Vágyakról a teológus-szolgatársakkal Kolozsváron – Vizitáció a teológián

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet falai között nosztalgiázott Király Lajos szatmári esperes és Rácz Ervin egyházmegyei ifjúsági előadó. A kincsesvárosban való látogatás persze nemcsak a múlt felidézéséről szólt az egykor ott végzettek számára. Azért mentek, hogy azokat a teológusokat látogassák ...

Olvassa tovább »

Egységnapi találkozások Debrecenben

  Az egységes Magyar Református Egyház ünnepi zsinattal és számos programmal várta mindazokat, akik az Egységnapra érkeztek Debrecenbe. Szatmárnémetiből és környékéről többszáz közösségre vágyó református vett részt a különleges és nagy tömeget, közösséget, gyülekezetet vonzó eseményen. Több mint tizezer emberben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 19.

         “Mindig azon az úton járjatok, amelyet az ÚR, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek” (5 Mózes 5, 33)            Ha nem is hangzik el ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 17.

 „Semmit se tegyetek az igéhez, … se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait… Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő” (5Móz 4,2 és 24) Isten igéje kell legyen a ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Szamosdobon

Szamosdob református gyülekezetébe látogatott a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Szerdán délután Mészáros Mihály helyi lelkipásztor fogadta a bizottság tagjait. 17 órától a parókián presbitergyűlésre került sor, ahol építő beszélgetés folyt a gyülekezetről. 18 órától a templomban Rácz Ervin egyházmegyei ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 16.

“Ne féljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istentek hadakozik ti érettetek” ( 5 Mózes 3,22) Isten nem akar senkit hiú ábrándokba kergetni, csak annyit ígér mindenkinek, amennyit be is teljesít. Ezért kell hinnünk azoknak az ígéreteknek, amelyeket elmond akár ...

Olvassa tovább »

Felhőcskék anyák napi műsora

A Szatmárnémeti Református Gimnázium egyik tagóvodája, azaz ismertebb nevén a Kinizsi Óvoda Felhőcske nevű csoportja anyák napi szerepet adott elő szüleik, nagyszüleik és szeretteik előtt. Orosz Szűcs Anikó és Csáki Veres Hajnalka óvónők versekre és énekekre tanitották a gyermekeket, melyeket ...

Olvassa tovább »

Lankadatlanul Dr. Békefy Lajossal

Különleges vendége lesz csütörtökön 18 órától a Lankadatlanulnak, azaz a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaórájának. Hitünk a 21. század viharaiban címmel tart előadást Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztor, szociáletikus, közíró, fordító, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára, a ...

Olvassa tovább »

Jankafalva diadalmaskodott a kilencedik Kopácsin

Izgalmas verseny és tartalmas program fogadta és találta az ifjakat a kilencedik alkalommal megszervezett Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőn és ifjúsági találkozón Erdődön. Öt egyházmegye tizenhárom csapata vett részt a már hagyományosnak mondható versenyen. Szombaton 10 órakor Jobb Domokos ombodi lelkipásztor, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 10.

“Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.” (Gal 6,1) Pál a bűnösben is embert lát, gyermeket, férjet, feleséget, szülőt, rokont, barátot, ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Pettyénben

Zengett a hálaének a pettyéni vizitáción. A Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága a Pettyéni Református Egyházközséget látogatta meg. Szerdán 15 órakor kezdték el a látogatást. 17 órától presbiterigyűlést, 18 órától pedig istentiszteletet tartottak. Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó, sárközújlaki lelkipásztor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 9.

“Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal. 5,23) “Mindent szabad nékem, de nem minden használ”-vallja Pál apostol. A törvénytől, hiába akarjuk, nem tudunk és nem is lehet megszabadulni. A mindennapokban is vannak életszabályok, amelyek irányítanak. A jól és célszerűen beosztott idő ...

Olvassa tovább »