Csapó János őrmesterre emlékezve

Németh Szilárd a Magyarországi Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára érkezett Szatmárnémetibe. Szerdán Király Lajos esperes és Korda Zoltán Szatmár-láncosi lelkész, valamint néhány helyi politikus fogadta az államtitkárt. Németh Szilárd, aki 2018 óta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és a Fidesz alelnöke. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 8.

„Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Vigyázzatok arra, hogy a megszabott időben mutassátok be a nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul.” (4Móz 28,4) Mindennek rendelt ideje van. A szabatos világban talán ez nem tűnik egy ...

Olvassa tovább »

A diakóniai szolgálat javára

Újabb szállítmány érkezett a MeHoRo Alapítvány jóvoltából. A Szatmári Református Egyházmegye diakóniai szolgálatának megsegítésé érdekében érkezett a szállítmány, melyet lelkészek és presbiterek pakoltak le. Az alapítvány tagjai örvendtek annak a gondolatnak, hogy a szatmári egyházmegye a zászlajára tűzte a diakóniai ...

Olvassa tovább »

Fotókiállítás a Refiben

Fotókiállításra került sor Iskola másként hetén a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban. Az esemény ötletgazdája és koordinátora, Mátyás Erika tanárnő tudta, hogy több diák is készít hobbiból fotókat. Szerette volna, ha kikerül az iskolába több olyan kép is, amelyeket a diákok szívesen megmutatnak ...

Olvassa tovább »

Ismét mondom: örüljetek! – Hálaadó istentisztelet és lelkészbeiktatás Szigetlankán

Szigetlanka református gyülekezetet hálaadó istentisztelet tartott temploma felújításáért és az Emmaus Gyülekezeti Ház befejezéséért. Ekkor iktatták be az egy éve ott szolgáló Rácz Ervin lelkipásztort. Hosszú, de változatos és tartalmas istentisztelet volt. Vasárnap délután 14 órától a Deák téri református ...

Olvassa tovább »

A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség rövid története

Az 1989-es események után Szatmárnémeti Városi Tanácsa több vallásfelekezet hívei számára templomépítésre helyet adományozott. Így kapott helyet egy új református templom építésére a Szamos-folyó bal partján élő, három új város negyedbe tömörülő reformátusság is, a Megyei Kórház közelében. július 7-én ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 6.

“Mózes az Úr elé vitte ügyüket…” (4 Mózes 27: 5a) Egyszer egy kis falucskában a nagyszülőknél töltötte a felcseperedő fiú unoka az iskolai szabadidő napjait. A nagyapa szokás szerint reggel illetve este vette kopott bibliáját, imakönyvét és azokból rendszerint olvasott, majd ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Amacon

Amac református gyülekezetébe érkezett hétfőn délután az egyházmegye vizitációs bizottsága. Esperes vezetésével szeretettel érkeztek a városmenti gyülekezetbe, ahol mind a lelki, mind a fizikai építkezés tetten érhető az utóbbi években. Keresztúri Erzsébet lelkésznő és a presbitérium kedvesen fogadta a bizottságot, ...

Olvassa tovább »

Huszonötéves Szamos-negyed református gyülekezete

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Szatmárnémeti-Szamos-negyedi Református Egyházközség, az alkalmon Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett Igét. A vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten a gyülekezet kórusa és az ifjak szolgálata után püspök úr a 119. zsoltár első ...

Olvassa tovább »

Újbor ünnepe Sárkozújlakon

A Sárközújlaki Református Egyházközség, újbor ünnepét a kétágú dombon, a sárközújlakiak hegyén ünnepli, hagyományszerűen, évtizedek óta, minden évben, november első vasárnapján. Mivelhogy szőlőskertje már nincs az egyházközségnek minden évben valamelyik egyháztag házánál történik az istentisztelet. Idén Ifj. Kurpé Miklós és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 5.

        “Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája elfordította haragomat Izráel fiairól, mivel haragom szerint bánt velük. Ezért nem pusztítom ki felindulásomban Izráel fiait.”(4Mózes 25, 11)    Nagy dolog az, amikor valakinek a tetteiről pozitívan nyilatkozik a szentíró. Minden hívőnek az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 3.

„…és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izráelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten Lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: Így szól Bálám, Beór fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme” (4 Mózes 24,2-3) A teljes változás             ...

Olvassa tovább »

Kegyelem és öröm – Interjú honlapunk szerkesztőjével

Forrás: frissujsag.ro November 4-én 14 órától a Szatmár-szigetlankai Református Egyházközség templomában iktatják be Rácz Ervin lelkipásztort, ez alkalommal adnak hálát a templom felújításáért, valamint a gyülekezeti ház építésének befejezéséért. Az alábbiakban Rácz Ervinnel beszélgettünk. — Hogyan indult a lelkészi pályafutása? ...

Olvassa tovább »

Presbiteri konferencia a szogálatról Szamoskóródon

Szép számban voltak jelen a Szatmári Református Egyházmegye soron következő presbiteri konferenciáján. Az őszi konferencián az egyházmegye gyülekezeti elöljárói megtöltötték Szamoskóród református templomát. Szombaton délelőtt 10 órakor Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét Isten kreativitásáról és ...

Olvassa tovább »