Anyáknapja a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben

  A Kálvineum szépen megterített asztalain elhelyezett gyöngyvirágcsokrok ünnepről árulkodtak.  A Szatmár-Láncos Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségének e hét szerdai bibliaórája az anyák napja jegyében telt. A közös éneklés, Varga Botond segédlelkész igeolvasása és imádság után Korda Ildikó tiszteletesasszony köszöntötte ...

Olvassa tovább »

2011. május 6.

“Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.” Zsolt 35,28 Hányszor, de hányszór nem arra használjuk a nyelvünket amire kellene…, mindnyájan sokképen vétkezünk. De jó meghallani azt ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes ...

Olvassa tovább »

2011. május 5.

Barátok támadása Zsolt 35,11-18 Erőszakos tanúk állnak elő; …. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, …. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte… Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek… a rágalmazók … gyaláztak és nem nyugodtak…. Oh Uram, meddig ...

Olvassa tovább »

2011. május 4.

Zsoltárok 35 “Dávidé. Perelj Uram a velem perlôkkel; harczolj a velem harczolókkal.” (1) A 35. zsoltár már a első versében perrőkről, harcolókról, ellenségekről ír. I. Felvetődhet bennünk a kérdés már az elején, hogy lehet a hívő embernek is ellensége. Szomorúan ...

Olvassa tovább »

Interjú Tőkés István nyugalmazott teológiai professzorral

Forrás: Krónika 2011. április 29. 1916. augusztus 8-án született a háromszéki Málnás községben. A kolozsvári Református Teológiai Fakultáson szerez diplomát 1938-ban, majd Németországban és Svájcban képezi magát. Vásárhelyi János püspök hívására tér haza. 1940-től püspöki titkár, 1945-től az Erdélyi Református Egyházkerület ...

Olvassa tovább »

2011. május 3.

Zsolt 34, 12-13 „Jöjjetek fiaim, hallgassatok reám, megtanítalak titeket az Úr félelmére! Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni?” A problémákat levetkező, azoktól megszabaduló ember, még ha imádkozik is, arra már ritkábban vállakozik, hogy ...

Olvassa tovább »

Kárpát-medencei Lelkészi Focikupa

Kárpát-medencei Lelkészi Focikupát szervez a szatmári egyházmegye május 6-án, pénteken. A csengeri városi sportcsarnokban százharminc anyaországi, erdélyi, partiumi, kárpátaljai és felvidéki lelkipásztor mérkőzik meg egymással délután egy órától. A focikupát Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke ...

Olvassa tovább »

2011. május 2.

“Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának” (Zsoltárok 33: 12) Olvasandó a 33. zsoltár   A református ember az istentiszteletbe az igehallgatáson kívül imádságával és éneklésével kapcsolódik be. Izráel népe nemcsak “szárazon” énekelt, többször áldotta ...

Olvassa tovább »

2011. május 1.

“Boldog az akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít és lelkében csalárdság nincsen.” Zsolt. 32,1-2. A boldogságról beszél ez a zsoltár. Az ember boldogsága az Isten szívügye. A Boldogságot az ember számára az ...

Olvassa tovább »

Lesz tornaterme a Református Gimnáziumnak

Forrás: Szatmár.ro Közel négy éve, hogy Református Gimnázium visszaszolgáltatott épületéhez tartozó régi tornatermét életveszélyessé nyilvánították. Az elmúlt években a diákok, ha szép idő volt az iskola udvarán tartották a sportórákat. Ennek azonban a következő iskolaévtől vége: őszre teljesen megújul a ...

Olvassa tovább »

2011. április 30.

Bibliaolvasás: Zsolt 31. Alapige: Zsolt 31, 15v. „De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem!” E szép és szenvedélyes hangvételű  zsoltárnak a bizalom a fő témája. Kiben bízunk, ha életünk tartóoszlopai megrendülnek? Képesek vagyunk- e a bajban és ...

Olvassa tovább »

ESZPERENTE SZERETET

Forrás: http://www.erdelyimagyarok.com Egy szent este Betlehemben felejthetetlen eset keletkezett. Egy szent embernek terhes neje gyermeket nemzett, melynek neve SZERETET lett. Erre szent szellemek serege jelent meg, s szent zene zengett. Egy rettenetesen kegyetlen fejedelem SZERETET ellen gerjedt, rengeteg gyermek elesett, de ...

Olvassa tovább »