2010. december 12.

„Erről nekünk sok mondanivalónk van, mert nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán, már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van ...

Olvassa tovább »

2010. december 11.

Zsid. 5,1-10. “Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet.” (8. vers) Az ember engedetlensége következménnyel járt és jár. A szülés fájdalma, a verítékkel megszerzett kenyér, a végtelennek tűnő harc a Gonosszal, mind megérdemelten van jelen az életünkben. Milyen ...

Olvassa tovább »

2010. december 10.

Zsid 4, 12-16 “Istennek beszéde élő és ható…” Mily csodálattal kísérjük egy-egy magas pozicióban lévő ember szónoklatait, beszédeit, amelyben zászlajára tűzi sorsunkat, életünk megváltoztatásást. Különös a 2010. esztendő ebbéli tapasztalata, hiszen úton-útfélen válságról, válságokról hallottunk és hallunk. Nyomon követjük a megoldások lehetőségeit, az ígéreteket ...

Olvassa tovább »

Karácsonyi Koncertjére készül a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa

Immár hagyományos Karácsonyi Koncertjére készül a Szatmári Református Egyházmegye  Lelkipásztor Kórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa. Fényképeink az első összpróbán a Székesegyházban készültek. A második hangszeres összpróba Szatmár-Kültelek református templomában volt. –         Az idei koncert több meglepetéssel szolgál. Audio-vizuális ...

Olvassa tovább »

Tudnivalók a magyar állampolgársaggal kapcsolatban

Éljen  történelmi örökségével  és legyen kettős állampolgár,  hogy  magyar  útlevelével  szabadon  ( vizum nélkül  ) utazhasson   a nagyvilágba, mindazokra a helyekre, ahova eddig nem mehetett el Hogy az Európai Unió országaiban törvényesen  vállalhasson munkát Hogy  gyermekei születésük pillanatától  kettős állampolgárok ...

Olvassa tovább »

Szentendrén a szamoskóródiak

Szatmári Református Egyházmegye – A Szentendrei Református Egyházközség lelkipásztorának meghívására a szamoskóródi reformátusok egy csoportja két napot tölthetett el a magyarországi településen december első hétvégéjén. Élményekben gazdag kiránduláson vett részt az elmúlt hétvégén a Szamoskóródi Református Egyházközségnek egy 27 tagú ...

Olvassa tovább »

Tető alatt a szárazberki ravatalozó

Forrás: ERDON Szatmár megye – A hosszan tartó enyhe időjárásnak köszönhetően sikerült tető alá tenni a szárazberki református ravatalozót — tudtuk meg Lengyel Istvántól, Lázári község polgármesterétől. Lengyel elmondta, hogy a temetkezési kápolnára eddig összesen 66 500 lejt fordított a ...

Olvassa tovább »

Az elnök elé került a kórházügy

Forrás: ERDON Schmitt Pál magyar államfőt tájékoztatta a nagyváradi kórház-alapítási elképzeléséről Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke is részt vett azon az advent alkalmából rendezett fogadáson, amelyet szerdán tartott Schmitt Pál, ...

Olvassa tovább »

2010 december 9.

„Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.” Zsid 4, 1 A mai napra ajánlott szakasz, a Zsid 4, 1-11 Gyakran halljuk egymástól, hogy nincs egy nyugodt percem! Annyira zsúfolt az ...

Olvassa tovább »

“Arra hivatottatok el, hogy áldást örököljetek”

Forrás: Harangszó Varga Attila egyházkerületi főgondnok közgyűlést megnyitó beszéde Főtiszteletű Püspök úr! Főtiszteletű Közgyűlés! Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt a kitüntető és megtisztelő bizalmat, melynek révén, most itt állhatok Önök előtt és egy új Kezdet munkájában részt vehetek. Feladatra és felelősségre ...

Olvassa tovább »

2010. december 8.

Zsidókhoz írt levél 3. 7-19 „Annak okáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveiteket …” (7-8 versek) Egy mondás szerint nem az a fontos, hogy mit mond, hanem hogy ...

Olvassa tovább »

Ping-pong Pettyénben

Már évek óta szokássá vált, hogy advent környékén asztalitenisz bajnokságot szerveznek Pettyénben a szatmári egyházmegye fiataljainak. Vasárnap is voltak szép számmal fiatalok, akik amellett, hogy lelki táplálékot is kaptak az elején, a testüket is jól karban tartották. Jelen voltak fiatalok ...

Olvassa tovább »

2010. december 7.

Zsidókhoz 3:1-6 1. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, 2.  Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. 3. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint ...

Olvassa tovább »