Átadták a Károli- és a Fraknói-díjakat

kultura.hu Fraknói-díjban részesültek Katona Pál és Tarnai Imre plébánosok, illetve Kilián István irodalomtörténész; Károli-díjat kapott Ferenczi Ilona zenetörténész, Szalay Emőke művészettörténész és Buzogány Dezső református lelkész. (MTI) – Katona Pál teológiai tanulmányait Budapesten és Szegedi folytatta. Szatymazon majd Makón volt ...

Olvassa tovább »

2010 december 23.

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” Zsid 11, 6 Az előző öt versben ószövetségi személyek vannak felsorakoztatva: Ábel, Énók és Nóé. Velük ...

Olvassa tovább »

Karácsony – 2010

Kovács Sándor szatmári esperes karácsonyi pásztorlevele Csűry István királyhágómelléki püspök karácsonyi pásztorlevele Az egységes Magyar Református Egyház karácsonyi körlevele Wass Albert – Karácsonyi mese

Olvassa tovább »

2010. december 22.

Zsid. 10. 19-39 „Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől” (22. vers) Karácsonyi készülődéseink között sok mindenről meg szoktunk feledkezni. Utolsó pillanatban jut eszünkbe, hogy valamit elfelejtettünk megvásárolni, valakinek nem készítettünk ajándékot, valamit ...

Olvassa tovább »

Kitekintő: nemzetközi egyházi és vallási hírek

Forrás: Harangszó Az amerikai reformátusok segélyadományai karácsonyra Az Amerikai Református Keresztyén Egyház karácsonyi adományakciót hirdetett a világ különböző részein szükséghelyzetben élők megsegítésére. Az akcióhoz az USA-ban és Kanadában lehet elsősorban csatlakozni. Az Amerikai Református Egyház (CRCh) több, mint 40 országban ...

Olvassa tovább »

2010. december 21.

Zsid 10,1-18 „Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat” (Zsid 10, 18) Bűnbánati alkalmakon, amikor gyülekezeteinknek csak töredékével találkozunk, bizonyára mindnyájan elgondolkodunk: mit is jelent az embereknek a bűnbánat? Ők hogyan készülnek az ünnepre, az úrasztalánál való ...

Olvassa tovább »

Tóth Dániel templomépíttető lelkipásztorra emlékeztek Nagykolcson

Forrás: Erdon A Nagykolcsi Református Egyházközség advent negyedik vasárnapján egész napos megemlékezési ünnepséget tartott Tóth Dániel templomépíttető lelkész halálának századik évfordulója alkalmából. A nagykolcsi református hívek advent negyedik vasárnapján emlékeztek meg az egykori templomépíttető lelkipásztorról, Tóth Dánielről. Vasárnap délelőtt a ...

Olvassa tovább »

„Dícsérjétek az Urat!”

Forrás: Erdon Szatmár megye — A szatmárnémeti Láncos templomban december 19–én ünnepelték az egyházközség felnőtt kórusa megalakulásának 128., majd a rendszerváltást követő újjáalakulásának 20 éves évfordulóját. A szatmárnémeti Láncos templomban december 19–én ünnepelték az egyházközség felnőtt kórusa megalakulásának 128., majd a rendszerváltást ...

Olvassa tovább »

2010. december 20.

„… elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” Zsid 9, 27 Egy anekdota szerint egyszer egy lelkipásztor temetésen a következőt mondta: „Kedves testvéreim, mindnyájan meg fogunk halni… lehet, hogy még én is.” Viccet félretéve, ez valóban igaz ...

Olvassa tovább »

Lélekemelő karácsonyi koncert

Forrás: Szatmár.ro Advent utolsó vasárnapján lélekemelő élményben lehetett részük azoknak, akik részt vettek a Szatmári Római Katolikus Székesegyházban megrendezett ünnepi koncerten. A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor kórusa és a Szatmárnémeti Református Gimnázium gyermekkórusa karácsonyi koncerttel örvendeztette meg a szatmári közönséget ...

Olvassa tovább »