„…egy virágszál nevekedik”

December 4-én, Advent közepén a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor kórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa hangszeres kísérőikkel (Balaskó Balázs-zongora, Luțai Alexandru-trombita, Székely Alpár-hegedű, Higyed János Bence, Szabó Tamás, Nagy Dániel trombita) Nagybánya Óváros Református Gyülekezete és az ott szolgáló ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás: Id. Csűry István

Őszinte részvétünket fejezzük ki Ft. Csűry István Püspök Úrnak  és családjának édesapja: Id. Csűry István elvesztése miatt. “Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az ...

Olvassa tovább »

2011. december 5.

“Tiszta és szeplõ nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya elõtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az õ nyomorúságukban, és szeplõ nélkül megtartani magát e világtól.” (Jakab 1, 27) Már Jakab apostol idejében voltak úgynevezett virtuális keresztyének, akik ...

Olvassa tovább »

2011. december 4.

„Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda ...

Olvassa tovább »

Utolsó útjára kísértük Bajnai Csaba Zsigmond avasújvárosi lelkipásztort

Ma déli 12 órakor szólaltak meg az Avasújvárosi Református Templom harangjai, hogy  megsirassák Bajnai Csaba Zsigmond avasújvárosi lelkipásztort. A vígasztaló Igét Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette a 23 zsoltár alapján. A gyülekezet földi pásztora most elköltözött, ...

Olvassa tovább »

Harangszó beharangozó (7)

A Harangszó Rádió december 3-i adásában folytatódik az Agnus Rádió által készített Zsoltárok sorozat. Közreműködik Bogdán Zsolt színművész és Adorjáni László Kolozsvár-Alsóvárosi Gyülekezet lelkipásztora. Adventi zsoltárt hallgathatunk, a 2. zsoltárt, jövendölést a Messiás hatalmáról. Ezután az erdélyi református rádiózás elkezdőjével ...

Olvassa tovább »

A Bonus Pastor Alapítvány állásajánlatai

A Bonus Pastor Alapítvány, szenvedélybetegek és családjaik rehabilitációjának terén tevékenykedő keresztyén nonprofit szervezet, munkatársat keres Fundraiser és program menedzser munkakörökre. A munka végzésének helye Marosvásárhely. Elvárások mindkét esetben: gyakorló keresztyén legyen, jó román és angol nyelvtudás, eredményorientált. Fundraisier Munkakör: támogatások ...

Olvassa tovább »

2011. december 3.

Olvasd: 2Tim. 4, 9-22 „Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét. Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen. Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.” (19-21. versek) Pál ...

Olvassa tovább »

Megjelent a Kálvincsillag idei száma

Már másodszor jelent meg a Kálvincsillag, a Magyar Református Egyház hivatalos lapja. Az évente egyszer jelentkező színes, ingyenes magazinjellegű kiadvány a részegyházak részvételével készült és bemutatja a Kárpát-medencei reformátusság életét. A Kálvincsillag hetvenezer példányban készült el és ingyenesen jut el ...

Olvassa tovább »

2011. december 2.

“Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” Tim. 4. 5-8 ...

Olvassa tovább »

Körlevél nőszövetségeknek

„Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az Ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem,és bőséges nála a szabadítás ...

Olvassa tovább »

2011. december 1.

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ országában. Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással. Mert ...

Olvassa tovább »