Krisztus feltámadt!!!

János 20,1-18 Húsvétot Ünneplő Kedves Testvéreim! Húsvét ünnepének reggelén még zavar a múltam, mert hallom kiáltó-feleletemet Pilátusnak hogy feszítsétek meg. Még hallom az elhagyott Jézus utolsó szavát a kereszten, hogy Elvégeztetett. A nagyszombati gyász és fájdalom után nekem is megjelent ...

Olvassa tovább »

Isten gondoskodása – ünnepi pásztorlevél

Kedves Testvéreim! Húsvétunkat megelőző böjti időben két bibliai esemény nyugtalanította az egyébként sem zavartalan napjaimat. Szinte napi rendszerességgel jutott eszembe az egyiptomi fogságból szülőföldjére vándoroló nép. Velük kapcsolatban elevenedik előttem az a pillanat, amikor a húsos fazekak emlékezete mellett először ...

Olvassa tovább »

2011. április 23.

Zsoltárok. 25. A huszonötödik a zsoltárok között az egyik legismertebb énekeskönyvi énekünk, hiszen dallama felemelő, a szövege pedig annyira jellemző a mi hitéletünkre. Egyáltalán nem úgy gondolunk rá, mint „Dávid zsoltárára”, hanem mint a mienkre…ezt bizony mi is írhattuk volna, ...

Olvassa tovább »

Templomfelújítás Szamoskóródon

  – Örömmel adjuk hírül, hogy a Szamoskóródi Református Egyházközség 2011 április 21-én befejezte a templom külső renoválását. –   A gyülekezet presbitériuma 2010 utolsó presbiteri gyűlésén úgy döntött, hogy az 1914 és 1923 között épült templomot felújíttatja. Ez a ...

Olvassa tovább »

Példátlan egyházi összefogás Alsórákosért

FOTÓ: KISS GÁBOR– Cigánytelep a Brassó megyei településen Forrás: http://szabadsag.ro Az elszaporodott erőszakos bűncselekmények, a közbiztonság tragikus megromlása, illetve a hivatalos szervek magatehetetlensége késztette az erdélyi és partiumi lelkészeket arra, hogy közös istentiszteleten vegyenek részt Alsórákoson. A helybéli és betelepedett cigány ...

Olvassa tovább »

2011. április 22. – Nagypéntek

“Kicsoda ez a dicsőség királya?” Zsoltárok 24:8 Refrénszerűen tér vissza ez a kérdés, amelyre a válasz egyértelmű: az Ószövetség emberének a seregek Ura, maga az Isten, akinek az uralkodásához, hatalmához nem fér kétség. Nekünk, az Újszövetség gyermekeinek Jézus Krisztus, akinek adatott a hatalom ...

Olvassa tovább »

“Világíts” – Református műsor a Nord-Vest TV-ben

Április 23-án Nagyszombaton 11 órától a televizió képernyője elé várják a tisztelt nézőket a szerkesztő-műsorvezetők, Rácz Ervin  és Varga Botond lelkipásztorok. Húsvét ünnepén a TV-n keresztűl is szól az evangélium a szatmáriak számára. A műsorban bemutatkozik két rovat: a “Csendes ...

Olvassa tovább »

2011 április 21.

„Az Úr az én pásztorom: nem szűkölködöm. Füves legelőkőn nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.” 23 Zsoltár 1-2 v. Valahányszor egy filmet nézünk meg, és abban a filmben egy temetésről is szó van, akkor a temetést végző lelkész ajkáról ...

Olvassa tovább »

2011. április 20.

Zsoltárok 22 „… hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dícsérjem nevedet a gyülekezetben” (23.v) I. Lukács evangélista a virágvasárnapi történet leírásában megemlíti, hogy a farizeusok figyelmeztetik Jézust, hogy hallgattassa el a Hozsánnát kiáltó tanítványokat. Jézus bátran felel: ha ezek el is ...

Olvassa tovább »

Megérkezett a Húsvét evangéliuma a régi korházba

Nagyhét második napján a Szatmári Református Egyházmegye néhány lelkipásztora és nőszövetségi tagja missziós szolgálatot végzett a 2-es számú Megyei Korházban, közismert nevén a régi korházban. Akárcsak legutóbb karácsony előtt, úgy most húsvét előtt is az örömhírt vitték azoknak az embereknek, ...

Olvassa tovább »