Velünk az Isten – 2019. március 22.

“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn.13,34-35) Kicsit még mindig mérgesen olvasom a fenti sorokat, de az ...

Olvassa tovább »

Ötödik presbiterképzés Koltón

Ötödik alkalommal is megtartották a presbiteri továbbképzést szomszéd egyházmegyénknek, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. ,,Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 21.

“Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az ? Felele Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom...” (János 13, 25-26) Emberileg nem kellemes dolog együtt lenni azzal, akiről tudom, hogy nem szeret engem, valamiért a pokolra ...

Olvassa tovább »

Interaktív imaalkalom refiseknek

A Szatmárnémeti Református Gimnázium gyülekezete imaalkalmakkat tartott úgy, hogy Varga Szilárd Csaba iskolalelkész meghívására, az utóbbi hetekben vendéglelkipásztorok szolgáltak szerdánként a Láncos templomban.   Szerdán délelőtt 10 órától Illyés Sándor szatmárnémeti evangélikus-lutheránus lelkipásztor hirdette az Igét fiatalosan, interaktívan, hatásosan, Zákeus ...

Olvassa tovább »

Bartos Erzsébet: Az én Istenem

Te honnan ismered Istent? Egy szülőszobából, a vajúdóból? Egy összetört autó roncsai közül? Vagy épp saját romjaid közepette vetted észre? Vagy csak úgy, egyszer meglepett a szabad ég alatt? Vagy épp kértél valamit és megadta? Vagy épp kértél valamit, és ...

Olvassa tovább »

Hiteles szavaink – Betekintés Erdőd imahetébe

Ezen a héten tartják Erdőd református templomában az egyetemes imahetet. Ökumenikus közösségben együtt imádkoznak a keresztyének egységéért, Kaszaniczki Csongor házigazda lelkipásztor szervezésével.   Vasárnap Harsányi László erdődi római katolikus esperes nyitotta meg az alkalomsorozatot tele templomban. Esperes úr az igazságról ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 19.

“…felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én ...

Olvassa tovább »

Március 15. Patóházán

Közzel 70 ember gyűlt össze vasárnap Patóháza református templomában emlékezni a hősökre. Tolnai János helyi lelkipásztor a 25. zsoltárból alapján hirdette az Igét, amely arra buzdított, hogy emlékezzünk elődeinkre, de ami még fontosabb Isten nagy cselekedeteire hívta fel a figyelmet. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. március 18.

“Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélőbírája: az a beszéd, amelyet szóltam, az ítéli el majd az utolsó napon.” (Jn 12,48) Nem akarlak felidegesíteni, vagy nyugtalanságba kergetni, nem menekülni, hanem szabadulni hívlak. Békességed legyen! ...

Olvassa tovább »

Mindenik embernek a lelkében dal van – Mága Zoltán nem csak a húrokon játszott

Forrás: frissujsag.ro Ismét különleges koncerttel örvendeztette meg a közönséget a „legmagasabb szintű előadó és teremtő ember” Mága Zoltán hegedűművész, a szatmáriak pedig ez alkalommal is példát mutattak s jelentős összeget adományoztak a közösség beteg tagjainak gyógyítására.   „Adjál akkor is, ...

Olvassa tovább »

Vizitáció Józsefházán

Elmúlt héten, szerdán, Józsefházán járt egyházmegyénk vizitációs bizottsága. Kiss Szabolcs beszolgáló lelkész fogadta a Király Lajos esperes által vezetett csapatot, majd a megszokott vizsgálódások, beszélgetések után az istentiszteleten Győrbíró Sándor kiskolcsi lelkipásztor, katékétikai előadó hirdette Isten Igéjét.

Olvassa tovább »

A Kodály Zoltán Férfikar újra Németiben

A Németi Református Egyházközség facebook-oldaláról megtudtuk: 2019. március 17.-én, a délelőtti istentisztelet keretében Sipos Miklós lelkipásztor hirdeti majd Isten igét, Ezsdrás Könyve 8. részének 22. versének második részéből: “A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik, az ő javukra ...

Olvassa tovább »