2011 február 23.

IV Mózes 13: “És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal; Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem ...

Olvassa tovább »

Imahét Németiben

A Szatmár-Németi Református Egyházközségben ezen a héten, február 20 és 27 között, rendezik meg az imanyolcadot, ami itt is az idei egyetemes program szerint lesz megtartva. Énekszolgálatot végez az alkalmakon a Németi Gyülekezet Vegyeskara, szavalatok hangzanak el, valamint pénteken és ...

Olvassa tovább »

2011. február 22.

4Móz 12,13 „Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt!” Irigység. Így definiálhatnánk azt az életérzést, amely legtöbbször megrontja a testvérkapcsolatokat. Kain és Ábel, Jákób és Józsué, és itt a Mirjám, Áron és Mózes között kirobbant vita ...

Olvassa tovább »

2011. február 21.

Textus: 4Móz 11,16-35: Monda azért az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nékem hetven férfiút Izráel vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak előljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alászállok, és szólok ott ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági est a gyerekekért és az öregekért

Forrás: Erdon A szatmárnémeti Consonantia Trió, valamint a Református Gimnázium diákjainak műsorára is sor kerül holnap este azon a jótékonysági esten, amelyet a Dinu Lipatti Filharmóniában rendeznek. A lelei Oikodomos alapítvány jótékonysági estet szervez holnap 18.30 órától aszatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmóniában, amelynek ...

Olvassa tovább »

2011. február 20.

Olvasandó 4Mózes 11,1-15 „Kicsoda ád nékünk húst ennünk?” 4 Mózes 11,4b Izráel népe panaszkodott a pusztai vándorlás idején, úgy látták, hogy Egyiptomban biztosabb volt a megélhetésük: „Visszaemlékezünk a halakra, a melyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, ...

Olvassa tovább »

2011. február 18.

Olvasandó: 4 Móz 10:1-10 “Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstbõl csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyûjtésére, és a táborok megindítására.” (4Móz 10, 2) A mózesi időben a kürtök szava hívta egybe a gyülekezetet. Felhangzott a kürtnek szava, ...

Olvassa tovább »

Református alapítványok partnersége

Forrás: Harangszó A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéiben diakóniai munkát végző gyülekezetek és alapítványok vezető munkatársai arra az elhatározásra jutottak, hogy ernyőszervezetben tömörülnek. Erre azért van szükség, mert a kisebbségi lét életünk e részére is rányomja negatív bélyegét. Belátjuk, szükség van ...

Olvassa tovább »

Új fordítás vagy revízió?

Forrás: Harangszó Vedd és olvasd! Bibliaolvasás a szilágycsehi gyülekezetben Félidejében jár az 1975-ben megjelent és 1990-ben egyszer már javított protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziója. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára szerint a fordítás és a revízió közötti műfaji ...

Olvassa tovább »

2011 február 17.

„Mihelyt pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulának vala Izráel fiai, és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ütnek vala tábort Izrael fiai.” 4 Móz. 9, 17 „Könnyű volt Izrael fiainak, mert az Úr megmondta ...

Olvassa tovább »