A Harangszó júliusi második számából

Templomot épít a félszáz tagot számláló németszentpéteri szórványgyülekezet – olvasható a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb számában. A Harangszóban emellett Dénes József nagyzerindi lelkész-költő második verseskötetéről és Tisza István mártír miniszterelnök hollandiai emlékezetéről is olvashatunk. Hervadt világ szépítője – e címet ...

Olvassa tovább »

2011. július 9.

Olvasandó rész: Jn. 6, 1-15 „Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra.” (14. vers) Egy istentisztelet után a cinteremben megálltak beszélgetni az emberek. Arról tanakodtak, milyen aszályos a ...

Olvassa tovább »

4 nap, 130 program, 570 önkéntes és 3000 résztvevő

Forrás: reformatus.hu A Csillagpont nem akar versenyezni más fesztiválokkal, hanem a református fiatalok számára kíván találkozási pontul szolgálni, helyül, ahol megtapasztalható: jó református fiatalnak lenni. Az ifjúsági találkozó idén Tatán, alig néhány nap múlva, július 19-23. között zajlik majd, témája ...

Olvassa tovább »

2011. július 8.

“Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem  általment a halálból az életre.” (Jn 5,24) Olvasandó: Jn 5,19-30 A folyamatos, szünet ...

Olvassa tovább »

Csűry Isván püspök üzenete Orbán Viktor miniszterelnöknek

Mélyen tisztelt Miniszterelnök úr! Egyházkerületünk hívő népe számára is kivételes jelentőséggel bírt, hogy az elmúlt fél esztendőben Anyaországunk töltötte be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. Azt tapasztalom, hogy nemzeti önbecsülésünk megerősítése révén a mögöttünk álló hat hónap egységesebbé tette ...

Olvassa tovább »

Válts irányt! – visszapillantás

Összeadva a három nap eseményeit, levonva az esőt és a júlusi hét fokot, mindezt beszorozzuk a résztvevők és a szervezők érdeklődésével, lelkesedésével, elmondhatjuk, hogy sikeresen zárult az első IKE fesztivál. A táborozáshoz szokott fiatalok, eleinte kicsit bizonytalanul jöttek-mentek a színes ...

Olvassa tovább »

Egyházkerületi presbiteri konferencia

Forrás: Harangszó A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség és az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség közösen tartandó konferenciájának programja. Helyszín: Nagybánya Óvárosi Egyházközség. 2011. augusztus 26. Péntek 12,00-14,00    Érkezés (a Nagybánya-Óvárosi Egyházközség Lelkészi hivatalához); 14,00-14,30 Nyitó áhítat – Csűry István, ...

Olvassa tovább »

2011. július 7.

„… ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:” Ján. 5, 42 Az Úr Jézus mindenkit ismer: engemet is, tégedet is! Nem csak ismer, ezt el is mondja, s azt is elmondja milyennek lát. A fenti ige, ha érvényes ...

Olvassa tovább »

Észak-keleti Református Találkozó Tokajban – Csűry István Püspök záróprédikációja

Forrás: Tirek.hu és Haranszó „Ma ezért vagyunk boldogok, hogy együtt imádkozhatunk, együtt hallhatjuk áldott igéd szavát Atyánk.” – a találkozóra írt imádságban többek között ezekkel a szavakkal kértek áldást a tokaji gimnázium sportcsarnokában tartott záróistentiszteletre, ami július 3-án délelőtt 10 ...

Olvassa tovább »

2011. július 6.

„Uram, nincs emberem” János 5,7a Olvasandó: János 5, 1-18 Ennek a gyógyítási történetnek a különlegessége, hogy most nem a beteg fél a kezdeményező, hanem Jézus. Nem kiált a beteg előre, mint a leprások, nem viszik Jézus elé a barátok, mint ...

Olvassa tovább »

Felhívás – „Református Bibliaiskola”

Királyhágómelléki és erdélyi református lelkészek szervezésében, ebben az évben is megrendezésre kerül a „Református Bibliaiskola” néven ismert tábor, képzés. Olyan konfirmált fiatalok jelentkezését várjuk, akik szabadidős programok, sport, éneklés, filmklub, kirándulás, stb. mellett szívesen elmélyednének a Biblia világában is. A ...

Olvassa tovább »

2011. július 5.

Kétféle találkozás Olvasandó: János 4,43-54 „Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él .És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.” (János 4,50b) Életünk találkozások láncolata. János evangéliumának 4. részében arról hallhatunk (45), hogy Jézus ...

Olvassa tovább »

Király Lajos tokaji beszéde

Keresztyén testvéreim! A Szatmári Református Egyházmegye esperesének, Kovács Sándor nevében köszöntelek benneteket, aki sajnos a mai napon, elfoglaltsága miatt nem lehet közöttünk. Engedjétek meg, hogy Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levele 2. részének 8. versével köszöntselek benneteket a közel 90 ...

Olvassa tovább »