Kárpát-medencei Csillagpont?

Forrás: Harangszó Megvan a szándék arra, hogy legyen Kárpát-medencei Csillagpont. Ebben is egyetértettek a Krisztus a jövő, együtt követjük őt? című kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Huszár Pál, dunántúli főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, Csűry István királyhágómelléki püspök és Fazekas ...

Olvassa tovább »

2011 július 27.

János 9: 13-23 „Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mimódon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük. (16)” A csodát könnyebb letagadni, mint hinni benne, ...

Olvassa tovább »

2011. július 26.

Koldus és királyfi Olvasandó: János 9,1-12 „És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ...

Olvassa tovább »

Áldásosztók és áldáshordozók – Nőszövetségi konferencia Székelyhídon

Forrás: Harangszó         A Székelyhídra érkezőket nyíllal jelölt táblák irányították a Királyhágómelléki Egyházkerület Nőszövetségének 12. konferenciája helyszínére, a városi sportcsarnokba. Az útkereszteződéseknél karszalagos presbiterek mutatták az utat, így mindenki könnyedén megtalálhatta a konferencia új helyét, melyet az ...

Olvassa tovább »

Megvan a nyertes a táborra

– Több mint két héttel ezelőtt indítottuk útjára azt a játékot, amivel egy belépőt lehetett nyerni a Nagytarnai Krisz-Táborba. Három kérdésre kellett válaszolni és a helyes válaszadók közül került kisorsolásra a nyertes, aki nem más, mint Kurpé Szabolcs, sárközújlaki lakos. – A helyes válaszok: 1.) ...

Olvassa tovább »

Csillagpont záró istentisztelet

Záró istentisztelet közvetítése a Magyar Televízióban Annak, aki ott volt, és annak, aki nem tudott eljönni… >> Ide kattintva megnézheted. http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/07/24/11/Reformatus_istentisztelet.aspx

Olvassa tovább »

2011. július 25.

Olvasandó: Jn 8, 48-59 „Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” Jn 8,58 A 8. rész végén azt látjuk, hogy heves vitába keverednek a zsidók Jézussal. Vádolják Őt azzal, hogy ördög van benne, hogy samaritánus ...

Olvassa tovább »

2011. július 24.

“Ti a ti Atyátok dolgait cselekszitek…” (János 8:41) Olvasandó János 8: 37-47 A keresztyének közül olyan büszkén vallják  sokan, hogy azért gyakorolják vallásukat, mert őseik is ezt tették. Gyermekkorban velük jártak  Isten házába, beleszoktak az istentiszteleteken (miséken) való részvételbe. Ahogy nagyszüleik, szüleik is ...

Olvassa tovább »

2011. július 22.

És monda nekik Jézus: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Azért mondtam néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én ...

Olvassa tovább »