Tiszteletbeli presbiterré avatták

Húsvét I. napján a Batizi Református Egyházközségbe látogatott a Németországban élő Buna Miklós és családja, akik éveken át segítették különböző adományokkal az egyházközséget, az elmúlt hetekben pedig egy csodálatos orgonát adományoztak a gyülekezetnek.  A délelőtti, ünnepi istentisztelet keretében Buna Miklóst, ...

Olvassa tovább »

2011. április 25.

Zsolt 27,4 „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét ésgyönyörködhessem az Ő templomában” Jelen zsoltárunk Istenhez és az Ő templomához való ragaszkodással a mindenkori olvasó tudatát, szívét ragadja ...

Olvassa tovább »

Krisztus feltámadt!!!

János 20,1-18 Húsvétot Ünneplő Kedves Testvéreim! Húsvét ünnepének reggelén még zavar a múltam, mert hallom kiáltó-feleletemet Pilátusnak hogy feszítsétek meg. Még hallom az elhagyott Jézus utolsó szavát a kereszten, hogy Elvégeztetett. A nagyszombati gyász és fájdalom után nekem is megjelent ...

Olvassa tovább »

Isten gondoskodása – ünnepi pásztorlevél

Kedves Testvéreim! Húsvétunkat megelőző böjti időben két bibliai esemény nyugtalanította az egyébként sem zavartalan napjaimat. Szinte napi rendszerességgel jutott eszembe az egyiptomi fogságból szülőföldjére vándoroló nép. Velük kapcsolatban elevenedik előttem az a pillanat, amikor a húsos fazekak emlékezete mellett először ...

Olvassa tovább »

2011. április 23.

Zsoltárok. 25. A huszonötödik a zsoltárok között az egyik legismertebb énekeskönyvi énekünk, hiszen dallama felemelő, a szövege pedig annyira jellemző a mi hitéletünkre. Egyáltalán nem úgy gondolunk rá, mint „Dávid zsoltárára”, hanem mint a mienkre…ezt bizony mi is írhattuk volna, ...

Olvassa tovább »

Templomfelújítás Szamoskóródon

  – Örömmel adjuk hírül, hogy a Szamoskóródi Református Egyházközség 2011 április 21-én befejezte a templom külső renoválását. –   A gyülekezet presbitériuma 2010 utolsó presbiteri gyűlésén úgy döntött, hogy az 1914 és 1923 között épült templomot felújíttatja. Ez a ...

Olvassa tovább »

Példátlan egyházi összefogás Alsórákosért

FOTÓ: KISS GÁBOR– Cigánytelep a Brassó megyei településen Forrás: http://szabadsag.ro Az elszaporodott erőszakos bűncselekmények, a közbiztonság tragikus megromlása, illetve a hivatalos szervek magatehetetlensége késztette az erdélyi és partiumi lelkészeket arra, hogy közös istentiszteleten vegyenek részt Alsórákoson. A helybéli és betelepedett cigány ...

Olvassa tovább »

2011. április 22. – Nagypéntek

“Kicsoda ez a dicsőség királya?” Zsoltárok 24:8 Refrénszerűen tér vissza ez a kérdés, amelyre a válasz egyértelmű: az Ószövetség emberének a seregek Ura, maga az Isten, akinek az uralkodásához, hatalmához nem fér kétség. Nekünk, az Újszövetség gyermekeinek Jézus Krisztus, akinek adatott a hatalom ...

Olvassa tovább »

“Világíts” – Református műsor a Nord-Vest TV-ben

Április 23-án Nagyszombaton 11 órától a televizió képernyője elé várják a tisztelt nézőket a szerkesztő-műsorvezetők, Rácz Ervin  és Varga Botond lelkipásztorok. Húsvét ünnepén a TV-n keresztűl is szól az evangélium a szatmáriak számára. A műsorban bemutatkozik két rovat: a “Csendes ...

Olvassa tovább »

2011 április 21.

„Az Úr az én pásztorom: nem szűkölködöm. Füves legelőkőn nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.” 23 Zsoltár 1-2 v. Valahányszor egy filmet nézünk meg, és abban a filmben egy temetésről is szó van, akkor a temetést végző lelkész ajkáról ...

Olvassa tovább »