2010 december 3.

„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által….” Zsid 1, 1 Isten minden időben párbeszédet akart kialakítani az általa teremtett emberrel. Ebben a csodálatos kapcsolatban Ő az, ...

Olvassa tovább »

Gyülekezeti nap Szatmár-Kültelken

Advent második vasárnapján délelőtt és délután is ünnepi esemény lesz a kültelki templomban. A délelőtti istentisztelet keretén belül, amely délelőtt 10 órától kezdődik, adventi koncertre kerül sor. Higyed János-Mátyás házigazda lelkipásztor honlapunknak elmondta, hogy a koncerten közreműködnek: dr. Fátyol Rudolf ...

Olvassa tovább »

Adventi Harangszó

Forrás: Harangszó Rendhagyó nőszövetségi találkozón vett részt a Királyhágómelléki Nőszövetség vezetősége, a Dunamelléki Nőszövetség vendégeként. További részletek a lap címoldalán olvashatók, Kovács Borbáth Katalin tollából. Emellett a lap Nőszövetség rovatában a zilahi és a szilágysomlyói egyházmegye nőszövetségi találkozói szerepelnek. Az ...

Olvassa tovább »

2010 december 2.

Róm 16, 17-27 „Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, a kik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas ...

Olvassa tovább »

Ünnepélyes alakuló közgyűlés Nagyváradon

Forrás: REFORMÁTUS.HU Szombaton tartják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését, ahol a tisztújítási folyamat záró mozzanataként az újonnan megválasztott tisztségviselők eskütételére is sor kerül. Az egyházkerületi székház dísztermében délelőtt 10 órakor kezdődő közgyűlés napirendjén egyebek mellett az igazgatótanács és az ...

Olvassa tovább »

2010. december 1.

Róm.16,1-16: … Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei … A Jézus Krisztusba vetett HIT összekötötte Pál apostolt és a római gyülekezetet, anélkül, hogy Pál járt volna a fővárosban, úgy, hogy a római keresztyének nem az Ő Igehirdetésén ...

Olvassa tovább »

Változatlan áron jelenik meg 2011-ben a Harangszó

A lap ára 1,50 lej marad a jövő esztendőben is. A királyhágómelléki reformátusok lapja kéthétről kéthétre nyújt lelki táplálékot, keresi a református keresztyén választ a mai ember kérdéseire. Körképet nyújt gyülekezeteink és külhoni református testvéreink életéből, internetes       kiadása révén pedig ...

Olvassa tovább »

Adventi látogatások Batizon

A Batizi Református Egyházközség IKE–csoportjának tagjai az adventi időszakban a gyülekezet minden idős, illetve beteg tagját meglátogatják — tudtuk meg Király Lajos lelkipásztortól. A Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője ugyanis fontosnak tartja azt, hogy mindenkiben tudatosuljon: az adventi várakozás nem passzív, ...

Olvassa tovább »

Szilágy Éva igazgatónő ünnepi gondolatai a Városházán

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa a Városházán, a Szatmárnémeti Művészeti Iskola  és a Szatmári Alkotóház Képzőművészeti Egyesület közös szervezésében megtartott Téli Fesztiválon  szolgált. A Református Gimnázium igazgatónője ünnepi beszéddel köszöntötte az egybegyülteket. Ezeket az adventi ...

Olvassa tovább »

2010. november 30.

Róma 15:14-33 14. Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. 15. Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem ...

Olvassa tovább »

Advent első vasárnapja Láncosban

Forrás: HÍRLAP A várakozás időszaka kezdődött el a tegnap az egyházak és az istenhívők számára, ugyanis tegnap ünnepelték advent első vasárnapját. A mi régióinkban is sok családban szokás az adventi koszorú, amelyet rendszerint fenyőgallyakból fonnak, a ráhelyezett négy gyertya közül ...

Olvassa tovább »

2010. november 29.

„Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; őbenne reménykednek a pogányok.” Róma 15, 12 Az apostol ebben a fejezetben sokat idéz az Ószövetségből, mintegy alátámasztván azt az örömhírt, hogy Istennek akarata az, ...

Olvassa tovább »

Nt. Kovács Sándor esperes adventi köszöntése

Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. /Máté 1. 23/ Keresztyén Testvéreim, határon túlról és határon innen! Advent első vasárnapjától kezdve, minden reggel lelki táplálékkal szeretne Benneteket elindítani, ...

Olvassa tovább »

Ismét a magyarkéciek nyertek

Már negyedik alkalommal szervezték meg az egyházkerületi szintű bibliaismereti vetélkedőt. Magyarkéc adott otthont ennek a rendkívülien színvonalas, tartalmas rendezvénynek. Aki ott részt vett már mindenképpen győztesnek tekinthette önmagát, hiszen egyrészt a 9 csapat közül mindegyik csapat már megnyerte a saját ...

Olvassa tovább »