2011. szeptember 9.

Pilátus pedig ezt mondta nekik: “Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek.” Jn.19,6   Sokan szidják, vagy elmarasztalják Pilátust azért amit tett, hogy halálra adta a Megváltót. Mások mentegetik, hiszen az evangéliumból kiderül emberséges volt, s ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 8.

Olvasandó: Jn 18,33-40 ”Én nem találok benne semmi bűnt.” Jn 18,38b A nagypénteki eseményeket olvasva, Pilátus, a római helytartó személyére biztosan mindnyájan felfigyelünk. Egy kívülálló, aki, akaratán kívül, de belekerül a zsidók hatalmi harcába. Így tűnik mindez kívülről. És egy ...

Olvassa tovább »

Vakációs Bibliahét Batizon

A rendezvény szervezői: Király Lajos lelkipásztor, valamint Kánya Edina, Török Rómeó Attila, Vancsa Erzsébet, Vancsa Daiana, Török Kinga és Győri Szabolcs IKE-tagok. A bibliahét programját a hollandiai KOEN ALAPITVÁNY határozza meg.  Célja az Evangélium megismerése, a gyermekek hitben való megerősödése, ...

Olvassa tovább »

Mozgalmas nyárvége a Sárközújlaki Református Gyülekezet életében

Augusztus 26-án, szombaton a Sárközujlaki Nószövetség néhány tagja immár harmadik alkalommal érkezett az Aranykapu Kulturális Egyesület meghivására a Partiumi Magyar Napokra. Hagyományos receptek alapján készítettek túrós perecet, fánkot, hólabdát a nagyközönség előtt,átmenekítve a nagymamák konyhájának fortélyait a 21-ik század rohanó embere részére,akinek ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 7.

„Kiméne azért Pilátus ő hozzájok, és monda: Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen?  Felelének és mondának néki: Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe.” János 18, 29-30 A fellázadt zsidók Jézus Krisztust a helytartó ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 6.

Itt vagyok! Olvasandó: János 18, 12-27 „Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy?” (17b) 1.Te vagy az! Ha elolvassuk az evangéliumokat, észrevehetjük, hogy csak Jánosnál található ez a megfogalmazás, míg a többi helyen a „te is a galileai ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 5.

Olvasandó: Jn 18, 1-11 „Mikor azért azt mondá nékik, hogy: Én vagyok; hátra vonulának és földre esének” Jn 18, 6 Ez már a sötétség órája. Nagycsütörtök este, amikor katonai csapatok és szolgák mennek elfogni Jézust, Júdás vezetésével, azt mondhatnánk semmi ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 4.

„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem, már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 3.

Napi igeszakasz: Jn. 17, 20-23 „…tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.” (23b. vers) Egyre kevesebben hisznek Istenben. Manapság mi lelkipásztorok, hűséges presbiterekkel, kitartó egyháztagokkal keressük, kutatjuk a ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 2.

Jn 17,15 Olvasandó: Jn 17, 9-19 “Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól.” A mindenkori hívő ember számára, talán a legcsodálatosabb krisztusi megerősítés a fenti vers. Hisz akár szükséghelyzetben legyünk, akár ...

Olvassa tovább »

“Szatmár határok nélkül” – címmel szerveznek találkozót

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület Szatmár határok nélkül címmel kulturális eseményt szervez 2011. szeptember 17-én. A szervezők bárkit szívesen látnak a magyarországi Fábiánházán (a csanálosi határátkelőtől mintegy 12 kilométerre) található Ecsedménes Lovardában. Az egész napos esemény programja a következő, az ...

Olvassa tovább »

Kimozdultunk – Református Sarok volt a PMN-en

Mint, ahogyan azt az utóbbi hetekben reklámoztuk és a szatmári magyarság az elmúlt szombaton láthatta is, „református missziói sátor” volt a 10. Partiumi Magyar Napokon. Lehet, hogy sokan nem vették észre, mert egy csendes sarkot kerestünk a Kossuth-kertben, de én ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 1.

Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál. Jn 17, 6 A mi Urunk Jézus Krisztus megismertette az emberekkel Istent, az Atyát. Olyan közelről ismertette meg, hogy elmondhatta: aki engem látott, látta az Atyát. Első sorban ...

Olvassa tovább »