2011. április 10.

“Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás!” Zsoltárok 14:7 Olvasandó a 14.zsoltár Dávid Izráel népének arra a csoportosulására tekint, amely “elhajlott”, elhagyta az Istent. Mindig is voltak és vannak is ilyenek. Ennek a magatartásnak több oka lehet: egyesek csalódnak az Istenben, ...

Olvassa tovább »

A refisek már érettségiznek!

A Szatmárnémeti Református Gimnázium 12.-es diákjai már elkezdték az érettségi vizsgákat. A végzős diákok közül 46-an vállalták, hogy ha már egyházi iskolába jártak, tanúbizonyságot tesznek tudásukról, Bibliaismeretből és Egyházi énekből. A vizsgáztató bizottság tagjai örömmel hallhatták a diákok feleleteit és ...

Olvassa tovább »

“Istenhiány???” – A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetégének évi konferenciája

2011. január 9-én, szombaton 10 órára érkeztek a Szatmári Református Egyházmegye presbiterei a Szatmár-Láncos Templomba, Presbiter Konferenciára és Közgyülésre. Kb. 80 „vén” volt jelen az együttléten, ahol lelkileg föltöltekezhettek arra, hogy örömmel végezhessék tovább Istenért és egyházközségükért a szolgálatukat. Sajnos ...

Olvassa tovább »

2011. április 9.

Olvasandó passzus: Zsoltárok 13,1-6 „Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?” (2-3. versek) Az idő foglyainak érezzük magunkat, és részben azok is vagyunk. Órákban, ...

Olvassa tovább »

Kálvincsillag

A Magyar Református Egyház lapja. Felelős szerkesztő: Fekete Károly ISSN 2062-0624, 135 old. Megjelenését hosszú várakozás, illetve előkészítés előzte meg. „2010. reformáció hava” keltezéssel látott napvilágot, a Magyarországi Református Egyház kiadásában. Bizonyos, hogy címét és címlapját egyaránt a tavalyi hálaadás ...

Olvassa tovább »

2011. április 8.

„Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.” Zsolt. 12,9 Mikor e sorokat olvastam, eszembe jutott Jób könyve, mikor az Örökkévaló megkérdi a Sátánt, hol járt: “És felele a Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg ...

Olvassa tovább »

2011 április 7.

Ajánlott szakasz: 11Zsolt „Az Úrban bízom…” 11 Zsolt 1 v. A mára kijelölt zsoltár megint csak egy szép bizonyítéka annak, hogy aki erős hitben, az a szorongattatott helyzetek ellenére is, bizalommal Istenhez tud fordulni. Dávid barátai azt javasolják, hogy az ...

Olvassa tovább »

A Harangszó áprilisi első számából

Virágvasárnapi áhítattal jelentkezik és a királyhágómelléki református műemléktemplomokról is ír egyebek mellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja. A Fekete-Körös völgye tájegységként első néprajzi kutatója, Györffy István tanulmánysorozata óta szerepel a magyar néprajzi irodalomban. A lap címoldalán Dukrét Géza A ...

Olvassa tovább »

Eltűnőben a keresztyénség?

Március 24-én a romániai sajtó közé tette egy amerikai kutatók által végzett kutatásnak az eredményeit. A kutatók számítógépbe vitték az elmúlt 100 év népszámlálás adatait, majd azt vizsgálták, hogy a magukat keresztyénnek vallók száma milyen irányba alakult és milyen trendeket ...

Olvassa tovább »

2011 április 6.

Zsolt 10 „A szegények kivánságát meghallgatod, oh Uram! Megerősíted szívöket, füleiddel figyelmezel.” (17) A Biblia lapjain a szegénység a szelídséggel és alázatossággal társuló jellemvonás. A kiemelt igevers eredeti szövegében is nem csupán anyagi értelemben vett szegényekről van szó, hanem szelíd, ...

Olvassa tovább »

ERDŐDI IFJÚSÁGI NAP-MÁJUS 7

“Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8) Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 2011. május 7-én Erdődre, a gyülekezet által szervezett IFJÚSÁGI NAP-ra. Három esemény, három helyszín várja a Szatmári Református Egyházmegye fiataljait azért, hogy emlékezzenek a ...

Olvassa tovább »

SZILÁGYI DOMOKOS – SZAVALÓVERSENY III. – BATIZ

A Batizi Református Egyházközség felhívást intéz a versszerető általános-és középiskolásokhoz. Rendezvényünk elsődleges célja olyan szavalóverseny megszervezése, mely méltó módon megemlékezik SZILÁGYI DOMOKOS életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt akarunk teremteni, mely feléleszti és fenntartja az ifjúságban a Szilágyi Domokos költészete iránti ...

Olvassa tovább »

2011. április 5.

A szív teljességéből szól a …HÁLA Zsolt 9, 2 „Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet.” Olvasandó: Zsolt 9 Hála. Ahogyan az emberi szervezetben a vitaminhiány gondokat okozhat, úgy a hála hiánya is megtépázhatja lelki életünket. A Jézus ...

Olvassa tovább »

Átvette a legbecsesebb nyereményt!

A refszatmar.eu, a Szatmári Református Egyházmegye Honlapja kb. 1 hónappal ezelőtt nyereményjátékot indított el. A játékban a kedves olvasók négy bibliai kérdésre kellett válaszoljanak, amiért cserében a nyertes egy Bibliát, egy éves Harangszó előfizetést és egy könyvcsomagot kapott. A nyertes ...

Olvassa tovább »

2011. április 4.

“Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?” (Zsolt 8, 5) Micsoda őrült világ. – mondta egyszer valaki. Hát ember senki nem akar lenni? Mindenki csak isten? Pedig Isten azért lett ...

Olvassa tovább »