2011. október 28.

„Nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.” 1Thessz 4,13 A tudatlanság, nem csak szomorú, de veszélyes is. A tudás nélküli, tudomány nélküli nép elvész,… s mert biztos ...

Olvassa tovább »

Reformátusnak lenni…

Fábián Tibor jegyzete, Harangszó Reformátusnak lenni nehéz is lehet. Nehéz, ha megfelelési vágyaink eme egyedi szellemi-lelki identitásban is jelen vannak, mint ahogy életünk folyamán annyi mindenben. Szinte mindenben. Rádiós igemagyarázatában említette valaki, mennyi energiát emészt fel, hogy próbálunk megfelelni az ...

Olvassa tovább »

2011 október 27.

Olvasandó: 1Thessz 4, 9-12 „És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.” 1Thessz. 4,11   Pál apostol a megjelölt versekben tovább tanítja a gyülekezet tagjait az élet megszentelésére. Talán ...

Olvassa tovább »

2011. október 26.

I. Thesszalonika 4. 1-8 „Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek“ (3) A mi református hitünkben a „szent“ kifejezés, fogalom csak nagyon halványan van jelen. Amíg más felekezetek vallásos életében sok minden van ami „szent“, szent mise, szent ...

Olvassa tovább »

2011. október 25.

Hálát adok, Uram! Olvasandó: 1Thessz 3, 9-13 „Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?!”(1Thessz 3,9)   Édesanyámhoz későn érkezett a mentő. Világra jöttem egy vidéki házban. A mentőorvos ...

Olvassa tovább »

Reformáció a régi korházban.

Ma, 2011. október 24-én 14 órai kezdettel ismét elindul a missziói csapat a régi korházba betegeket látogatni. Reformáció ünnepe nem emlékünnep elsősorban, hanem a mi lelkünk reformálásának a lehetősége. Ezt a lehetőséget betegek is megkapják. Várjuk még lelkipásztorok és nőszövetségi ...

Olvassa tovább »

2011. október 24.

“És  megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által” (1 Thessz 3,7) Mi a magány ellenszere? A válasz egyszerűen ez: Jézussal való lelki közösség. Így mindig lesznek olyan emberek, akiket úgy hívhatsz: testvér. ...

Olvassa tovább »

2011. október 23.

“Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk” (I.Thesszalonika 2: 20) Olvasandó I.Thesszalonika 2: 17-20 Régi ismerősökkel, rokonokkal találkozni mindig élmény. Felidézzük az együtt eltöltött időt, életünk egy-egy mozzanatát, érdeklődünk egymás hogyléte felől, gyermekeink, unokáink sorsát mesélgetjük, vannak panaszaink, de léteznek örömeink is, ...

Olvassa tovább »

Harangszó rádió- második adás

A City Rádióban ismét lesz református műsor, szombaton 18 órától. Nagy Bálint szilágyperecseni lelkipásztor áhítatát hallgathatjuk, majd Csűri István püspök úr üzen a hallgatóságnak, valamint ifjúsági keresztyén zenék hirdetik a Krisztust. Szerkesztők: Rácz Ervin, Barakonyi Gergő és Szabó József. http://www.city-radio.ro/ ...

Olvassa tovább »

2011. október 22.

Napi igeszakasz: 1Thessz 2,13–16 „Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az is), a mely munkálkodik is ti ...

Olvassa tovább »

2011. október 21.

„a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból: … …Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek.” 1 Thessz.2,3 és 9 Egyszer, ...

Olvassa tovább »

Egyházzenei konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházzenei konferenciát szervez október 21-22-én, pénteken és szombaton a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban, melyre kántorok, vallástanárok, lelkipásztorok jelentkezését várják. A konferencia témája: Ifjúsági énekek, értékek és irányzatok. A kétnapos szakmai értekezleten előadásokra, hangszeres csoportok ...

Olvassa tovább »