Reformáció (röviden)

A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. A tételeknek rendkívüli hatása volt: futótűzként terjedtek a ...

Olvassa tovább »

Protestáns Világszövetségek vezetőinek üzenetei október 31-ére

Az egyházak létének értelme ma is a megújulás és a megújítás Protestáns Világszövetségek vezetőinek üzenetei október 31-ére Mindkét protestáns világszervezet központja Genfben van. A Református Egyházak Világközösségéhez 230 kálvini eredetű egyház tartozik az öt kontinensen: reformátusok, kongregacionalisták, presbiteriánusok, valdensek, egyesültek, ...

Olvassa tovább »

A reformáció egyik előképe

Isten nemcsak számon kéri a javító szándékot, hanem szemlélteti is azt a Szentírásban. Reformáció ünnepére készülve olvassuk együtt az ötezer ember megvendégeléséről szóló történetet (Mk 6,30-44, Mt 14, 13-21, Lk 9,10-17, Jn 6,1-15) úgy, hogy a kevés kenyér és hal ...

Olvassa tovább »

Vigasztaló igehirdetés a temetőben

Forrás: www.sandorhomok.refszatmar.eu Alapige: 1Thessz 4,13-18 Az októberi hónap református szemszögből nagyon fontos, hiszen október 31-én a reformáció kezdetét ünnepeljük. De ennek a hónapnak az utolsó napjai, nemcsak a református, hanem minden keresztyén embernek szívét meghatja. Kimegyünk a temetőkbe, szeretteink sírját ...

Olvassa tovább »

2011. október 30.

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg.” I Thessz. 5,16-20 Olvasandó: I Thessz. 5, 12-28 Ma vagy holnap, reformáció ...

Olvassa tovább »

Harangszó beharangozó: Reformáció

A Harangszó Rádió Reformációi számában Király Lajos, batizi lelkipásztor, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője hirdet Igét. Egy héttel ezelőtt rendezték meg a megyei szintű bibliaismereti vetélkedőt. Egy pár fiatallal beszélgettünk a Biblia fontosságáról. Hallgatható élőben: http://www.city-radio.ro/ Később pedig felvételről itt ...

Olvassa tovább »

Hit és természetgyógyászat

A szokásos időpontban, a hónap utolsó péntekjén, koraeste 6 órakor gyűltek össze az emberek Szatmár-Németi Egyházközség gyülekezeti termében azért, hogy hitről és gyógyításról hallhassanak. Mint minden alkalommal, úgy most is egy orvos és egy lelkész tartott előadást, valamint lélekemelő műsort is ...

Olvassa tovább »

Emléknapot tartottak a reformáció tiszteletére

Forrás: Szatmár.ro A Szatmárnémeti Református Gimnázium a hagyományokhoz híven idén is tartalmas emléknapot tartott a reformáció 494. évfordulójának tiszteletére. A diákok és tanárok egyaránt különböző programokon – kézműves foglalkozáson, vetélkedőn, kiállításokon – vehettek részt. A rendezvény október 28-án, péntek reggel ...

Olvassa tovább »

A Reformáció Emlékünnepély 494 éves évfordulója – Szatmárnémeti Református Gimnázium – 2011. október 28

P R O G R A M 8:30 Istentisztelet – Huszár László Zsolt, Színérváralja 9:00-9:30 szünet, berendezés, készülődés a következő programokra 9:30-11:30 V.-VI. osztályok – kézműves foglakozások, Kálvin-maszk készítése, az októberi hónapban rajzórán készített munkák kiállításának berendezése. Utóbbit, ha van ...

Olvassa tovább »

2011. október 28.

„Nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.” 1Thessz 4,13 A tudatlanság, nem csak szomorú, de veszélyes is. A tudás nélküli, tudomány nélküli nép elvész,… s mert biztos ...

Olvassa tovább »

Reformátusnak lenni…

Fábián Tibor jegyzete, Harangszó Reformátusnak lenni nehéz is lehet. Nehéz, ha megfelelési vágyaink eme egyedi szellemi-lelki identitásban is jelen vannak, mint ahogy életünk folyamán annyi mindenben. Szinte mindenben. Rádiós igemagyarázatában említette valaki, mennyi energiát emészt fel, hogy próbálunk megfelelni az ...

Olvassa tovább »