Kezdőlap / Református hírek / Református kórusok találkozója

Református kórusok találkozója

Forrás: Hírlap

Vasárnap a kismajtényi református templom adott otthont annak a fontos eseménynek, amelyen a Nagykárolyi Református Egyházmegye kórusai találkoztak. Az eseményen az egyházmegye kórusai közül az ákosi, börvelyi, érszentkirályi, piskolti, a nagykároly-kertvárosi Pro Ecclesia, és természetesen a kismajtényi református egyházközségek kórusai vettek részt. Az istentiszeleten Nt. Nagy Sándor esperes szolgált, ezt követõen mutatkoztak be és tartották meg külön-külön mûsorukat a gyülekezeti kórusok.
Az énekkarok és karnagyaik nagy hozzáértésrõl tettek bizonyságot, hiszen szebbnél szebb egyházi énekektõl volt hangos a kismajtényi református templom. A kórusok tagjai, valamint a karnagyok nagy figyelemmel követték egymás énekeit, amelyekbõl kórusonként kettõ hangzott el, és Isten dicsõítését szolgálták. Az esemény szeretetvendégséggel fejezõdött be.
A Nagykárolyi Református Egyházmegye szervezésében létrejött egyházmegyei kórustalálkozó elsõ alkalommal került megrendezésre, és minden tekintetben, tapasztalatcsere és kapcsolatépítés szempontjából is Isten dicsõségére szolgált. Remélik, hogy hagyománnyá növi ki magát az esemény, tájékoztatta lapunkat Balogh Enikõ, a kismajtényi református egyházközség lelkipásztornõje, az esemény házigazdája.
v. s.

Szóljon hozzá