2011. január 21.

„Szólj Áronnak és az õ fiainak és Izráel minden fiának, és mondd nékik: Ez az a dolog, a mit megparancsolt az Úr…” (3 Móz 17,2) Kedves Olvasók, ahogyan a Mózes harmadik könyve tizenhetedik részének aprólékos leírásait olvassuk, az ötlik fel ...

Olvassa tovább »

Kitekintés Mikolába

Ökumenikus imahét alkalmával Mikolába is benézhetünk pár képen keresztül. Még nem keső személyesen ellátogatni a közös imádkozásra, amelyről már nemrég beszámoltunk ITT.

Olvassa tovább »

Közel 30 alapítvány partnerségben

– Forrás: ERDON – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) egyházmegyéiben diakóniai munkát végző gyülekezetek és alapítványok vezető munkatársai arra az elhatározásra jutottak, hogy egy ernyőszervezetben tömörülnek — értesítette szerkesztőségünket a KRE Tájékoztatási Szolgálata. „Erre azért van szükség, mert a kisebbségi ...

Olvassa tovább »

A keresztényüldözésekről az Európai Parlamentben

Forrás: Harangszó Tavaly karácsonykor az egész ünneplő világ megdöbbenéssel szerzett tudomást arról az egyiptomi terrorcselekményről, melyet egy alexandriai kopt templom hívei ellen követtek el. Az Al-Kaidának tulajdonított bombatámadásnak több mint húszan estek áldozatul, a sebesültek száma pedig mintegy hetven. Az ...

Olvassa tovább »

2011. január 20.

“És szólt az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak” (3 Mózes 16: 1) A 16. rész az évenként egyszer bemutatott engesztelő áldozatnak a törvényét írja le részletesen, amelyet a szentek ...

Olvassa tovább »

A mikolaiak és a daróciak egyetemes imahete

Pusztadarócon és Mikolában is ezen a héten tartják a közös imádság óráit. Mikolában  ezen a héten tartanak az ökumenikus imaalkalmak, 18 órától, a hivatalos a program szerint. Református és római katolikus helyi lelkipásztorok felváltva, egymás templomaiban szolgálnak: kedden és csütörtökön ...

Olvassa tovább »

Tavaszi közgyűlés előtt a Presbiteri Szövetség

Forrás: Harangszó November 26-án szombaton délelőtt, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban tartotta őszi ülését Egyházkerületünk Presbiter Szövetségének Elnöksége és Gondnokok Kollégiuma. A tanácskozás áhítattal vette kezdetét, amelyet Enyedi András, a presbiterképző bizottság és a Temesvári Egyházmegye PSZ-elnöke tartott, a ...

Olvassa tovább »

2011. január 19.

3 Mózes 15 „Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, a mely közöttök van.” (31) Amikor a bibliaolvasó kalauz szerint a mára kijelölt 15. fejezetet elolvastam, az ...

Olvassa tovább »

Krisztus képmása vagyunk

Ma este Szatmár-Kültelki templomába pillantottam be, ahol – mint, ahogy erről már tudósítottunk (ITT)– ezen a héten rendezik az egyetemes imahetet. Tegnap Kovács Sándor esperes úr nyitotta meg az imaalkalmakat a Jn. 15,1-13 alapján, amikor Krisztusról, a szőlőtőről és a ...

Olvassa tovább »