2011. április 16.

Olvasandó passzus: Zsoltárok 19 „Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.” (9. vers) Egy színházi előadást megnézve, amelyben a szereplők minden hiba nélkül végigjátsszák a darabot, az ember elcsodálkozik azon, hogyan sikerülhet? Nem ...

Olvassa tovább »

2011. április 15.

“… az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet. Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta;…” Zsolt. 18,29 b.- Zsolt. 18,31 a. Sötét vagyok de ...

Olvassa tovább »

2011. április 14.

Zsolt 18,2-3a „Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úr az én kősziklám” Olvasandó: Zsolt 18,1-25 A gyermeki őszinteség hangján csendül meg a zsoltár: szeretlek Uram! Mennyi közvetlenség, milyen szoros kapcsolat kell ahhoz, hogy valakinek ezt a szót: szeretlek ki tudjuk mondani. ...

Olvassa tovább »

Meghívó Kárpát-medencei ifitalálkozóra

2011. május 13-14-én (péntek-szombat) kerül megrendezésre Debrecenben, az Egyetemi Templomban, a Kárpát-medencei Ifitalálkozó. A hétvége célja, hogy a Kárpát-medence minden magyar református egyházkerületéből érkező ifjúsági csoportok megismerjék egymást és kapcsolatokat építsenek ki egymással. A szervezőkkel való egyeztetés alapján minden egyházkerületből ...

Olvassa tovább »

2011. április 13.

„Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról” Zsolt 17,1   Ez a zsoltár Dávid imádságát mutatja be. Nagyon sokan életüknek egy bizonyos pontján imádkoznak, még akkor is ha nem tartják ...

Olvassa tovább »

Az okkultizmus lelkileg megkötöz – de van kiút

Forrás: Mindennapi.hu Interjú Varga Róbert református lelkésszel A nagykovácsi, korábban pasaréti lelkész sokakat segített megszabadulni okkult kötelékektől. Az ördögűzés szót nem szereti: az is kiderül, miért. Több évtizedes tapasztalatairól könyv készül. – Hogyan vált az okkultizmus szakértőjévé? – Azt, hogy ...

Olvassa tovább »

2011. április 12.

16. zsoltár “Az Úrra néztem szüntelen…” 8 vs. Dávid panaszban tör ki Isten előtt, akit azért szólít meg, hogy jöjjön segítségére élete nehéz helyzetében. Menedéket a halálos veszélyben csakis Ő adhat számára. Dávid Istenbe vetett bizalma szólal meg ebben a ...

Olvassa tovább »

A költészet napja

József Attila születésnapján tartják a Költészet Napját. A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Ezen a napon hagyományosan megkoszorúzzák a költő budapesti emléktábláját egykori lakóhelyén, a ferencvárosi Gát utca 3-ban. Ez alkalommal ...

Olvassa tovább »

2011. április 11.

Zsoltárok. 15.rész Dávid ebben a zsoltárban megpróbálja megfogalmazni magának és mindenkinek, hogy milyennek is kell lennie az embernek, aki méltó arra, hogy megálljon az Úr előtt, a szent hegyen vagy a szent sátorban. Ma úgy mondanánk, ki méltó arra, hogy ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Kié vagy?

„Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon darabokra osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy ...

Olvassa tovább »

2011. április 10.

“Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás!” Zsoltárok 14:7 Olvasandó a 14.zsoltár Dávid Izráel népének arra a csoportosulására tekint, amely “elhajlott”, elhagyta az Istent. Mindig is voltak és vannak is ilyenek. Ennek a magatartásnak több oka lehet: egyesek csalódnak az Istenben, ...

Olvassa tovább »