A Harangszó márciusi első számából

Forrás: Harangszó „Mely az léleknek orvossága” – Károlyi Gáspár 16. század végén kelt írásával ajánlja a Szentírás naponkénti olvasását a címoldalon kezdődő bibliavasárnapi összeállítás egyik cikke. A továbbiakban szó esik még a Vizsolyi Bibliának a magyarság és a magyar nyelv ...

Olvassa tovább »

Ifjúsági bibliaolvasó kalauz a Facebookon

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója az év elején elindította ifjúsági honlapját, ahol rólatok, nektek és értetek szóló cikkeket, híreket és áhítatokat olvashattok. Ezzel párhuzamosan egy Facebook-alkalmazás is napvilágot látott, amelynek segítségével naprakészen olvashatjátok a honlapon megjelenõ áhítatokat a Bibliaolvasó ...

Olvassa tovább »

Keresztyén Nők Világimanapja 2011

  http://www.worlddayofprayer.net   A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. Hazánkban és a Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénei körében 26. éve. Idén a „Hány kenyeretek van?” címet adták a szervezett ...

Olvassa tovább »

Imahét Szamoskóródon

– Február 28-a és március 6-a között imahetet tartanak a Szamoskóródi Református Gyülekezetben. Az imaheti alkalmak 19 órától kezdődnek és vendéglelkipásztorok hirdetik az Igét a kijelölt imaheti témák szerint. – Vendéglelkészek Hétfő – Gál Sándor – gencsi lp. Kedd – ...

Olvassa tovább »

2011. március 1.

4.Móz 16.40 “Emlékeztetőül Izrael fiainak ,hogy senki idegen ,aki nem az Áron magvából való,  ne járuljon az Úr elé  füstölő szerrel  füstölögtetni,hogy úgy ne járjon,mint Kóré és mint az ő gyülekezete,amiképpen megmondotta vala néki az Úr Mózes által ” Borzasztó jelenet ...

Olvassa tovább »

A Harangszó februári második számából

A Zilah-belvárosi templom Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb református istenházának számít. Erről és az eklézsia múltjáról és jelenéről is olvashatunk a Püsök Sándor Csaba lelkipásztor nevéhez fűződő összeállításban. Végre hazaérkeztünk! – e címen jegyzi vezércikkét Kovács Sándor, a Szatmári Egyházmegye esperese, szintén ...

Olvassa tovább »

Ökumenikus imahét: Szárazberek

– Ezen a héten, február 28-a és március 6-a között tartják az imahetet Szárazberken is. Ilonczai Zsombor, berki lelkipásztor honlapunknak elküldte a hét programját, szolgáló lelkészek nevével és részletes műsortervezettel. Ime a PROGRAM: február 28, hétfő Kálmán Dávid – Méhtelek ...

Olvassa tovább »

Imahét Sándorhomokon

A sándorhomoki református gyülekezetben  február 28-a és március 6-a között imahetet tartanak. A tavalyi esztendő az ökumené jegyebén zajlott, hiszen Sándorhomokon három templom van (római katolikus, görög katolikus és református templom), mindegyik este más más templomban dicsérték Istennek háromszor szent ...

Olvassa tovább »

2011. február 28.

Bibliaolvasás: ApCsel 21, 1-16v. Alapige: 4 Móz 16, 1-5 v. “Kóré pedig az Iczhár fia, a ki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, a kik Rúben fiai valának, fogták ...

Olvassa tovább »

2011. február 27.

„ Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére nemzedékről-nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bíbor zsinórt. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az ...

Olvassa tovább »

Imahét Kisbábonyban

Kisbábony gyülekezete az elkövetkezendő héten, február 27-e és március 6-a között tart imahetet. Kovács József helyi lelkipásztor elmondása szerint a hálaadás határozza meg az imahét programját. Elsősorban imádságban és dicséretben Istennek adnak hálát, ugyanakkor „köszönöm”-öt mondanak azoknak a gyülekezeteknek és ...

Olvassa tovább »

Imahét Szatmár-Szamosnegyed templomában

A Bethlen Gábor téren lévő református templomban is jövő héten tartják az imahetet. Péntek kivételével minden nap, délután 5 orától várják a gyülekezetet. Pénteken, március 4.-én kerül sor a már hagyományos Ökumenikus Női Világimanapra, a Szentlélek római katolikus templomban. Itt ...

Olvassa tovább »