2011. február 4.

3 Mózes 27:1-8 A mai keresztyén milyen szempontok szerint ítéli meg embertársát? Egyáltalán van-e ilyesmire szükségünk? Fontos ez nekünk? Sajnos emberi tulajdonságaink közé tartozik az ilyesmi, hogy előítéleteink szerint mérünk valamit vagy valakit. Olykor rájövünk, hogy az általunk nagyra becsült ...

Olvassa tovább »

2011 február 3.

„…akkor sem vetem meg őket, és nem útálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván velök való szövetségemet, mert én, az Úr, az ő Istenök vagyok. Sőt megemlékezem érettök az elődökkel kötött szövetségről…” 3Móz. 26, 44/b-45/a Ajánlott szakasz: 3Móz. ...

Olvassa tovább »

2011. február 2.

3 Móz. 26: 1-39 “Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.” (2) A 26. fejezet arról tanít, hogy Isten áldással jutalmazza a szófogadókat, és átokkal bünteti a szófogadatlanokat. Isten áldást akar árasztani a világba. ...

Olvassa tovább »

Frízföldi testvéregyházi látogatás a királyhágómelléki reformátusoknál

Forrás: Studiosus Theologiae Közlemény Folyó év január 29-én Csűry István püspök hivatalában fogadta a frízföldi testvéregyházunk képviseletében Nagyváradra látogató Egbert Zagerlelkipásztort. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és aNémetországi Református Egyház kapcsolata egyházvezetői és gyülekezeti szinten is két évtizedes múltra tekint vissza. Leer-i központú németországi testvéregyházunk évtizedek óta ...

Olvassa tovább »

Internetes Harangszó

Forrás: Harangszó A királyhágómelléki reformátusok lapja két éve, 2009 elején internetes kiadással jelentkezett. A www.harangszo.blogspot.com nevű oldalon, zömében a nyomtatott kiadástól eltérő anyagok szerepelnek. A naponta frissülő blog-oldalra, az elmúlt bő két év alatt több, mint 140 ezren kattintottak, míg ...

Olvassa tovább »

2011. február 1.

“Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, nem adathatnak el, mint rabszolgák. Mert az én szolgáim Izráel fiai, az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, Én vagyok az Úr, a ti Istenetek” 3Móz.25,42.55 Maga a föld az ...

Olvassa tovább »

Lelkészkórusunk Zilahon – fotóriport

Szombaton, január 29-én a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa Zilahon vendégszerepelt Zilah-Liget templomában. Imahét alkalmából Higyed János Szatmár-Kültelki lelkipásztor hírdetett Igét, majd a kórus 7 énekkel vezette a gyülekezet imádságát. Oláh Mihály helyi lelkipásztor örömmel hallgatta a kórust, elmondván azt, hogy ...

Olvassa tovább »

2011. január 31.

Bibliaolvasási rész: 3 Móz 25, 1-34 v. “Egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te Istenedtõl: mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári első számából

Kettős ünnepet tartott nemrég a szilágysomlyói eklézsia. A helyi IKE megalakulásának huszadik évfodulóját ünnepelte, míg Mike Zoltán lelkipásztor ugyanennyi ideje szolgál a gyülekezetben. Az eseményről Acsádi Annamária és Szabó Gabriella közöl beszámolót a lap címoldalán. A vezécikk szintén a somlyói ...

Olvassa tovább »

2011. január 30.

„Izráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét.” 3 Mózes 24,15 Népünk életével és szokásaival sajnos összekapcsolódott a káromkodás is. Megfigyelhető, hogy a gyermekek hamar megtanulják a felnőttek által meggondolatlanul kimondott ...

Olvassa tovább »