Romániai Református Egyház: zsinati ülés Kolozsváron

Forrás: Reformatus.hu Kolozsváron ülésezett hétfőn a Romániai Református Egyház legfelső döntéshozó szerve. Az ülésen a Királyhágómelléki Egyházkerület megválasztott tisztségviselőit is beiktatták. A Bethlen Kata Diakóniai Központban tartott ülésen a Zsinat a lelkipásztorok képzéséről és alkalmazásáról beszélt, tekintettel arra, hogy a ...

Olvassa tovább »

Valentin–nap az iskolában

Forrás: Erdon Szatmárnémeti – Hétfő délelőtt a szatmárnémeti Református Gimnázium (angoltanár: Kun Noémi és Kovács Gabriella) és a 10–es Számú Általános Iskola (Chermeş Mădălina angoltanárnő) mintegy 30 V–VIII. osztályos diákja Valentin-napi mulatságot tartott a felekezeti iskola dísztermében. A két intézmény között meglévő partnerkapcsolat ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári második számából

Forrás: Harangszó A Zilah-belvárosi templom Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb református istenházának számít. Erről és az eklézsia múltjáról és jelenéről is olvashatunk a Püsök Sándor Csaba lelkipásztor nevéhez fűződő összeállításban. Végre hazaérkeztünk! – e címen jegyzi vezércikkét Kovács Sándor, a Szatmári Egyházmegye ...

Olvassa tovább »

2011. február 15.

Világítson a hét mécs! 4Móz 8:1-2 És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak és mondd meg néki: Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a hét mécs. A gyertyatartó. A szent sátor céljaira készített gyertyatartó (menórá) mintáját Isten ...

Olvassa tovább »

2011. február 14.

„Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon õ vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közül; és szól vala vele.” (4 Móz 7, ...

Olvassa tovább »

Legyen ahogy Te akarod!

Erőt, vígasztalódást kívánunk Fodor István elhunyta miatt érzett fájdalomban, és a feltámadás drága hitében, lelkésztársunknak és családjának! A refszatmar.eu szerkesztősége.

Olvassa tovább »

2011. február 13.

„Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt, fölkente és fölszentelte azokat. Odajárultak Izráel fejedelmei, nagycsaládfői, a törzs fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak. Odavitték áldozatukat az Úr ...

Olvassa tovább »

A baktériumok is imádkozzanak!

2011 február 11-én, pénteken sok jeles személyiség gyűlt össze tanácskozni a Szatmári Református Egyházmegye új esperesi hivatalába. Püspökök, esperesek, közéleti személyiségek és orvosok töltötték meg az újonnan felavatott esperesi hivatalt. Kovács Sándor házigazda esperes igei bevezetőjében, a Márk evangéliuma 2, ...

Olvassa tovább »

Csűry Bálint-emléktanácskozást tartottak

Forrás: Szatmár.ro Csűry Bálint- emléktanácskozásra került sor február 11-én 17 órai kezdettel a Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében. A magyar nyelvjáráskutatás nagy alakját, és annak munkásságát helyi és vendégelőadók méltatták. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Szent István Kör, valamint a ...

Olvassa tovább »

2011. február 12.

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.” 4 Mózes 6, 24-26 Az istentiszteleteken ...

Olvassa tovább »

XX. Hajnal Akar Lenni népdaléneklési verseny

A szervezőbizottság felhívása A Szent-Györgyi Albert Társaság, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Dinu Lipatti Filharmónia, a Romániai Magyar Dalosszövetség, a Szatmárnémeti MADISZ, a szatmárnémeti Szentlélek plébánia, a KÓTA, Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával 2011. március ...

Olvassa tovább »

2011. február 11.

Alapige: 4Móz 6,1-21 Kedves Olvasók, Mózes negyedik könyvének hatodik fejezete egy különleges embercsoportról ír, akiket nazíroknak vagy nazirénusoknak nevez a Szentírás. Ők lehetnek nők vagy férfiak, de mindenikükre az a jellemző, hogy életüket egészen az Úr szolgálatának szentelik. Az elszánást a szolgálatra ...

Olvassa tovább »