A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség 110. születésnapját ünnepelték

Forrás: Szatmar.ro Az egyházmegye egyik legrégebbi nőszövetségének megalapítása 110. évfordulóját ünnepelték október 16-án a Szatmárnémeti Láncos-templomban. A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség megünneplésére magyarországi vendégek is érkeztek. Jelentős ünnep ez a Szatmári Láncos-gyülekezet életében, hiszen a Láncos-templom nőszövetsége tíz évvel ezelőtt emlékezett ...

Olvassa tovább »

2011. október 19.

Kol 4,17 „Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!” Olvasandó Kol. 4,7-18 Nem tudom adunk-e magunknak annyi időt, hogy átgondoljuk milyen szolgálatot/szolgálatokat kell teljesítenünk a hétköznapokban? A fenti ige a Biblia legismertebb intelmei közé tartozik, de sokan ...

Olvassa tovább »

2011. október 18.

“Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással.” Kolossé 4:2 Huszadik századi történet. Egy kicsiny eldugott falucskában egy idős nagymama egyedül nevelte unokáját. A nagymama minden nap imára kulcsolta unokája kezecskéjét, és együtt adtak hálát Istennek áldásaiért. Ahogy cseperedett a fiúcska ...

Olvassa tovább »

Népszámlálás – Körlevél

A soron következő népszámlálás eredménye köztudottan létfontosságú a romániai magyar kisebbség számára, tekintve azt, hogy az elkövetkező 1o esztendőben a mostani népszámlálás adatai szolgálnak alapul úgy a kisebbségi jogok érvényesítése, mint a központi támogatások leosztása esetében. A nemzetiségi és vallási ...

Olvassa tovább »

2011. október 17.

„És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek” Kol 3,23 Olvasandó: Kol 3,18-4,1 Sokszor elhangzik manapság a szomorú megállapítás: a hagyományos családmodell krízisben van. És, valóban, látjuk magunk körül a széteső közösségeket, és igazat adunk a statisztikának. ...

Olvassa tovább »

A Harangszó reformációi számából

Forrás: Harangszó A magyar reformáció sajátosságait foglalja össze Csohány János, a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb, ünnepi számában, melyben egyebek mellett az országhatár által szabdalt Szatmár megye szellemi, lelki újraegyesítését célzó egyházi törekvésekről is olvashatunk. Református vagyok. Miért? kérdezi, a reformátori ...

Olvassa tovább »

2011. október 16.

„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és ...

Olvassa tovább »

Harangszó a City Rádióban

Szól az Ige Szatmár és Szilágyság magyarjaihoz a rádió éterein keresztül is. Minden szombaton 18 órától a City Rádióban 1 órás református műsorral várja a kedves hallgatókat Rácz Ervin, a Harangszó Rádió főszerkesztője. Annyi rossz hírt hallunk, akár ismerősöktől, barátoktól, ...

Olvassa tovább »

2011. október 14.

“…a valóság a  Krisztusé” (Kol 2:17)   A zsidókból lett keresztyének nem tudnak szabadulni zsigereikbe rekesztett szokásaiktól. Bennük maradt a múlt. A pogányokból keresztyénné válók szintén önmagukban hordozzák régi világuk megszokásait, ők sem tudnak felhagyni ezekkel egyik pillanatról a másikra. Krisztusban két világ ...

Olvassa tovább »

Az elfeledett reformátor- Zwingli emlékezete Magyarországon

reformatus.hu Kálvin János genfi reformátorra emlékezünk a születése ötszázadik és a halála négyszázötvenedik évfordulója közötti években (2009–2014). A másik nagy svájci reformátorról, a zürichi Zwingli Ulrichról azonban alig esik szó. Bár nem olyan szép, kerek évfordulója lesz idén, mint genfi ...

Olvassa tovább »

2011 október 13.

Kolossébeliekhez írt levél 2: 8-15 „Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg.” Kol. 2,9   Pál apostol nemcsak megdicséri és hálát ad Istennek a kolossébeli gyülekezet hitéért, hanem óvva inti is őket arra, hogy ne engedjék maguk közzé ...

Olvassa tovább »

2011. október 12.

Kolossébeliekhez írt levél 2: 1-7 „Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.”(5) I. Mindanyjúnknak vannak szeretteink, barátaink, akik tőlünk távol élnek. Sokszor érezzük, hogy, ...

Olvassa tovább »