2011. május 8.

„Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.” Zsolt. 37, 4-6 Olvasandó: Zsoltárok 37, 1-20 Boldogság, sikeres élet, vágyaink, álmaink teljesülése – ez minden ember óhaja, ...

Olvassa tovább »

Károlyi Gáspár Napok Nagykárolyban

Forrás: Harangszó – Ebben az évben is megrendezik a Károlyi Gáspár Napokat, ezúttal Nagykárolyban, május 14-15-én. Az esemény szervezője évente változik Nagykároly és testvérvárosa Gönc között, minden ötödik évben pedig Vizsoly a soros szervező. Az egyházi és önkormányzati szervezésű alkalom ...

Olvassa tovább »

Új énekeskönyv 2015-től

A készülő énekeskönyv szerkezete fő vonalakban már kialakult, most a közelmúltban, illetve a korábbi évszázadokban keletkezett énekek tanulmányozása folyik – mondta el Fekete Csaba. Az Énekeskönyvi Bizottság elnökétől megtudtuk azt is, hogy az új református énekgyűjtemény nyomdai előkészítése a tervek ...

Olvassa tovább »

2011. május 7.

Olvasandó rész: Zsoltárok 36 „… megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.” (10. vers) Egy pillanatkép jelent meg előttem e versek elolvasása után.  A fáradtságtól, szomjúságtól elalélt pusztai vándorra rátalál valaki, ...

Olvassa tovább »

Szalagtűző a Refiben

Tegnap délután öt órától a Református Gimnázium dísztermében rendezték meg a hagyományos szalagtűző ünnepséget, amelyen a három végzős osztály tanulóitól búcsúztak el diáktársaik. A tanárokkal, diákokkal, meghatott szülőkkel, barátokkal és ismerősökkel zsúfolásig telt teremben elsőként Ilonczai Zsombor, a tanintézmény lelkipásztora ...

Olvassa tovább »

Anyáknapja a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben

  A Kálvineum szépen megterített asztalain elhelyezett gyöngyvirágcsokrok ünnepről árulkodtak.  A Szatmár-Láncos Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségének e hét szerdai bibliaórája az anyák napja jegyében telt. A közös éneklés, Varga Botond segédlelkész igeolvasása és imádság után Korda Ildikó tiszteletesasszony köszöntötte ...

Olvassa tovább »

2011. május 6.

“Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.” Zsolt 35,28 Hányszor, de hányszór nem arra használjuk a nyelvünket amire kellene…, mindnyájan sokképen vétkezünk. De jó meghallani azt ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes ...

Olvassa tovább »

2011. május 5.

Barátok támadása Zsolt 35,11-18 Erőszakos tanúk állnak elő; …. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, …. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte… Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek… a rágalmazók … gyaláztak és nem nyugodtak…. Oh Uram, meddig ...

Olvassa tovább »

2011. május 4.

Zsoltárok 35 “Dávidé. Perelj Uram a velem perlôkkel; harczolj a velem harczolókkal.” (1) A 35. zsoltár már a első versében perrőkről, harcolókról, ellenségekről ír. I. Felvetődhet bennünk a kérdés már az elején, hogy lehet a hívő embernek is ellensége. Szomorúan ...

Olvassa tovább »

Interjú Tőkés István nyugalmazott teológiai professzorral

Forrás: Krónika 2011. április 29. 1916. augusztus 8-án született a háromszéki Málnás községben. A kolozsvári Református Teológiai Fakultáson szerez diplomát 1938-ban, majd Németországban és Svájcban képezi magát. Vásárhelyi János püspök hívására tér haza. 1940-től püspöki titkár, 1945-től az Erdélyi Református Egyházkerület ...

Olvassa tovább »

2011. május 3.

Zsolt 34, 12-13 „Jöjjetek fiaim, hallgassatok reám, megtanítalak titeket az Úr félelmére! Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?” A problémákat levetkező, azoktól megszabaduló ember, még ha imádkozik is, arra már ritkábban vállakozik, hogy ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei Lelkészi Focikupa

Kárpát-medencei Lelkészi Focikupát szervez a szatmári egyházmegye május 6-án, pénteken. A csengeri városi sportcsarnokban százharminc anyaországi, erdélyi, partiumi, kárpátaljai és felvidéki lelkipásztor mérkőzik meg egymással délután egy órától. A focikupát Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke ...

Olvassa tovább »

2011. május 2.

“Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának” (Zsoltárok 33: 12) Olvasandó a 33. zsoltár   A református ember az istentiszteletbe az igehallgatáson kívül imádságával és éneklésével kapcsolódik be. Izráel népe nemcsak “szárazon” énekelt, többször áldotta ...

Olvassa tovább »