2011. október 5.

Gal 5,6 „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit” Olvasandó Gal 5,1-15 Pál apostol folytatja a valódi szabadság gondolatát. Nem azért, mert a szabadság önmagában jó és szép, hanem ...

Olvassa tovább »

2011. október 4.

Szolga vagy szabados? Olvasandó: Galata 4, 21-31 „Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt? Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól ...

Olvassa tovább »

Legyetek olyanok, mint Isten fiai!

A Kiskolcsi Református Templomban második alkalommal rendezték meg a Hazatérés Napját. Az ünnepi istentiszteleten Nt. Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Tegnap, a második alkalommal megrendezett Hazatérés Napján adott hálát a Kiskolcsi Református Egyházközség a templom orgonájának ...

Olvassa tovább »

Meghívó

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját az október 9-én, 11.15 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletre. Igét hirdet Ilonczai Zsombor, szárazberki református lelkipásztor, a Szatmárnémeti Református Gimnázium lelkésze. Az istentisztelet után a Református Gimnázium Tanári Karával és diákjaival megkoszorúzzuk a kuruc-labanc szabadságharc ...

Olvassa tovább »

2011. október 3.

Olvasandó: Gal 4,8-20 „Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek.” (Gal 4, 11) Az édesanya reggel elindítja gyermekét az iskolába: Vigyázz magadra! Féltelek! A családtag hosszú időre elutazik, mert kénytelen messze az otthontól a család számára megélhetést keresni. Ekkor is elhangzik: Féltelek! ...

Olvassa tovább »

2011. október 2.

„Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.” Gal. 4, 6-7 Olvasandó: Gal. 4, 1-7   Kedves ...

Olvassa tovább »

Öregek és betegek vasárnapja

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok néktek” (Mt 11,28) Öregek és betegek vasárnapján a refszatmar.eu köszönt szeretettel minden meggyengült, meglankadt, de áldani és imádkozni akaró drága kezet! Isten áldásával! Torzót mutathat életed, Hullhat fejedre ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: Életünk ősze

Alapige:Jn 14,1-6 “Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely van; ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem, ismét eljövök, és ...

Olvassa tovább »

Hit és Gyógyítás

Immár 3 éve annak, hogy a Németi Református Egyházközség gyülekezeti terme otthont ad a „Hit és gyógyítás” nevű konferenciának. Minden hónap utolsó péntekjén a Szentgyörgyi Albert Társaság és a Keresztyén Orvosok Szövetsége megszervezi ezt a rendezvényt, amelyben orvosok, lelkipásztorok és ...

Olvassa tovább »

2011. október 1.

Bibliaolvasás-Gal.3,19-28 Alapige Gal.3,26.28 “Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által… Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nõ; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Sokszínű világban élünk. Egy országban,egy helységen ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 30.

Bibliaolvasás: Gal 3, 6-18v. “Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.” Alapige: Gal 3, 8v. Sokszor éri az a vád a Szentírást, hogy távol áll ...

Olvassa tovább »