Isten bennünk és velünk épít – megkezdte plenáris ülését a Konvent

Forrás: Harangszó és Református.hu Áhítattal, köszöntőkkel, a házigazda királyhágómelléki egyházkerület bemutatkozásával és az elmúlt egy év történéseinek bemutatásával vette kezdetét kedden a Generális Konvent idei plenáris ülése. A Kárpát-medencei református egyházak és egyházkerületek elnökségeit tömörítő testület, a Magyar Református Egyház ...

Olvassa tovább »

2011. június 22.

„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk” János 1,14a Nem kívánok most arról írni, illetve abba elmélyülni, hogy mit jelent János evangéliumában a Ige (Logosz) és a test (sarx) közötti kapcsolat és, hogy milyen keleti filozófiával, vallásossággal áll ...

Olvassa tovább »

2011. június 21.

Világosságot! Olvasandó János 1,6-13 „Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.” (János 1,9) János evangélista nem a karácsonyi történettel kezdi könyvét, hanem annak lelki történésével, azaz míg mások egy kis gyermek születését látják, addig ő ...

Olvassa tovább »

Nyári Ifjúsági Programok

Szatmári Református Egyházmegye KRISZ-tábora Nagytarnán – július 31 – augusztus 6 főszervező: Ilonczai Zsombor ifjúsági előadó, Tel. 0766-66-21-03 Jelentkezni lehet az egyházmegye lelkipásztori hivatalaiban. Részletek: hamarosan   Válts Irányt! Keresztyén ifjúsági fesztivál – július 1-3. – Szováta www.valtsiranyt.ro Keresztyén kézműves ...

Olvassa tovább »

Református kórusok találkozója

Forrás: Hírlap Vasárnap a kismajtényi református templom adott otthont annak a fontos eseménynek, amelyen a Nagykárolyi Református Egyházmegye kórusai találkoztak. Az eseményen az egyházmegye kórusai közül az ákosi, börvelyi, érszentkirályi, piskolti, a nagykároly-kertvárosi Pro Ecclesia, és természetesen a kismajtényi református ...

Olvassa tovább »

Tanévzáró istentisztelet Batizon

A Batizi Református Egyházközségben vasárnap tanévzáró istentiszteletre került sor, melyen gyermekek és szülők adtak hálát Istennek a 2010-2011-es tanév áldásaiért. Istentisztelet után a díjak kiosztása következett, majd a presbitérium a diákokat egy hatalmas tortával ajándékozta meg, melyet szülőkkel és nagyszülőkkel ...

Olvassa tovább »

2011. június 20.

“Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Õ benne vala az élet, és az ...

Olvassa tovább »

Szentháromság Himnusza (Oxyrhynchusi papyrus)

Hajnal fényéről nem zengeni senkise merjen! Tündök-csillagokat mert illeti zengve dicséret. Mind a folyók forrási zúgó szent dallamuk ontsák: Szent Atya és Fia és Lélek, hódolva imádtán! Földnek minden erői kiáltva kiáltsanak Áment! Tisztelet és hatalom, s dicséret az Isteni ...

Olvassa tovább »

2011. június 19.

Áldott az Úristen, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni! Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen. Zsolt. 72,18-19 Olvasandó: Zsoltárok 72   Mikor egy ország politikai vezetésében változás áll be, akkor az emberek ...

Olvassa tovább »

Trendinek vagy keresztyénnek lenni?

Forrás: Szatmár.ro Szatmár megye valamennyi református gyülekezetéből várták a gyerekeket a szatmárnémeti Németi templomba szombaton, ahol az Ifjúsági Csendes Napon végül mintegy hetven fiatal vett részt. A Németi templom gyülekezetének fiataljai úgy érezték, hogy a tanévzáró után, de még a ...

Olvassa tovább »

Elhalasztották a főjegyző választást

Nagyvárad – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) idén novemberben fogja megválasztani főjegyzőjét, miután a tegnapi közgyűlésen elnapolták a szavazást. A KREK nagyváradi székházán tegnap lezajlott közgyűlés történéseiről Csűry István püspök tájékoztatta a sajtót. A püspök emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi tisztújító közgyűlésen ...

Olvassa tovább »

2011. június 18.

71.Zsoltár 14-24 Teljes életen átívelő feladata a hívő embernek az Istenről szóló szívből jövő vallomás és bizonyságtétel. A remény, amely nem szégyenít meg, ott él az Istennel napi kapcsolatban levő, róla minden időben vallást tevő ember szívében. A zsoltáros annyi ...

Olvassa tovább »

Temesváron tanácskozik a Generális Konvent

Forrás: Református.hu A 2009. május 22-én, Debrecenben létrejött Magyar Református Egyház közös képviseleti testülete, a Generális Konvent a jövő héten tartja éves ülését. A tanácskozás házigazdája a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz, ami azt jelenti, hogy a testület másodszor tanácskozik a határon ...

Olvassa tovább »