Vallási és kulturális értékeink

Forrás: Szatmár.ro A múlt héten ért véget az a határon átnyúló projekt, mely még 2009-ben indult és amelynek célja a határ két oldalán elterülő Szatmár megye kulturális és turisztikai értékeinek a népszerűsítése, az előtérbe helyezése volt – mondta Pataki Csaba ...

Olvassa tovább »

Folytatódik a misszió!

Szeretettel várunk minden nőszövetségi tagot és lelkipásztort 2011. június 6-án, hétfőn, délután 14 órától, hogy ismét meglátogassuk a Városi (Régi) Korházban betegeinket, ezzel folytatva az elkezdett missziói munkát. Jelentkezni lehet péntekig Nagy Erika missziói előadónál a következő telefonszámon: 0748-050-536 és ...

Olvassa tovább »

2011. május 30.

„Istenben bízom, nem félek: ember mit árthatna nékem?” Zsolt 56, 12 Ennél egyszerűbb, frappánsabb hitvallást én el sem tudok képzelni. Ezt a mondatot úgy kell megtanulni, elsajátítani, ahogy van. Van nekem egy pólóm,  aminek a hátán ez az Ige található. ...

Olvassa tovább »

Debrecen, Május 22-re emlékezve

A szamosnegyedi gyülekezet 26 tagú küldöttsége, kiegészülve a sárközújlaki gyülekezet résztvevőivel, összesen 26-an vettünk részt a debreceni hálaadó ünnepségen. Magunkkal vittünk egy marék földet, amit külön kis kupacokba helyezett el mindenki, de az Úristen másképp akarta, este a feltámadt szél összekavarta majd az eső ...

Olvassa tovább »

2011. május 28.

Olvasandó rész: Zsoltárok 54 „Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre.” (5. vers) Ha e zsoltár keletkezésének korába utazunk vissza, akkor egy olyan embert látunk magunk előtt, aki imádáságában kitör az idegenek, azaz ...

Olvassa tovább »

II. Egyházkerületi Színjátszócsoportok Találkozója (KRISZT)

Forrás: Harangszó A KRISZ és a Nagyvárad-velencei Református Egyházközség (ez utóbbi mint ötlet- és házigazda) meghirdeti a II. Egyházkerületi Színjátszócsoportok Találkozóját (KRISZT) 2011. november 12-i dátummal. Fontosabb tudnivalók: a műsorral jelentkező csoportok előadása, mely lehet színdarab (klasszikus vagy modern szerzőtől, ...

Olvassa tovább »

2011. május 27.

“Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül majd Jákób és vigad Izráel! “ Zsolt. 53,7 Azt gondolja a bolond, hogy “nincs Isten!”, szól az 53. zsoltár első sora (Zsolt. 53, 2. ...

Olvassa tovább »

Május22.org – honlap a Kárpát-medencei református egységről

A debreceni Alkotmányozó Zsinat második évfordulóját ünnepeltük ezen a hétvégén. A Magyar Református Egység Napja honlapján olvasható az ünnepi körlevél, a közös liturgiára tett javaslat, megtalálnak interjúkat, véleményeket egyházvezetőktől és egyháztagoktól az egész Kárpát-medencéből. És természetesen írások a legfontosabb május ...

Olvassa tovább »

2011 május 26.

„Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.” Zsolt 52, 10 Nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik az 52. zsoltár. Tapasztalni lehetett régen is, és napjainkban is, hogy az Istenben hívőket, ki közösítik, rágalmazzák, hamis vádakat koholnak ...

Olvassa tovább »