Velünk az Isten – 2021. február 15.

“Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik; bejár és kijár majd, és legelőt talál.” (Jn 10,9) Egy ajtó legalább három funkcióval bír két tér, két valóság között: feltár azaz megnyit előttünk valamit; összeköt, azaz kapcsolatot teremt; ...

Olvassa tovább »

Szeress gyengédséggel!

„A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (Róma 12, 10) A gyengédség nem gyengeség, sokkal inkább olyan erő, amely akkor is tud szeretni, simogatni, építeni, támaszt nyújtani, amikor minden érv a bántás, a rombolás, a harag ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 14.

„Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját.” (János 10,4-5) Isten az igehirdetés szolgálatát, annak minden formájával ránk bízta. ...

Olvassa tovább »

Kellett ez nekem? Naná! – Visky István tartott előadást Kültelken

A Házasság hete programsorozat keretén belül a Szatmár-Kültelek Református Egyházközség gyülekezeti termében tanulságos és a humor elemeit nem nélkülöző előadást hallhatott a gyülekezet, melyet Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor tartott. Pénteken 18 órától Higyed János házigazda lelkipásztor a Jeremiás próféta könyve ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 13.

„Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk?  Jézus ezt mondta nekik: Ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 12.

“Hiszel-é te az Isten Fiában?… Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Láttad is őt, és a ki beszél veled, az az. Hiszek, Uram. – És imádta őt.” (Jn. 9,35-38) Rövidke párbeszéd, Jézus és az általa meggyógyított vak között, miután az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 11.

“Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt.” (János 9: 33-34) Már Jézus korában létezett vallási (egyházi) nyomozás. A farizeusok árgus szemmel figyelték az Isten Fiát, azokat is, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 10.

Ilyen lenne az egyház? „A szülei pedig így válaszoltak: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de azt nem tudjuk, hogyan lát most, és nem tudjuk, hogy ki nyitotta meg a szemét. Elég idős már, őt kérdezzétek, ...

Olvassa tovább »

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS – Rácz Enikő Gyöngyvér

“Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én is titeket.” (Ézs 66,13) Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett Feleség, Édesanya, Gyermek, Meny és Testvér, RÁCZ ERVIN-LAJOSNÉ sz. DEMETER ENIKŐ-GYÖNGYVÉR, a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség tiszteletes asszonya életének ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 9.

“Ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. február 7.

   “Erre köveket ragadtak, hogy rádobálják, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.” (Ján 8, 59) Jézus és a farizeusok sajnos szemben állnak egymással. Kevés kivétel van az evangéliumokban, amikor egy farizeus vagy egy írástudó nem Jézus ellen nyilvánul meg, ...

Olvassa tovább »

Közlemény – őshonos kisebbségek jogai

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége, illetve az Esperesek Kollégiuma megdöbbenve vette tudomásul, hogy az úgynevezett Minority Safe Pack-et, az őshonos kisebbségek jogait biztosítani hivatott kezdeményezést az Európai Unió illetékes testületei egyszerűen félresöpörték. Abszurd az a kettős mérce, amellyel az őshonos ...

Olvassa tovább »