2011. október 21.

„a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból: … …Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek.” 1 Thessz.2,3 és 9 Egyszer, ...

Olvassa tovább »

Egyházzenei konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházzenei konferenciát szervez október 21-22-én, pénteken és szombaton a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban, melyre kántorok, vallástanárok, lelkipásztorok jelentkezését várják. A konferencia témája: Ifjúsági énekek, értékek és irányzatok. A kétnapos szakmai értekezleten előadásokra, hangszeres csoportok ...

Olvassa tovább »

2011. október 20.

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért…” 1Thesz. 1,2 Olvasandó :1Thesz. 1,2 Életünk során annyi mindenért megdicsérnek minket: megtanulunk járni, beszélni, tisztálkodni, öltözködni, viselkedni, írni, olvasni, s miközben tanuljuk mindezeket, sok sok bátorítást és ösztönzést kapunk. A hitben való növekedésünk és ...

Olvassa tovább »

Vállaljuk magyarságunkat és vallásunkat!

Forrás: Friss Újság, Elek György A reformátusok számára is fontos, hogy minden magyar vállalja nemzetiségét, de fontos az is, hogy vállalja nemzeti hovatartozását. A téma kapcsán a két egyházmegye elöljáróival beszélgettünk. Szatmár megye közigazgatási területén két református egyházmegye helyezkedik el: ...

Olvassa tovább »

A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség 110. születésnapját ünnepelték

Forrás: Szatmar.ro Az egyházmegye egyik legrégebbi nőszövetségének megalapítása 110. évfordulóját ünnepelték október 16-án a Szatmárnémeti Láncos-templomban. A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség megünneplésére magyarországi vendégek is érkeztek. Jelentős ünnep ez a Szatmári Láncos-gyülekezet életében, hiszen a Láncos-templom nőszövetsége tíz évvel ezelőtt emlékezett ...

Olvassa tovább »

2011. október 19.

Kol 4,17 „Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!” Olvasandó Kol. 4,7-18 Nem tudom adunk-e magunknak annyi időt, hogy átgondoljuk milyen szolgálatot/szolgálatokat kell teljesítenünk a hétköznapokban? A fenti ige a Biblia legismertebb intelmei közé tartozik, de sokan ...

Olvassa tovább »

2011. október 18.

“Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással.” Kolossé 4:2 Huszadik századi történet. Egy kicsiny eldugott falucskában egy idős nagymama egyedül nevelte unokáját. A nagymama minden nap imára kulcsolta unokája kezecskéjét, és együtt adtak hálát Istennek áldásaiért. Ahogy cseperedett a fiúcska ...

Olvassa tovább »

Népszámlálás – Körlevél

A soron következő népszámlálás eredménye köztudottan létfontosságú a romániai magyar kisebbség számára, tekintve azt, hogy az elkövetkező 1o esztendőben a mostani népszámlálás adatai szolgálnak alapul úgy a kisebbségi jogok érvényesítése, mint a központi támogatások leosztása esetében. A nemzetiségi és vallási ...

Olvassa tovább »

2011. október 17.

„És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek” Kol 3,23 Olvasandó: Kol 3,18-4,1 Sokszor elhangzik manapság a szomorú megállapítás: a hagyományos családmodell krízisben van. És, valóban, látjuk magunk körül a széteső közösségeket, és igazat adunk a statisztikának. ...

Olvassa tovább »

A Harangszó reformációi számából

Forrás: Harangszó A magyar reformáció sajátosságait foglalja össze Csohány János, a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb, ünnepi számában, melyben egyebek mellett az országhatár által szabdalt Szatmár megye szellemi, lelki újraegyesítését célzó egyházi törekvésekről is olvashatunk. Református vagyok. Miért? kérdezi, a reformátori ...

Olvassa tovább »

2011. október 16.

„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és ...

Olvassa tovább »

Harangszó a City Rádióban

Szól az Ige Szatmár és Szilágyság magyarjaihoz a rádió éterein keresztül is. Minden szombaton 18 órától a City Rádióban 1 órás református műsorral várja a kedves hallgatókat Rácz Ervin, a Harangszó Rádió főszerkesztője. Annyi rossz hírt hallunk, akár ismerősöktől, barátoktól, ...

Olvassa tovább »