2011 március 23.

IV. Mózes 33 “Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el! (52. vers)” Az Ige első mondata a balga ...

Olvassa tovább »

Nagybányán lesz az évi presbiterkonferencia

Forrás: Harangszó Éves közgyűlését tartotta a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetsége március 19-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház dísztermében, az egyházmegyék PSZ-elnökeinek, illetve a delegált küldöttek részvételével. A közgyűlés áhítattal vette kezdetét Dénes István generális direktor szolgálatával, aki igemagyarázatát a 4Móz 29,12-re ...

Olvassa tovább »

2011. március 22.

Olvasandó 4 Mózes 32 „Hogyha nem így cselekesztek, íme vétkeztek az Úr ellen, és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket” 4 Mózes 32, 23 A 32.-ik fejezetben Gád és Ruben törzse, valamint Manassé törzsének fele azt kérte ...

Olvassa tovább »

2011. március 22.

Olvasandó 4 Mózes 32 „Hogyha nem így cselekesztek, íme vétkeztek az Úr ellen, és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utolér benneteket” 4 Mózes 32, 23 A 32.-ik fejezetben Gád és Ruben törzse, valamint Manassé törzsének fele azt kérte ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellékiek jószolgálati útja a svájci HEKS segélyszervezetnél

  Közlemény Svájci jószolgálati körútjuk során Csűry István püspök és Antal Jánoselőadótanácsos a svájci protestáns egyházak segélyszervezetének (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz – HEKS) zürichi székhelyére is ellátogattak. A folyó év március 11-i látogatás aktualitását az adta, hogy Mathias Herrenlelkipásztor személyében ez évtől új területi ...

Olvassa tovább »

Megkezdődött az Ökumenikus Imahét Erdőd városában

Vasárnap délután mintegy százan vettek részt az ökumenikus imahét első istentiszteletén Erdőd református templomában. Rácz Ervin házigazda református lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, ismertette az egyetemes imahét alapigéjét: „Eggyé lenni az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban!”(ApCsel ...

Olvassa tovább »

2011. március 21.

„… harcolának Midián ellen, a miképen megparancsolta az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.” ...

Olvassa tovább »

Imahét Dobrácsapátiban

  – Március 21-én, hétfőn kezdődik az imahét a Dobrácsapáti Református Gyülekezetben. Minden alkalom 18 órakor kezdődik református lelkészek szolgálatával. – Program: – Hétfő: Varga Botond, Szatmár-Láncos, slp. Kedd: Jobb Domokos, Ombod Szerda: Versényi István, Szamosdara Csütörtök: Erdős Csaba, Érendréd ...

Olvassa tovább »

Jubileumi Rákóczi Évek – Záró Konferencia Nagykárolyban

A 2003. márciusában útjára indított „Jubileumi Rákóczi Évek” nevet viselő rendezvénysorozat záró konferenciájára 2011. március 19-én, szombaton került sor Nagykárolyban. Ft. Csűry István püspök nyitó áhítata A záró konferenciának a Nagykárolyi Református Esperesi Hivatal gyülekezőterme adott otthont. A konferenciát Ft. ...

Olvassa tovább »

“Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem” – Nemzeti ünnep Szamosnegyeden

Szatmárnémetiben, a Szamosnegyedi Református Egyházközségben a március 20-án, vasárnap délelőtt megtartott istentisztelet keretében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Az ünnepi istentiszteleten Bogya Kis Mária, a gyülekezet lelkipásztora, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke hirdetett Igét a Zsoltárok ...

Olvassa tovább »

2011. március 20.

„Ezeket a rendeléseket parancsolta az Úr Mózesnek, a férjre és feleségre, az apára és a leányra vonatkozólag, amikor az leánykorában apja házában van.”  4Móz. 30,17 Olvasandó: 4Móz. 30 A fent idézett ószövetségi résszel kapcsolatban Jézus szavai juthatnak eszünkbe, aki nemcsak ...

Olvassa tovább »

Evangelizációs Imahét Szamosdobon

EVANGÉLIZÁCIÓS IMAHÉT LESZ SZAMOSDOBON a REFORMÁTUS TEMPLOMBAN „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” Ézsaiás 52,7 MÁRCIUS 21. és 27. KÖZÖTT A helybeli ...

Olvassa tovább »