Szatmárért alapítottak egyesületet a reformátusok

„Szülőföldjükért felelősséget vállaló, a Szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő alulírott személyek arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy az országhatár által szétszabdalt történelmi Szatmárt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élő szatmári emberek szellemi-lelki egyesítését” ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 24.

Olvasandó János 15, 9-16 http://biblia.hu/biblia_k/k_43_15.htm János 15, 15 „…titeket pedig barátaimnak mondottalak…”   Egy igazi barátság nagy érték. Erre mindig ráébredünk, amikor az élet egy nehéz szakaszában tapasztalajuk egy jó barát önzetlen segítőkészségét. Ha azonban egy hozzánk hasonló gyarló ember ...

Olvassa tovább »

Lelkiekben gazdag nyár Pettyénben

Pettyén református gyülekezetében az „ünneptelen félév” is ünnepiesen, lelki feltöltődésekkel telik. A Tálentum zenekar augusztus 7-én nyitotta meg a gyerekek vakációs bibliahetét, a gyermekek ezután keddtől szombatig lehettek együtt, a gyülekezet felnőtt tagjai közül pedig néhányan augusztus 15-én Panyolán vettek ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 23.

János 15:1-8 “Én vagyok az igazi szőlőtő….” 15:1a Isten népét az ószövetségi kijelentésben úgy ismerhetjük meg, mint aki a Mindenható által plántált szőlőskert. A nép feladata a gyümölcstermés lett volna, amit elmulasztott véghezvinni. Hűtlennek és gyümölcstelennek bizonyult, ezért az Atya ...

Olvassa tovább »

“Igével vezessen és szolgáljon” – beiktatták Jobb Domokost

Tegnap, Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője, beiktatta lelkipásztori tisztségébe Jobb Domokost, az Ombodi Református Egyházközség lelkipásztorát. “Igével vezessen és szolgáljon” – ezért imádkozott a beiktatást végző lelkipásztor, ezért imádkoztak a meghívottak és az egyházközség tagjai. Király Lajos ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 22.

„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek.” Jn14,26   Jézus Krisztus tanítványai iránt érzett szeretete olyan mélyen gyökerező, hogy akkor, amikor búcsuzik, ...

Olvassa tovább »

Korházmisszió újkényér hetén

Szeretettel várunk minden nőszövetségi tagot és lelkipásztort 2011. augusztus 22-én, hétfőn, délután 14 órától, hogy ismét meglátogassuk a Városi (Régi) Korházban betegeinket, ezzel folytatva az elkezdett missziói munkát. Jelentkezni lehet Nagy Erika missziói előadónál a következő telefonszámon: 0748-050-536 és emailen: ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 21.

„Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet.” Jn. 14, ...

Olvassa tovább »

Törvények ösvényein visz az élet útja… – Király Lajos beszéde augusztus 20-án

2011. augusztus 20-án,  szombaton 9 órától ünnepi szentmisét tartottak a Római Katolikus Székesegyházban, melyet Nm. és Ft. Schönberger Jenő megyés püspök celebrált. Ezután került sor 10 órától Szent István király szobrának megkoszorúzására. Ünnepi beszédet tartott Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye ...

Olvassa tovább »

István király ünnepéről

Forrás: Harangszó A debreceni városi református nagy egyházközség hetilapjában, a Vasárnapban az 1930-as években évről évre indulatos cikk jelent meg Juhász Nagy Sándor református egyházi főjegyző tollából az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségről. Az 1918-19-es Berinkey-kormány volt igazságügy-minisztere ezekben a ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 20.

János 14, 15-21 “Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.” 19.v. A 15. verset megelőző versekben Jézus arról beszél a tanítványainak, hogy ha hisznek benne, ...

Olvassa tovább »

István király ünnepéről

Forrás: Harangszó A debreceni városi református nagy egyházközség hetilapjában, a Vasárnapban az 1930-as években évről évre indulatos cikk jelent meg Juhász Nagy Sándor református egyházi főjegyző tollából az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségről. Az 1918-19-es Berinkey-kormány volt igazságügy-minisztere ezekben a ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 19.

“Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy…” “Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk” (János 14: 5,8.) Olvasandó: János 14: 1-14 Jézus búcsúbeszédeire a tanítványok sem egyformán reagálnak. Tamás a tudatlan, Filep a bizonyosságot váró ember ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 18.

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ján. 13,34 Minden bizonnyal, hogy valamennyien hallottunk már különböző előadásokat, vagy igehirdetéseket a szeretettel kapcsolatban. És az is lehet, hogy elméleti síkon nagyon szépen ...

Olvassa tovább »