságosak, kifejezik az összetartozást Isten, a gyülekezetek és iskola között. Gyülekezeteink nőszövetségeinknek tagjai saját gyermekeiként ölelik át a Református Gimnázium végzős diákjait és kívánják Isten gazdag áldását életükre. Minden másként történt, mint ahogyan azt vártuk vagy szerettük volna, de Isten megújító Szentlelke ugyanaz marad számunkra és reménnyel tölti el életünket! – fogalmazott Nagy Erika.

Az átadáskor jelen voltak a nőszövetségek képviseletében Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református  Egyházjerület nőszövetségi elnök, Nagy Erika és Szilágyi Noémi egyházmegyei elnökök. A gimnázium képviseletében Szilágyi Éva egykori igazgatónő, Szilágyi Noémi az óvoda igazgatónője, Varga Szilárd iskolalelkész, a három tizenegyedikes osztály osztályfőnöke, illetve a hetedik osztály vezető tanára.

Beszédet mondott Nagy Erika sárközújlaki lelkipásztor, nőszövetségi elnök a János evangéliuma 14. részének 12-től 18-ig terjedő versei alapján. Kiemelkedő gondolatként hangsúlyozta, hogy összetartozunk: az Istennel és egymással Jézus Krisztusban, amint Ő erre példát mutatott és tanított. Gyülekezeteink gyermekei emlékezzenek majd az Ő tanításaira és ezeket követve akármit kérhetnek Tőle! Azt kívánjuk az Ő tanítványaiként világítva éljenek! Akik Hozzá tartoznak tartsák meg a parancsolatait! – ez a Krisztusban maradás feltétele, az élet nagy iskolájának titka és tanulsága. Történhet bármi életük során, biztosak lehetnek abban, hogy Isten soha nem hagyja árvákul őket! Szentlelke által erőt ad minden akadály legyőzéséhez!

Bogya Kis Mária a Rómabeliekhez írott levél 8. részével bátorított az Összetartozás napján: semmi sem szakíthat el Isten szeretetétől. Szilágyi Noémi elnök szintén bibliai igével köszöntötte a gimnázium képviselőit és köszönte meg áldozatos munkájukat! Az iskola vezetősége emléklappal és csokoládéval kedveskedett a nőszövetségeknek.

Szilágyi Éva magyartanárnő és Varga Szilárd iskolalelkész pedig az egyházmegye nőszövetségeit köszöntötték, csodálva szép munkájukat. A tarisznyák és batyuk hímzését 11 nőszövetség vállalta fel: az öt szatmári gyülekezet, Lázári, Apa, Szatmárgörbed, Szatmárpálfalva,  Szamoskrassó,  Sárközújlak.

A minták kirajzolását a Lázári Református Nőszövetség vállalta fel, a kihímzett tarisznyák összeállítását Szász Éva Szatmárnémeti-Németi gyülekezet tagja végezte, mint minden évben.

Szóljon hozzá