Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szeress gyengédséggel!

Szeress gyengédséggel!

„A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Róma 12, 10)

A gyengédség nem gyengeség, sokkal inkább olyan erő, amely akkor is tud szeretni, simogatni, építeni, támaszt nyújtani, amikor minden érv a bántás, a rombolás, a harag mellett szól. A gyengédség olyan szerető ragaszkodás, amely táplálja a családi, baráti és a gyülekezeti kapcsolatokat. Pontosan ezért nem szabad lebecsülni, hiszen a tápláló szeretetet nélkül nincs egészséges növekedés, sem eredményes gyümölcstermés. A gyengédséget ne tévesszük össze a puhánysággal, mert a gyengeséget lebecsülik és értéktelennek tartják az emberek, így pedig lehet, hogy az életünk az egyik legszükségesebb lényegi elemmel lesz szegényebb.

Figyeljük meg, hogy mekkora gyengédséggel közelít hozzánk Isten. Hatalma van egy szempillantás alatt kitörölni a Földet az univerzumból, és ő mégis úgy jött közénk Jézusban, hogy lealacsonyította önmagát hozzánk. Akik el tudták fogadni az Úrtól ezt a szelíd közeledést, azok meggazdagodtak az ő jelenlétében. Akik gyengeségnek ítélték meg Jézus tapintatosságát, azok eldobták maguktól az életük legnagyobb lehetőségét.

Te melyik csoportba szeretnél tartozni? Abba, amelyikben Isten megerősít a Szentlelkével, hogy a kapott erővel gyógyírt adj a betegeknek, szabadulást a foglyoknak, segítséget a nélkülözőknek és támaszt az elesetteknek, vagy abba, amelyikben az önteltségedtől hajtva a vesztedbe rohansz? Senki sem akar rosszat önmagának, és ez érthető is. Ám Isten nélkül hajlamosak vagyunk az észrevétlen önpusztításra, miközben sziklaszilárdnak vélt meggyőződéssel valljuk, hogy nekünk ez jó. Hidd el kedves testvérem, az a legjobb neked, amit Isten szeretete kirendel. Jézus ma is ezt kéri tőlünk: „tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál” (Mt 11, 29). Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá