2011. február 14.

„Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon õ vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közül; és szól vala vele.” (4 Móz 7, ...

Olvassa tovább »

Legyen ahogy Te akarod!

Erőt, vígasztalódást kívánunk Fodor István elhunyta miatt érzett fájdalomban, és a feltámadás drága hitében, lelkésztársunknak és családjának! A refszatmar.eu szerkesztősége.

Olvassa tovább »

2011. február 13.

„Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt, fölkente és fölszentelte azokat. Odajárultak Izráel fejedelmei, nagycsaládfői, a törzs fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak. Odavitték áldozatukat az Úr ...

Olvassa tovább »

A baktériumok is imádkozzanak!

2011 február 11-én, pénteken sok jeles személyiség gyűlt össze tanácskozni a Szatmári Református Egyházmegye új esperesi hivatalába. Püspökök, esperesek, közéleti személyiségek és orvosok töltötték meg az újonnan felavatott esperesi hivatalt. Kovács Sándor házigazda esperes igei bevezetőjében, a Márk evangéliuma 2, ...

Olvassa tovább »

Csűry Bálint-emléktanácskozást tartottak

Forrás: Szatmár.ro Csűry Bálint- emléktanácskozásra került sor február 11-én 17 órai kezdettel a Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében. A magyar nyelvjáráskutatás nagy alakját, és annak munkásságát helyi és vendégelőadók méltatták. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Szent István Kör, valamint a ...

Olvassa tovább »

2011. február 12.

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.” 4 Mózes 6, 24-26 Az istentiszteleteken ...

Olvassa tovább »

XX. Hajnal Akar Lenni népdaléneklési verseny

A szervezőbizottság felhívása A Szent-Györgyi Albert Társaság, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Dinu Lipatti Filharmónia, a Romániai Magyar Dalosszövetség, a Szatmárnémeti MADISZ, a szatmárnémeti Szentlélek plébánia, a KÓTA, Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával 2011. március ...

Olvassa tovább »

2011. február 11.

Alapige: 4Móz 6,1-21 Kedves Olvasók, Mózes negyedik könyvének hatodik fejezete egy különleges embercsoportról ír, akiket nazíroknak vagy nazirénusoknak nevez a Szentírás. Ők lehetnek nők vagy férfiak, de mindenikükre az a jellemző, hogy életüket egészen az Úr szolgálatának szentelik. Az elszánást a szolgálatra ...

Olvassa tovább »

2011. február 10.

“És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Parancsold meg Izráel fiainak, hogy űzzenek ki a táborból minden poklost…, hogy tisztátalanná ne tegyék az ő táborukat…” (4 Móz 5: 1-3) olvasandó az 5. rész Érkeznek Mózes részére az újabb parancsok, amelyeket tovább kell adni, ...

Olvassa tovább »

Bibliaismeretvetélkedő refisek között

Ezen a héten a Szatmári Református Gimnáziumban is megtartották a Református Gimnáziumok Közötti Országos Bibliaismereti Vetélkedő helyi szakaszát. Az országos döntőre, február 25-26 -án, gimnáziumunkból is 3 diákot várnak Nagyváradra, a Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba. A helyi szakaszra 19 diák ...

Olvassa tovább »

2011. február 9.

IV.Mózes 4. 17-49 „Ez legyen munkájok a Gersoniták nemzetségeinek a szolgálatban és a teherhordozásban” (24) A fenti Igében három nagyon fontos feladatra figyelhetünk, mellyel Isten megbízza a Gersonitákat: munka, szolgálat, teherhordás. Megtanít ez az igevers arra, hogy hívő, keresztyén életünk ...

Olvassa tovább »