Egyházkerületi főjegyző-jelöltek névsora

  Az Egyházkerületi Választási Bizotsság (EVB) ma, 2011. május 9-én összesitette az egyházmegyékből beérkezett jelöléseket. Eszerint: 1. Lukács József 116 2. Bereczki András 32 3. Sándor Lajos 15 4. Kerekes József 14 5. Mike Zoltán 14 6. Berke Sándor 9 ...

Olvassa tovább »

Anyák napi ünnepély volt Szárazberken

Anyák napi ünnepély volt tegnap Szárazberken. A gyerekek a műsor elején ismertették az anyák napja ünnepének történetét, majd verses-énekes előadással örvendeztették meg az anyukákat, nagymamákat és dédnagymamákat. A műsor végén minden gyermek előbb saját édesanyjának mondott köszönetet egy csokor virág ...

Olvassa tovább »

Anyák napi köszöntő a generációk végleteinek mezsgyéjén

A Batizi Református Egyházközségben május 8-án, a délelőtti istentiszteleten köszöntötték a gyermekek és az ifjak istenes magyar gyermeknépdalokkal és versekkel az édesanyákat. A közel százhúsz gyülekezeti tag könnyes szemmel hallgatta a gyermekek megható bizonyságtételeit. A gyülekezet szokásához híven a legifjabb ...

Olvassa tovább »

2011. május 8.

„Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.” Zsolt. 37, 4-6 Olvasandó: Zsoltárok 37, 1-20 Boldogság, sikeres élet, vágyaink, álmaink teljesülése – ez minden ember óhaja, ...

Olvassa tovább »

Károlyi Gáspár Napok Nagykárolyban

Forrás: Harangszó – Ebben az évben is megrendezik a Károlyi Gáspár Napokat, ezúttal Nagykárolyban, május 14-15-én. Az esemény szervezője évente változik Nagykároly és testvérvárosa Gönc között, minden ötödik évben pedig Vizsoly a soros szervező. Az egyházi és önkormányzati szervezésű alkalom ...

Olvassa tovább »

Új énekeskönyv 2015-től

A készülő énekeskönyv szerkezete fő vonalakban már kialakult, most a közelmúltban, illetve a korábbi évszázadokban keletkezett énekek tanulmányozása folyik – mondta el Fekete Csaba. Az Énekeskönyvi Bizottság elnökétől megtudtuk azt is, hogy az új református énekgyűjtemény nyomdai előkészítése a tervek ...

Olvassa tovább »

2011. május 7.

Olvasandó rész: Zsoltárok 36 „… megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.” (10. vers) Egy pillanatkép jelent meg előttem e versek elolvasása után.  A fáradtságtól, szomjúságtól elalélt pusztai vándorra rátalál valaki, ...

Olvassa tovább »

Szalagtűző a Refiben

Tegnap délután öt órától a Református Gimnázium dísztermében rendezték meg a hagyományos szalagtűző ünnepséget, amelyen a három végzős osztály tanulóitól búcsúztak el diáktársaik. A tanárokkal, diákokkal, meghatott szülőkkel, barátokkal és ismerősökkel zsúfolásig telt teremben elsőként Ilonczai Zsombor, a tanintézmény lelkipásztora ...

Olvassa tovább »

Anyáknapja a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségben

  A Kálvineum szépen megterített asztalain elhelyezett gyöngyvirágcsokrok ünnepről árulkodtak.  A Szatmár-Láncos Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségének e hét szerdai bibliaórája az anyák napja jegyében telt. A közös éneklés, Varga Botond segédlelkész igeolvasása és imádság után Korda Ildikó tiszteletesasszony köszöntötte ...

Olvassa tovább »

2011. május 6.

“Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon.” Zsolt 35,28 Hányszor, de hányszór nem arra használjuk a nyelvünket amire kellene…, mindnyájan sokképen vétkezünk. De jó meghallani azt ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes ...

Olvassa tovább »