A TERV – Bibliaismereti vetélkedő

Nagytiszteletű Esperes Urak! Nagytiszteletű Egyházmegyei Ifjúsági Előadók! Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek! Igen tisztelt Vallástanárok és Vallástanárnők! Az idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre az Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő! Hasonlóan az elmúlt évekhez, az idén is két szakaszban történik a megmérettetés. Minden egyházmegye szervezze meg ...

Olvassa tovább »

Lankadatlanul az örömről

Érdekes és gyakorlati témával jelentkezik a Lankadatlanul nevű előadássorozat novemberi epizódja. Az öröm három forrásáról szól Visky István a Harangszó Gyülekezeti Lap felelős szerkesztője. Csütörtökön 18 órakor a szigetlankai református templomba várnak mindenkit, ahol a Lanka Duo, azaz Papp Krisztina ...

Olvassa tovább »

Erőt adó közösség Batizon

A Batizi Református Egyházközségben nem ritka, hogy a presbiterek családostól összegyűlnek, hogy egy teljes napot töltésnek együtt. – számolt be lapunknak Király Lajos batizi lelkész, a Szatmári Református Egyházmegye esperese. Igy történt ez az egyik vasárnapon, amikor ünnepélyes keretek között ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 20.

“Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium ...

Olvassa tovább »

Szükségünk van rájuk – Idősek vasárnapja Sárközújlakon

Idősek vasárnapján köszöntötték a 70-ik életévüket betöltött testvéreket Sárközújlak református gyülekezetében. Nagy Erika lelkipásztornő lapunknak elmondta: „Gyülekezetünk 65-70 év feletti egyháztagot tart nyilván, közülük 23-an jöttek el az első ilyen jellegű ünnepi részvényünkre. A legidősebb jelenlévő Udvarhelyi Margit 83 és ...

Olvassa tovább »

Beszél az örök csend is Szatmárhegyen

Forrás: Friss Újság A „lelki hallás poétája”, Krüzselyi Erzsébet irodalmi hagyatékából szemezgetve, az immár hatodik alkalommal megszervezett szavalóverseny keretében tizenhat gyülekezet 40 versmondója hajtott főt a költőnő emléke előtt szombaton Szatmárhegyen. Egymás után toppantak be az izgatott és izguló gyermekek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 19.

„József fiának, Manassé fiainak nemzetségéből valókhoz mentek feleségül, így örökségük atyjuk nemzetségének törzsénél maradt.” (4Móz 36,12) Az örökség felől nemcsak manapság vannak viták. Sajnos sok család életét tönkretette már ez a fogalom. Elképesztő, hogy mit megtudunk tenni, olyan kézzelfogható dolgokért, ...

Olvassa tovább »

Ökumenikus istentisztelet Kökényesden

Megalakulásának kilencedik évfordulóját ünnepelte a Kökényesdi Református Missziós Egyházközség, a kökényesdi görög-katolikus kápolnában tartott ökumenikus istentisztelet keretében. A Kökényesden élő református vallású híveknek immár kilenc éve nyílik lehetőségük arra, hogy vallásukat lakóhelyükön gyakorolják, ugyanis a helyi kápolnában kéthetente istentiszteleten vehetnek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 18.

       “Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: „Amikor átmentek a Jordánon Kánaán földjére, válasszatok ki városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek.” (4Mózes 35, 9-11a)        Lebilincselő az, ahogyan az Úrnak mindenre kiterjed a figyelme! Mindenkiről gondoskodik, senki nem marad ki atyai ...

Olvassa tovább »

Hatékony „csipetcsapat” Lázáriban

Épül és szépül Lázáriban a gyülekezeti ház és a parókia. Képíró Gyula lázári lelkipásztor közösségi oldalán a következő szavakkal köszönte meg a munkálatokat hatékony csapatának: „Elkészült a hátsó kijárat és terasz valamint a hőközpont tetőszerkezete. A legények szinte naplementéig ügyeskedtek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 17.

„Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a lévitáknak az ő örökségi birtokukból lakásra való városokat; a városokhoz pedig adjatok azok környékén legelőt is a lévitáknak; hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, jószágaiknak és ...

Olvassa tovább »

Ombodi presbiterek Nagytarnán szorgoskodtak

Ügyes és serény jómunkásemberek érkeztek Nagytarnára, az Ecosunhomeban, azaz a Természet és Szeretet Otthonába, hogy előkészítsék a tüzelőanyagot az ifjúsági központ lakóinak, időszakos bérlőinek.  Ombod református presbiterei Jobb Domokos lelkipásztoruk és Szilágyi Levente egyházmegyei ügyintéző vezetésével gyorsan és hatékonyan dolgoztak. ...

Olvassa tovább »

Krisztust követő, önálló lépések a kétéves SZIKÉBEN

Két éve működik a Szatmári Református Egyházmegye keretén belül a SZIKE. Az ifjúsági szervezet megtartotta évi közgyűlését, melyen régi és újabb célokat tűztek ki. Az elmúlt két évben ifjúsági istentiszteletek, programok és önkéntes szolgálatok megszervezésével foglalkozott a szervezet, melyeket új ...

Olvassa tovább »