2010. december 19.

Kit várunk? Olvasandó: Zsid. 9, 1-14 „Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével ment be egyszer s ...

Olvassa tovább »

Átadták a dísztermet

Forrás: Szatmár.ro Nem csak a karácsony eljövetelének örülhetnek a Református Gimnázium tanárai, illetve diákjai. A hosszú évtizedek után visszakapott ingatlan, illetve a frissen felújított díszterem szintén vidámságra adhat okot. Az átázott, málló falak, a hulló vakolat most már csak az ...

Olvassa tovább »

„Csillag ragyog az égen” ünnepi koncert

Forrás:Szatmár.ro A szeret ünnepének közeledtével, advent utolsó vasárnapján ismét lélekemelő élményben lehet részük azoknak, akik a karácsonyvárást egy koncert keretében szeretnék még ünnepibbé varázsolni. December 19-én vasárnap, 19 órai kezdettel a Szatmári Római Katolikus Székesegyház ünnepi koncert színhelye lesz. A ...

Olvassa tovább »

Emlékezés a templomépítőre

Megemlékező istentiszteletet tartanak Nagykolcson Nt. Tóth Dániel templomépíttető lelkipásztor halálának 100 évfordulója alkalmából. Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel koszorúzással kezdődik a megemlékezés Tóth Dániel sírjánál a nagykolcsi temetőben, majd délután 2 órakor kezdődik az istentisztelet a templomban. Igét hirdet: Nt. ...

Olvassa tovább »

A szeretet TETT: Misszió a régi kórházban

Csütörtökön délután 2 óra körül tettre kész sereg lepte el a régi korházat. Nt. Kovács Sándor esperes vezetésével több lelkész és nőszövetségi tag érezte úgy, hogy menni kell(!) vigasztalni, bátorítani, erőt és reménységet adni, mert ezt ők is csak úgy ...

Olvassa tovább »

2010. december 17.

„Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített. Minden fõpap ajándékok ...

Olvassa tovább »

Az egyházkerület alapítására emlékeztek

Forrás: ERDON Nagyvárad – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület küzdelmekkel teli kilencven évéről, az alapítás körülményeiről, és az első püspökről, Sulyok Istvánról esett szó a kedd délutáni szimpóziumon. Idén első alkalommal szervezett szimpóziumot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK), a kilencven évvel ...

Olvassa tovább »

Új cikluskezdet a KREK-nél

Forrás: ERDON Nagyvárad – Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartottak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Kálvin utcai székhelyén. Közgyűlési határozatokról és a KREK közeljövőbeli terveiről esett szó. Csűry István püspök arra emlékeztetett: nemrég tartották az egyházi választásokat követő alakuló közgyűlést, így hivatalosan is elkezdődött ...

Olvassa tovább »

M e g h í v ó

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lukács Evangéliuma 2. Szeretettel várjuk Önt és kedves ...

Olvassa tovább »

2010. december 16.

„Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn, A kinek nincs ...

Olvassa tovább »

Adventi útkészítés

Forrás: Harangszó Advent a megérkezésnek, ám a hagyományos értelmezés szerint, a várakozásnak és a felkészülésnek ideje is. Eljött „az idők teljességében” Krisztus, a megígért Megváltó, hogy megkeresse az útvesztőibe rekedt embert, hogy hazavigye elveszített otthonába, Istenhez, az atyai házba. Ezt ...

Olvassa tovább »