2011. január 19.

3 Mózes 15 „Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, a mely közöttök van.” (31) Amikor a bibliaolvasó kalauz szerint a mára kijelölt 15. fejezetet elolvastam, az ...

Olvassa tovább »

Krisztus képmása vagyunk

Ma este Szatmár-Kültelki templomába pillantottam be, ahol – mint, ahogy erről már tudósítottunk (ITT)– ezen a héten rendezik az egyetemes imahetet. Tegnap Kovács Sándor esperes úr nyitotta meg az imaalkalmakat a Jn. 15,1-13 alapján, amikor Krisztusról, a szőlőtőről és a ...

Olvassa tovább »

2011. január 18.

3Móz 14,34-35 „… a ti birtokotokban lévő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok: akkor menjen el az, akié a ház, és jelentse meg a papnak, mondván: Mint a poklosság, olyan mutatkozik nálam a házban.” A mai napra kijelölt igerész folytán is ...

Olvassa tovább »

Imahét Szatmár-Kültelken

A kültelki templomban ezen a héten, január 17 és 22 között tartják az imahetet. Minden nap délután 5 órától, vendégszolgálatokkal várják a gyülekezet tagjait. Ma Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese nyitja sorozatot, majd a hét további részében az ...

Olvassa tovább »

2011. január 17.

Textus: 3Móz. 14,1-32 Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. (2.vers) A pusztai vándorlás negyven éve alatt, valamint a letelepedés utáni időben a zsidóság sok nyomorúsággal találkozott. Megismerkedett például a legveszélyesebb betegséggel, a ...

Olvassa tovább »

A Harangszó januári második számából

– Új kezdet, új reménység címen az egyházkerületi tisztújítási folyamat záró mozzanatát, a december elején tartott beiktató közgyűlés főbb eseményeit ismerteti a lap címoldalas tudósítása. Egyházkerületi helyzetképet vázol vezércikkében Csűry István püspök. „A gáton nemcsak a csúcsvezetőknek van helyük és ...

Olvassa tovább »

EU-s állásfoglalás készül a vallásszabadságról

Forrás: MTI / jogiforum.hu A vallásszabad­ságról szóló állásfoglalást készítenek elő uniós diplomaták az EU-országok külügyminiszte­reinek január 31-i tanácskozására – értesült az MTI brüsszeli diplomáciai forrásból. Korábban úgy hírlett uniós berkekben, hogy az álláspontok közelítése még nem érte el azt a ...

Olvassa tovább »

2011. január 16.

„ Az olyan kimosott ruhát, vásznat, szövetet vagy bármilyen bőrholmit, amelyről eltűnt a kiütés, újból ki kell mosni, és akkor tiszta lesz. Ez a gyapjú, vagy lenruhán, vásznan, szöveten vagy bármilyen bőrholmin levő poklos kiütés törvénye. Ennek az alapján mondják ...

Olvassa tovább »

Bartók Béla Egyesület gálaestje – FOTÓRIPORT

Az estet a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa és a Református Gimnázium Gyermekkórusa nyitotta. Vezényelt: Higyed Gyöngyi. Nem elÍrás: az egyesület elnőke, Bertók Béla. Szatmárnémeti polgármestere: Ilyés Gyula Konferáltak: Blatniczki Cecilia és Szatmári Elemér A Szatmári Római-Katolikus  Székesegyház Kórusa Domahidi Néptáncegyüttes ...

Olvassa tovább »

Ma fellép a lelkészkórus is

Ma délután 4 órától mindenkit szeretettel várnak a szervezők a Szatmári Északi SzÍnházba, a Bartók Béla Hagyományőrző Kulturális Egyesület nagyszabású gálájára. (Részletesen: korábbi hír  ITT) Többek között fellép a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusa és a Református Gimnázium Gyermekkórusa is. Belépés ...

Olvassa tovább »

2011. január 15.

3Móz. 13,1-28 „A hetedik napon pedig nézze meg őt a pap…” (5a. vers) A régi Kelet rossz higiéniai viszonyai között nagyon elterjedt betegség volt a bőrbetegség, amelynek különböző fajtáiról olvasunk ebben a részben. Voltak olyanok, amelyek egyszerű tisztálkodás után elmúltak, ...

Olvassa tovább »

Teaest Pettyénben

Ma, szombaton 19 órai kezdettel a Pettyéni Református Gyülekezetben teaestet szerveznek – tájékoztatta honlapunkat Genda Árpád-Szabolcs lelkipásztor. A gyülekezet tagjai egy kellemes estét tölthetnek el a gyülekezeti házban, ahol otthonos körülmények között beszélgethetnek és ezáltal mégjobban megismerhetik egymást. A gyülekezet ...

Olvassa tovább »