2010. december 11.

Zsid. 5,1-10. “Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet.” (8. vers) Az ember engedetlensége következménnyel járt és jár. A szülés fájdalma, a verítékkel megszerzett kenyér, a végtelennek tűnő harc a Gonosszal, mind megérdemelten van jelen az életünkben. Milyen ...

Olvassa tovább »

2010. december 10.

Zsid 4, 12-16 “Istennek beszéde élő és ható…” Mily csodálattal kísérjük egy-egy magas pozicióban lévő ember szónoklatait, beszédeit, amelyben zászlajára tűzi sorsunkat, életünk megváltoztatásást. Különös a 2010. esztendő ebbéli tapasztalata, hiszen úton-útfélen válságról, válságokról hallottunk és hallunk. Nyomon követjük a megoldások lehetőségeit, az ígéreteket ...

Olvassa tovább »

Karácsonyi Koncertjére készül a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa

Immár hagyományos Karácsonyi Koncertjére készül a Szatmári Református Egyházmegye  Lelkipásztor Kórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa. Fényképeink az első összpróbán a Székesegyházban készültek. A második hangszeres összpróba Szatmár-Kültelek református templomában volt. –         Az idei koncert több meglepetéssel szolgál. Audio-vizuális ...

Olvassa tovább »

Tudnivalók a magyar állampolgársaggal kapcsolatban

Éljen  történelmi örökségével  és legyen kettős állampolgár,  hogy  magyar  útlevelével  szabadon  ( vizum nélkül  ) utazhasson   a nagyvilágba, mindazokra a helyekre, ahova eddig nem mehetett el Hogy az Európai Unió országaiban törvényesen  vállalhasson munkát Hogy  gyermekei születésük pillanatától  kettős állampolgárok ...

Olvassa tovább »

Szentendrén a szamoskóródiak

Szatmári Református Egyházmegye – A Szentendrei Református Egyházközség lelkipásztorának meghívására a szamoskóródi reformátusok egy csoportja két napot tölthetett el a magyarországi településen december első hétvégéjén. Élményekben gazdag kiránduláson vett részt az elmúlt hétvégén a Szamoskóródi Református Egyházközségnek egy 27 tagú ...

Olvassa tovább »

Tető alatt a szárazberki ravatalozó

Forrás: ERDON Szatmár megye – A hosszan tartó enyhe időjárásnak köszönhetően sikerült tető alá tenni a szárazberki református ravatalozót — tudtuk meg Lengyel Istvántól, Lázári község polgármesterétől. Lengyel elmondta, hogy a temetkezési kápolnára eddig összesen 66 500 lejt fordított a ...

Olvassa tovább »

Az elnök elé került a kórházügy

Forrás: ERDON Schmitt Pál magyar államfőt tájékoztatta a nagyváradi kórház-alapítási elképzeléséről Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke is részt vett azon az advent alkalmából rendezett fogadáson, amelyet szerdán tartott Schmitt Pál, ...

Olvassa tovább »

2010 december 9.

„Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.” Zsid 4, 1 A mai napra ajánlott szakasz, a Zsid 4, 1-11 Gyakran halljuk egymástól, hogy nincs egy nyugodt percem! Annyira zsúfolt az ...

Olvassa tovább »

“Arra hivatottatok el, hogy áldást örököljetek”

Forrás: Harangszó Varga Attila egyházkerületi főgondnok közgyűlést megnyitó beszéde Főtiszteletű Püspök úr! Főtiszteletű Közgyűlés! Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt a kitüntető és megtisztelő bizalmat, melynek révén, most itt állhatok Önök előtt és egy új Kezdet munkájában részt vehetek. Feladatra és felelősségre ...

Olvassa tovább »

2010. december 8.

Zsidókhoz írt levél 3. 7-19 „Annak okáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveiteket …” (7-8 versek) Egy mondás szerint nem az a fontos, hogy mit mond, hanem hogy ...

Olvassa tovább »

Ping-pong Pettyénben

Már évek óta szokássá vált, hogy advent környékén asztalitenisz bajnokságot szerveznek Pettyénben a szatmári egyházmegye fiataljainak. Vasárnap is voltak szép számmal fiatalok, akik amellett, hogy lelki táplálékot is kaptak az elején, a testüket is jól karban tartották. Jelen voltak fiatalok ...

Olvassa tovább »

2010. december 7.

Zsidókhoz 3:1-6 1. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, 2.  Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. 3. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint ...

Olvassa tovább »

“Ti is azért legyetek készen”

Harmadik megállóként 2010. december 5.-én a Szatmár Kültelki Egyházközség adott otthont az IKE-Karaván fiatalok számára igen nagy jelentőséggel bíró eseményére. Ezen megálló központi témája a VÁRAKOZÁS volt. Hogyan lehet és kell adventben várakozni. Igét hirdetett Kürti Tamás segéd-lelkipásztor a Mt ...

Olvassa tovább »

A közös imádság erejével

Forrás: Erdon Szatmár megye mindkét református egyházmegyéjében vasárnap tartották meg a női imanapot. A Nagykárolyi Református Egyházmegye Nőszövetsége vasárnap délután a magyarcsaholyi templomban tartotta meg a Kárpát–medencei magyar református női imanapot. Az igehirdetés szolgálatát Nt. Nagy Sándor esperes végezte, aki ...

Olvassa tovább »