2011. április 13.

„Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról” Zsolt 17,1   Ez a zsoltár Dávid imádságát mutatja be. Nagyon sokan életüknek egy bizonyos pontján imádkoznak, még akkor is ha nem tartják ...

Olvassa tovább »

Az okkultizmus lelkileg megkötöz – de van kiút

Forrás: Mindennapi.hu Interjú Varga Róbert református lelkésszel A nagykovácsi, korábban pasaréti lelkész sokakat segített megszabadulni okkult kötelékektől. Az ördögűzés szót nem szereti: az is kiderül, miért. Több évtizedes tapasztalatairól könyv készül. – Hogyan vált az okkultizmus szakértőjévé? – Azt, hogy ...

Olvassa tovább »

2011. április 12.

16. zsoltár “Az Úrra néztem szüntelen…” 8 vs. Dávid panaszban tör ki Isten előtt, akit azért szólít meg, hogy jöjjön segítségére élete nehéz helyzetében. Menedéket a halálos veszélyben csakis Ő adhat számára. Dávid Istenbe vetett bizalma szólal meg ebben a ...

Olvassa tovább »

A költészet napja

József Attila születésnapján tartják a Költészet Napját. A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Ezen a napon hagyományosan megkoszorúzzák a költő budapesti emléktábláját egykori lakóhelyén, a ferencvárosi Gát utca 3-ban. Ez alkalommal ...

Olvassa tovább »

2011. április 11.

Zsoltárok. 15.rész Dávid ebben a zsoltárban megpróbálja megfogalmazni magának és mindenkinek, hogy milyennek is kell lennie az embernek, aki méltó arra, hogy megálljon az Úr előtt, a szent hegyen vagy a szent sátorban. Ma úgy mondanánk, ki méltó arra, hogy ...

Olvassa tovább »

Fábián Tibor: Kié vagy?

„Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon darabokra osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy ...

Olvassa tovább »

2011. április 10.

“Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás!” Zsoltárok 14:7 Olvasandó a 14.zsoltár Dávid Izráel népének arra a csoportosulására tekint, amely “elhajlott”, elhagyta az Istent. Mindig is voltak és vannak is ilyenek. Ennek a magatartásnak több oka lehet: egyesek csalódnak az Istenben, ...

Olvassa tovább »

A refisek már érettségiznek!

A Szatmárnémeti Református Gimnázium 12.-es diákjai már elkezdték az érettségi vizsgákat. A végzős diákok közül 46-an vállalták, hogy ha már egyházi iskolába jártak, tanúbizonyságot tesznek tudásukról, Bibliaismeretből és Egyházi énekből. A vizsgáztató bizottság tagjai örömmel hallhatták a diákok feleleteit és ...

Olvassa tovább »

“Istenhiány???” – A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetégének évi konferenciája

2011. január 9-én, szombaton 10 órára érkeztek a Szatmári Református Egyházmegye presbiterei a Szatmár-Láncos Templomba, Presbiter Konferenciára és Közgyülésre. Kb. 80 „vén” volt jelen az együttléten, ahol lelkileg föltöltekezhettek arra, hogy örömmel végezhessék tovább Istenért és egyházközségükért a szolgálatukat. Sajnos ...

Olvassa tovább »

2011. április 9.

Olvasandó passzus: Zsoltárok 13,1-6 „Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?” (2-3. versek) Az idő foglyainak érezzük magunkat, és részben azok is vagyunk. Órákban, ...

Olvassa tovább »

Kálvincsillag

A Magyar Református Egyház lapja. Felelős szerkesztő: Fekete Károly ISSN 2062-0624, 135 old. Megjelenését hosszú várakozás, illetve előkészítés előzte meg. „2010. reformáció hava” keltezéssel látott napvilágot, a Magyarországi Református Egyház kiadásában. Bizonyos, hogy címét és címlapját egyaránt a tavalyi hálaadás ...

Olvassa tovább »

2011. április 8.

„Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.” Zsolt. 12,9 Mikor e sorokat olvastam, eszembe jutott Jób könyve, mikor az Örökkévaló megkérdi a Sátánt, hol járt: “És felele a Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg ...

Olvassa tovább »