Néhány szóban a kórházmisszióról

  Fontos volt bemenni a kórházakba, amit Hajdu Gábor, volt egészségügyminiszter kormányrendelettel szabályozott.  Ökumenikus imatermeket képeztek ki, az ortodox egyháznak majd minden kórházban van alkalmazásban lévő lelkipásztora. Minden felekezet használhatja az imatermet. A betegeket elérni ajtónként kopogtatva lehetett, kérdezősködve, ki ...

Olvassa tovább »

A Harangszó júniusi második számából

  A királyhágómelléki reformátusok lapjának legújabb számában, egyebek mellett az aradi egyházmegye közgyűléséről, az idei Károlyi Gáspár Napokról és a júliusban tartandó, egyházkerületi szintű nőszövetségi konferencia részletes programjáról olvashatunk. Tegnap, ma és örökké Jézus – e címen olvasható beszámoló az ...

Olvassa tovább »

2011. június 15.

Zsoltárok 69 „Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.” (31) Mai igénk megtanít arra, hogy hitünk gyakorlásában milyen fontos a hálaadás, köszönetünk kifejezése Istennek. I. Mindig van mit megköszönnünk. A 69. zsoltárban a zsoltáríró komoly panaszokat fogalmaz meg, mindezek ...

Olvassa tovább »

Windows biblia! :-)

Kezdetben teremté az Úr a Bitet és a Byte-ot. És teremté ezekből a Szó-t. És a Szó-ban két Byte volt, és nem létezett semmi más. És az Úr elválasztotta az Egyet a Nullától. És látá az Úr, hogy ez jó. ...

Olvassa tovább »

Egyházkerületi kántorképző tanfolyam 2011.

  Örömmel értesítjük a kántorképzős hallgatókat és mindazokat, akik ezután szeretnének bekapcsolódni a képző munkájába, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Kántorképző Tanfolyama augusztus 8-20. között lesz Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem zenetanszékén, valamint a nagyvárad-újvárosi református templomban. Szállás és étkezés ...

Olvassa tovább »

Fesztivállá nőtte ki magát az IKE Találkozó

Forrás: Szatmar.ro Az előző években IKE Találkozó néven volt ismeretes az IKE Fesztivál, melyet az IKE már 2000-től minden évben megszerveznek. Mivel az egyszerű sátortábor jelleget kinőtte a találkozó, ezért a szervezők szükségesnek tartották, hogy kibővítsék fesztivállá, ahol a történelmi ...

Olvassa tovább »

2011. június 14.

Zsolt.69: 14-30 “Légy közel az én lelkemhez… “ 19a Szörnyű állapot az Isten nélküli élet! Az ember terheinek hordozása közben sokszor felkiált: “Engem még az Isten is elhagyott!” Isten jelenlétének tudata az ember igazi vigasztalása. Amikor nehéz az élet, amikor ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi gondolatok

“Mindenik embernek a lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban, És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály: Második ének)   “Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz ...

Olvassa tovább »

2011. június 13.

„Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám… A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek” (Zsolt. 69, 10.13) Mi van „szentfazék”? Már megint templomba mész? Így gúnyolódnak a hitetlenek ma ...

Olvassa tovább »

PÜNKÖSD 2011

Áldott Pünkösdi Ünnepet kíván a Szatmári Református Egyházmegye Honlapja! “Ha Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ...

Olvassa tovább »

2011. június 12.

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.” Zsolt. 68,20-21 Olvasandó: Zsolt 68, 20-36 Olyan időszakról beszél ez a néhány vers, amikor nagyon nehéz ...

Olvassa tovább »

Kárász Izabella: Nyertetek-e Szentlelket?

Alszik a szívben lángod, szeretet, Mit régi tüzek hamva elfedett. Mert könny locsolja, forró siratás, Nem vethet lángot az alvó parázs. És tesz a lélek élettelenül, És vet új magot, szeretetlenül, És jár és nincsen aratás, Mert alszik benne a ...

Olvassa tovább »