2012. május 15.

Egyedül maradhatsz! „És kevesen maradtok meg, akik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.” 5Móz 28,62 Olvasandó: 5Móz 28,49-68 Isten pedagógiája más, mint a miénk. Túlérzékeny világunkban a rosszat ...

Olvassa tovább »

2012. május 14.

“És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz;mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára” (5Móz 28,45) Hát, nem kívánom senkinek sem azokat az átkokat, amelyek ebben a fejezetben vannak felsorolva. Ha nem ...

Olvassa tovább »

“Az igaz ember ma is hitből él” – Egyháztörténeti vetélkedő és ifjúsági találkozó Erdődön

Az Erdődi Református Gyülekezet adott otthont az egyházkerületi szintű egyháztörténeti vetélkedőnek, amit arról a Kopácsi Istvánról neveztek el, aki az I. Erdődi Zsinat idején (1545) helyi lelkész volt, majd 2 évre rá megalapította a Scola Rivulinát Nagybányán. A rendezvény nemcsak ...

Olvassa tovább »

Mátyás választása

ApCsel 1,20-26 Jézus Krisztus, amikor megkezdte a földi szolgálatát 12 embert szólított meg, hogy kövesség Őt, és a követés ideje alatt tanulják meg tőle azt az életmódot, azt a viselkedési formát, azt a tudást, amelyben az Úr Isten kedvét leli. ...

Olvassa tovább »

2012. május 12.

„És amely napon általmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy köveket állíts fel, … és írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét … Figyelj és hallgass Izráel! E mai napon lettél az ...

Olvassa tovább »

Nyílt napok a Református Gimnáziumban

Forrás: Szatmar.ro A Szatmárnémeti Református Gimnázium május 14-15. között nyílt napot tart érdeklődő szülők és diákok számára, hogy bepillanthassanak az iskola mindennapjaiba. Az érdeklődők hétfőn és kedden, 9.00-11.00, illetve 11.00-13.00 óra között látogathatják meg a tanintézményt. A program első felében ...

Olvassa tovább »

Nyílt levél a partiumi magyarokhoz

„Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa a politikai pártokhoz mért egyenlő távolság elvét a megvalósítható közelség jegyében gondolja végrehajtani.” Ezzel a határozattal szentesítette az egyházkerület igazgatótanácsa 2011. december 9-én a püspök által megfogalmazott célkitűzést: az integratio in integrum, azaz a teljes egység- ...

Olvassa tovább »

2012. május 11.

“Mikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban: Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből,… és tedd kosárba és menj oda a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, ...

Olvassa tovább »

Élő kövek

Szombaton 15 órától Erdődön az ifjűsági találkozón fellép az Élő Kövek nevű együttes. Íme egy kis ízelítő az ákosi fellépésükről:

Olvassa tovább »

2012. május 10.

5Moz 25,6. És majd az elsőszülött, a kit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből. A mai felolvasott igeszakaszból a sógorházasságot szeretném kiemelni. A sógorházasság az ószövetségi kor ama szociális intézkedései közé tartozott, ...

Olvassa tovább »