Imahét Dabolcon

Március idusa hetében tartják az imahetet Dabolcon is. Az ugocsai gyülekezetben március 14-e és március 18-a között, hétfőtől – péntekig, 18 órától kezdődnek az imaalkalmak. A vallásórás gyerekek énekekkel és versekkel köszönti a vendéglelkipásztorokat: Hétfő: Genda Szabolcs – Pettyén Kedd: ...

Olvassa tovább »

Imahét Ombodon

Március 13-a és 20-a között imahetet tart Ombod református gyülekezete. Jobb Domokos lelkipásztortól megtudtuk, hogy a vasárnapi alkalmak 16 órától a hétköznapiak 19 órától kezdődnek Igehirdetők Vasárnap: Tarsoly Gyula – Szilágyszér Hétfő: Dobai Zoltán – Ákos Kedd: Erdei Árva István ...

Olvassa tovább »

Egyetemes Imahét – Batiz

A Krisztus-hívők egységéért Egyetemes Imahét, Batiz-Botiz 2011. március/martie 14-20. „Eggyé lenni az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban! “ „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” ”And they continued ...

Olvassa tovább »

2011. március 12.

„És ímé eljöve valaki Izráel fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izráel fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyilásánál.És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron ...

Olvassa tovább »

Nyereményjáték a refszatmar.eu-n

A legértékesebb ajándékot kínálja fel a refszatmar.eu, a Szatmári Református Egyházmegye Honlapja kedves olvasóinak, egy Bibliát. Emellett még lehet nyerni egy éves előfizetést a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapjára, a Harangszóra. Ráadásként még egy könyvcsomag is várja látogatóinkat. Ehhez nem ...

Olvassa tovább »

Bölcskei Gusztáv: több egyházat a köztévébe!

Forrás: Harangszó Szólalhasson meg gyakrabban az egyház a közéleti műsorokban, vehessen részt közérdeklődésre számot tartó diskurzusokban – szorgalmazta Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának képviselőivel folytatott tárgyaláson szerdán Budapesten. ...

Olvassa tovább »

150 ÉVE SZÜLETETT GRÓF TISZA ISTVÁN MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE, A NAGYSZALONTAI EGYHÁZMEGYE GONDNOKA

Forrás: Harangszó Ifjúsága és Házassága 1861. április 22-én született Pesten. Édesapja Tisza Kálmán, aki 1875-1890 között szintén Magyarország miniszterelnöke. Édesanyja, Gróf Degenfeld Schemburg Ilona. A debreceni református gimnáziumban érettségizett. Berlinben és Heidelbergben jogi és közgazdasági tanulmányokat folytatott sikerrel. Budapesten az ...

Olvassa tovább »

2011. március 11.

Olvasmány: IV. Mózes 24 Két korábbi alkalommal nem jött be Bálák számítása, talán harmadszorra sikerül! Igy járnak azok, akik valóban nem ismerik Isten akaratát, és sajnos nem is áll szándékukban elismerni, hogy az ő terve nem a mi tervünk, az ...

Olvassa tovább »

A BÖJT REFORMÁTUS SZEMMEL

Ha figyelmesen tanulmányozzuk a Bibilia böjtről szóló tanítását, azt láthatjuk, hogy a böjtnek mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben fontos szerepe van a bibliai ember hitéletében, sőt szinte minden világvallásban megtalálható a böjt valamilyen formája. Ehhez képest a mi református ...

Olvassa tovább »

2011. március 10.

4Móz 23: Bálám és Bálák  Bálák, Moáb királya és Moáb minden fejedelme le szeretné győzni Izraelt és tudja, hogy győzni nem csak a csatatéren kell, hanem a lelkekben is. Ezért szellemi-hitbeli hadviselést kezdeményez és prófétát hozat Szíriából, Bálámot, hogy átkozza ...

Olvassa tovább »

Új hullámokon a kolozsvári Agnus Rádió

Forrás: Parókia.hu Növelte hallgatottságát az Agnus Rádió az éterben és az interneten egyaránt. A református adó rövidesen egy sepsiszentgyörgyi kereskedelmi rádió műsorán is hallható lesz. Nyolc éve sugároz Kolozsvárott és húsz kilométeres körzetében a térség egyetlen magyar nyelvű rádiója. Az ...

Olvassa tovább »

Igazságosság nélkül nincs tökéletes közösség Krisztusban

Forrás: reformatus.hu Az egyház egységének kérdését, a református identitás témáját, valamint a megbékélés és igazságosság kapcsolata járta körül hétfői előadásában Dr. Jerry Pillay, a Református Egyházak Világközössége (REV) elnöke. A dél-afrikai egyházvezető „A múlttal való szembenézés és a közösség építése ...

Olvassa tovább »

2011. március 9.

4. Mózes 22: „És monda Isten Bálámnak: Ne menj el velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az.” (12) A 22. fejezetben arról olvasunk, hogy Bálák, Moáb királya megrémül a hírtől, hogy Isten választott népe feltartóztathatatlanul közeledik országához. ...

Olvassa tovább »