2011. szeptember 27.

Konfliktus és igazság összeölelkeznek Olvasandó: Galata 2, 11-14 „Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá…De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangyéliom igazságához képest, mondék Péternek mindnyájok előtt: Ha te zsidó létedre pogány ...

Olvassa tovább »

Múlt és jövő Erdődön

Múlt és jövő találkozott Erdődön. Vasárnap délután emlékezetes ünnepséget szervezett Erdőd kicsi református gyülekezete, ahol visszatekintett a dicső múltra, abban a történelem Urának kezét vélte felfedezni, és bizalommal nézett a jövő felé, mert akkor is Isten lesz az Úr. Gyülekezetek ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 26.

„…a belopózkodott hamis atyafiakért, a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek.” A felolvasott igeszakasz szerint még az egyházban is vannak alattomos, álszent, hamis atyafiak, akik rosszakaratúak. Hogyan lehetséges ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 25.

“Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék” (Galata 1: 10-b) A lelkipásztorok keveset vallanak önmagukról, pedig nekik is megvannak a maguk örömei, bánatai. Állandó harcban állnak önmagukkal is, akárcsak minden keresztyén. Sokszor szembe találkoznak az értetlenséggel, a nemtörődömséggel, a közönnyel. Pál ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 24.

Napi igeszakasz: Gal. 1, 1-9 „A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.” (9. vers) Az elferdített igazságok veszélyesebbek a hazugságnál. Pál jól tudja ezt, és féltő szeretettel ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 23.

„De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek, ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen.” Jn.21,25 Fontos, hogy a kimaradt dolgok nehezen érthetőek. Annyira nehezen érthetőek, hogy azt talán ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 22.

Jn 21,15–19 A nagy halászat utáni nagy ebéd után Péternek valószínűleg sok mindenhez lett volna kedve, de Jézus kínos, ismétlődő kérdéseire válaszolni…úgy érzem, nem sok. Jézus háromszor egymás után kérdezni meg, szereti-e Péter őt, finoman emlékeztetve, hogy néhány hete még ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 21.

„Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minekutána feltámadt a halálból” Jn 21, 14 Olvasandó: Jn 21,1-14 Jézus már harmadszor jelent meg a tanítványoknak, amikor a Genezáret tavánál ismét csodát tesz, mintegy ezzel is igazolva, hogy nem kevesebb ...

Olvassa tovább »

Kevesebb gyermek születik

Forrás: Hírlap Az utóbbi években jelentősen csökkent a szatmári reformátusok száma Szatmár megyében. Rácz Ervin Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye sajtóreferense lapunknak elmondta, hogy bár sok gyermeket kereszteltek idén, ennél sajnos több gyülekezeti tagot temettek el. Ennek szerinte egyik oka ...

Olvassa tovább »

Együttműködő református középiskolák

Hálaadó istentisztelettel kezdődött a huszonegyedik tanév az elmúlt hétvégén, Szatmárnémetiben, a hat erdélyi, illetve három partiumi református oktatási intézmény számára. A Láncos-templomban tartott ünnepségen a jelenlévők megemlékeztek a felekezeti iskolák újraalapításának húszéves évfordulójáról, ugyanakkor hálát adtak azért, hogy a több ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 20.

János 20:30-31 “… hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.” 20:31b János apostol szándéka az, hogy az evangélium olvasói valóban elhiggyék, hogy Jézus Isten Fia. Az elmúlt húsz évszázad ...

Olvassa tovább »