2011. január 20.

“És szólt az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak” (3 Mózes 16: 1) A 16. rész az évenként egyszer bemutatott engesztelő áldozatnak a törvényét írja le részletesen, amelyet a szentek ...

Olvassa tovább »

A mikolaiak és a daróciak egyetemes imahete

Pusztadarócon és Mikolában is ezen a héten tartják a közös imádság óráit. Mikolában  ezen a héten tartanak az ökumenikus imaalkalmak, 18 órától, a hivatalos a program szerint. Református és római katolikus helyi lelkipásztorok felváltva, egymás templomaiban szolgálnak: kedden és csütörtökön ...

Olvassa tovább »

Tavaszi közgyűlés előtt a Presbiteri Szövetség

Forrás: Harangszó November 26-án szombaton délelőtt, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban tartotta őszi ülését Egyházkerületünk Presbiter Szövetségének Elnöksége és Gondnokok Kollégiuma. A tanácskozás áhítattal vette kezdetét, amelyet Enyedi András, a presbiterképző bizottság és a Temesvári Egyházmegye PSZ-elnöke tartott, a ...

Olvassa tovább »

2011. január 19.

3 Mózes 15 „Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, a mely közöttök van.” (31) Amikor a bibliaolvasó kalauz szerint a mára kijelölt 15. fejezetet elolvastam, az ...

Olvassa tovább »

Krisztus képmása vagyunk

Ma este Szatmár-Kültelki templomába pillantottam be, ahol – mint, ahogy erről már tudósítottunk (ITT)– ezen a héten rendezik az egyetemes imahetet. Tegnap Kovács Sándor esperes úr nyitotta meg az imaalkalmakat a Jn. 15,1-13 alapján, amikor Krisztusról, a szőlőtőről és a ...

Olvassa tovább »

2011. január 18.

3Móz 14,34-35 „… a ti birtokotokban lévő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok: akkor menjen el az, akié a ház, és jelentse meg a papnak, mondván: Mint a poklosság, olyan mutatkozik nálam a házban.” A mai napra kijelölt igerész folytán is ...

Olvassa tovább »

Imahét Szatmár-Kültelken

A kültelki templomban ezen a héten, január 17 és 22 között tartják az imahetet. Minden nap délután 5 órától, vendégszolgálatokkal várják a gyülekezet tagjait. Ma Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese nyitja sorozatot, majd a hét további részében az ...

Olvassa tovább »

2011. január 17.

Textus: 3Móz. 14,1-32 Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. (2.vers) A pusztai vándorlás negyven éve alatt, valamint a letelepedés utáni időben a zsidóság sok nyomorúsággal találkozott. Megismerkedett például a legveszélyesebb betegséggel, a ...

Olvassa tovább »

A Harangszó januári második számából

– Új kezdet, új reménység címen az egyházkerületi tisztújítási folyamat záró mozzanatát, a december elején tartott beiktató közgyűlés főbb eseményeit ismerteti a lap címoldalas tudósítása. Egyházkerületi helyzetképet vázol vezércikkében Csűry István püspök. „A gáton nemcsak a csúcsvezetőknek van helyük és ...

Olvassa tovább »

EU-s állásfoglalás készül a vallásszabadságról

Forrás: MTI / jogiforum.hu A vallásszabad­ságról szóló állásfoglalást készítenek elő uniós diplomaták az EU-országok külügyminiszte­reinek január 31-i tanácskozására – értesült az MTI brüsszeli diplomáciai forrásból. Korábban úgy hírlett uniós berkekben, hogy az álláspontok közelítése még nem érte el azt a ...

Olvassa tovább »