2011. március 21.

„… harcolának Midián ellen, a miképen megparancsolta az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének. A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.” ...

Olvassa tovább »

Imahét Dobrácsapátiban

  – Március 21-én, hétfőn kezdődik az imahét a Dobrácsapáti Református Gyülekezetben. Minden alkalom 18 órakor kezdődik református lelkészek szolgálatával. – Program: – Hétfő: Varga Botond, Szatmár-Láncos, slp. Kedd: Jobb Domokos, Ombod Szerda: Versényi István, Szamosdara Csütörtök: Erdős Csaba, Érendréd ...

Olvassa tovább »

Jubileumi Rákóczi Évek – Záró Konferencia Nagykárolyban

A 2003. márciusában útjára indított „Jubileumi Rákóczi Évek” nevet viselő rendezvénysorozat záró konferenciájára 2011. március 19-én, szombaton került sor Nagykárolyban. Ft. Csűry István püspök nyitó áhítata A záró konferenciának a Nagykárolyi Református Esperesi Hivatal gyülekezőterme adott otthont. A konferenciát Ft. ...

Olvassa tovább »

“Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem” – Nemzeti ünnep Szamosnegyeden

Szatmárnémetiben, a Szamosnegyedi Református Egyházközségben a március 20-án, vasárnap délelőtt megtartott istentisztelet keretében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Az ünnepi istentiszteleten Bogya Kis Mária, a gyülekezet lelkipásztora, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke hirdetett Igét a Zsoltárok ...

Olvassa tovább »

2011. március 20.

„Ezeket a rendeléseket parancsolta az Úr Mózesnek, a férjre és feleségre, az apára és a leányra vonatkozólag, amikor az leánykorában apja házában van.”  4Móz. 30,17 Olvasandó: 4Móz. 30 A fent idézett ószövetségi résszel kapcsolatban Jézus szavai juthatnak eszünkbe, aki nemcsak ...

Olvassa tovább »

Evangelizációs Imahét Szamosdobon

EVANGÉLIZÁCIÓS IMAHÉT LESZ SZAMOSDOBON a REFORMÁTUS TEMPLOMBAN „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” Ézsaiás 52,7 MÁRCIUS 21. és 27. KÖZÖTT A helybeli ...

Olvassa tovább »

2011. március 19.

Olvasandó passzus: 4Móz. 29,12-40 „És megmondá Mózes Izráel fiainak mind azokat, a melyeket az Úr parancsolt vala Mózesnek.” (40. vers) Nagyon sokszor küszködünk azzal, hogy el kell végeznünk olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatosan senki nem tud pontos eligazítást adni. Az is ...

Olvassa tovább »

2011. március 18.

“A hetedik hónapban pedig a hónapnak első napján szent gyülekezésetek legyen néktek. Semmi robota munkát ne végezzetek, kürt zengésének napja legyen az néktek. ” 4 Mózes 29:1 Az ószövetség idején a kosszarvból készült kürt hangja jelezte a újesztendő kezdetét. Isten akarata az volt, ...

Olvassa tovább »

Királyhágómellékiek Svájcban

Csűry István püspök Antal János előadótanácsos társaságában a Svájci Református Egyházszövetség berni székházában tett bemutatkozó látogatást március 10-én. Az egyházkerület küldöttségét munkatársai körében Gottfried Locher, az egyházszövetség elnöke fogadta. A Svájci Református Egyházszövetség huszonhat tagegyházat tömörít, és mintegy két és ...

Olvassa tovább »

A Harangszó márciusi második számából

Miért adjam a gyermekemet magyar iskolába? A címben feltett kérdést válaszolja meg írásában Varga László, a Harangszó címoldalán. Tavaszvárás címen jegyzi vezércikkét Sándor Lajos. „Bízvást hiszem, hogy Isten azért mutatja meg a nagy természet megújulását, hogy reméljem: van számunkra is ...

Olvassa tovább »

2011 március 17.

„Első napon legyen szent gyülekezés, semmi robota munkát ne végezzetek…” 4Móz 28, 18 Ajánlott szakasz: 4Móz 28, 16-31 Már az első páska elrendelésekor elhangzott, hogy ezt az eseményt emlékezetben kell tartani, s nemzedékről nemzedékre meg kell ünnepelni a kovásztalan kenyerekkel ...

Olvassa tovább »

„Emlékezzünk azokra az ifjakra, akik legyőzték a sötétséget és a gonoszt!”

„Emlékezzünk azokra az ifjakra, akik legyőzték a sötétséget és a gonoszt!” Szatmárnémetiben az István-téri Petőfi szobornál tartottak ünnepi megemlékezést az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére március 15-én délután, 17 órai kezdettel. Az ünnepség a Szózat eléneklésével kezdődött, amelyet a Szatmári ...

Olvassa tovább »