Közlemény – őshonos kisebbségek jogai

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége, illetve az Esperesek Kollégiuma megdöbbenve vette tudomásul, hogy az úgynevezett Minority Safe Pack-et, az őshonos kisebbségek jogait biztosítani hivatott kezdeményezést az Európai Unió illetékes testületei egyszerűen félresöpörték. Abszurd az a kettős mérce, amellyel az őshonos ...

Olvassa tovább »

Közlemény – Oltási kampány

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége, illetve az Esperesek Kollégiuma teljes felelősséggel támogatja a világjárvány legyőzésére szolgáló oltási kampányt. Ugyanakkor szorgalmazzuk a romániai egészségügyi rendszer megerősítését, és felhívjuk az illetékesek figyelmét az emberi gondatlanságból eredő visszásságokra a kórházakban. Elfogadhatatlannak tartjuk a ...

Olvassa tovább »

Kereken tizedik kötet – Velünk az Isten

Megjelent a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai által megirt áhítatos könyv kereken tizedik kötete. „Hála. Sokak számára ez az a szó, ami nagyon nehezen kimondható, főleg egy ilyen nehéz év után. Pedig a mi szívünket ez jellemezheti, többek között azért is, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 5.

„Mikor ezeket monda sokan hittek őbenne a zsidók. Jézus a benne hívő zsidókhoz így szólt: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki: Ábrahám magva ...

Olvassa tovább »

Ezerszer is igen – Házasság hete

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 4.

“Mondának azért néki:  Ki vagy te? És monda nékik Jézus:  Amit eleitől fogva  mondok is néktek” (Ján 8,25) Idegen költözik be egy faluba. Mindenkit érdekel ennek az embernek a múltja és jelene egyaránt. Sokan titokzatosan beszélnek róla, mások megható meséket ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 3.

Merre tart az életed? „Jézus így válaszolt: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem érvényes, mert tudom, honnan jöttem, és hova megyek, ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hova megyek.” (János 8, 14) Tudod, hogy merre tartasz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 2.

“Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 1.

„A szolgák pedig így válaszoltak: Soha ember még így nem beszélt, mint ő!” (Jn 7,46) Vélemények hangzanak el Jézusról. A szolgák el vannak ámulva, pedig ők azért lettek odatéve, hogy az élő fába is belekössenek. Nem tudnak hibát találni Jézusban, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 30.

„Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.” (János 7,34) Jézus Krisztus megmutatja hatalmát, és mindenkiben csodálkozást vált ki. Kerestek engem, de nem találtok meg. Mit is jelent ez valójában? Azt, hogy Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 28.

“Mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta? Felele pedig Jézus és monda. Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem” (János 7: 15-16). Jézus tanítása egyszerű és mégis magasztos. Egyszerűségében mindenki megértheti, magasztosságában mindenki felfedezheti ...

Olvassa tovább »

Szeresd! Ismerd! Védd! — Zöld Óvodák szellemében

Forrás: Friss Újság Erasmus+-projektben vesz részt a Szatmárnémeti Református Gimnázium óvodája, melynek célja a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés. A program jövő márciusi nyitókonferenciáján Kádár Annamária előadást tart majd az érzelmi intelligenciáról. A Szatmárnémeti Református Gimnázium óvodája, a Kinizsi Óvoda ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. január 27.

Az Isten szerinti idő ,,De Jézus azt mondta nekik: Az én időm még nem érkezett el…” (Jn 7,6a) Valaha -a Youtube térhódítása előtti időkben- Amerikában minden országos hírnévre vágyó zenésznek fel Kellett lépnie Amerika kulturális központjában, a New York-I Carnegie ...

Olvassa tovább »