Válságok a lelkész életében

Forrás: Parókia.hu Hogyan is lehetne jellemezni azt a kort, szellemi légkört amiben nap mint nap élünk? Az értékek relativizálódása, az evidenciák megszűnése, a konfliktuskezelő képesség teljes hiánya általánossá lett, és sajnos – úgy tűnik – e világtól a hívő ember ...

Olvassa tovább »

2011 március 3.

„És melletted legyenek, és ügyeljenek a gyülekezet sátorának ügyére, a sátornak minden szolgálatja szerint…” 4Móz 18, 4 Ajánlott szakasz 4Móz 18 Ez a fejezet a papok és a léviták munkakörét, felelősségét és jövedelmét írja le. A legfőbb munkaterületük a szent ...

Olvassa tovább »

„Három fenyőfa” a pettyéni jelmezbálon

Március 6-án, vasárnap 15 órai kezdettel megrendezésre kerül a pettyéni egyházközség gyülekezeti termében a hagyományos farsangi bál. Már tizedik éve szervezi meg a gyülekezet a farsangi mulatságot, eddig mindig nagy sikerrel. Genda Árpád-Szabolcs az egyházközség lelkipásztora elmondta, hogy az ünneplés ...

Olvassa tovább »

2011. március 2.

4Móz 17,5 „És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, akit elválasztok, kihajt; így hárítom el magamról Izráel fiainak zúgolódásait, amelyekkel zúgolódnak ti ellenetek.” Kóré csoportjának lázadása véget ér, Isten megbünteti az ellene és szolgái ellen lázadókat, de ezzel még nem ...

Olvassa tovább »

A Harangszó márciusi első számából

Forrás: Harangszó „Mely az léleknek orvossága” – Károlyi Gáspár 16. század végén kelt írásával ajánlja a Szentírás naponkénti olvasását a címoldalon kezdődő bibliavasárnapi összeállítás egyik cikke. A továbbiakban szó esik még a Vizsolyi Bibliának a magyarság és a magyar nyelv ...

Olvassa tovább »

Ifjúsági bibliaolvasó kalauz a Facebookon

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója az év elején elindította ifjúsági honlapját, ahol rólatok, nektek és értetek szóló cikkeket, híreket és áhítatokat olvashattok. Ezzel párhuzamosan egy Facebook-alkalmazás is napvilágot látott, amelynek segítségével naprakészen olvashatjátok a honlapon megjelenõ áhítatokat a Bibliaolvasó ...

Olvassa tovább »

Keresztyén Nők Világimanapja 2011

  http://www.worlddayofprayer.net   A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. Hazánkban és a Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénei körében 26. éve. Idén a „Hány kenyeretek van?” címet adták a szervezett ...

Olvassa tovább »

Imahét Szamoskóródon

– Február 28-a és március 6-a között imahetet tartanak a Szamoskóródi Református Gyülekezetben. Az imaheti alkalmak 19 órától kezdődnek és vendéglelkipásztorok hirdetik az Igét a kijelölt imaheti témák szerint. – Vendéglelkészek Hétfő – Gál Sándor – gencsi lp. Kedd – ...

Olvassa tovább »

2011. március 1.

4.Móz 16.40 “Emlékeztetőül Izrael fiainak ,hogy senki idegen ,aki nem az Áron magvából való,  ne járuljon az Úr elé  füstölő szerrel  füstölögtetni,hogy úgy ne járjon,mint Kóré és mint az ő gyülekezete,amiképpen megmondotta vala néki az Úr Mózes által ” Borzasztó jelenet ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári második számából

A Zilah-belvárosi templom Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb református istenházának számít. Erről és az eklézsia múltjáról és jelenéről is olvashatunk a Püsök Sándor Csaba lelkipásztor nevéhez fűződő összeállításban. Végre hazaérkeztünk! – e címen jegyzi vezércikkét Kovács Sándor, a Szatmári Egyházmegye esperese, szintén ...

Olvassa tovább »

Ökumenikus imahét: Szárazberek

– Ezen a héten, február 28-a és március 6-a között tartják az imahetet Szárazberken is. Ilonczai Zsombor, berki lelkipásztor honlapunknak elküldte a hét programját, szolgáló lelkészek nevével és részletes műsortervezettel. Ime a PROGRAM: február 28, hétfő Kálmán Dávid – Méhtelek ...

Olvassa tovább »

Imahét Sándorhomokon

A sándorhomoki református gyülekezetben  február 28-a és március 6-a között imahetet tartanak. A tavalyi esztendő az ökumené jegyebén zajlott, hiszen Sándorhomokon három templom van (római katolikus, görög katolikus és református templom), mindegyik este más más templomban dicsérték Istennek háromszor szent ...

Olvassa tovább »

2011. február 28.

Bibliaolvasás: ApCsel 21, 1-16v. Alapige: 4 Móz 16, 1-5 v. “Kóré pedig az Iczhár fia, a ki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, a kik Rúben fiai valának, fogták ...

Olvassa tovább »