A Harangszó novemberi első számából

Erdély első Liszt-szobrának avatásáról ír a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb száma, melyben egyebek mellett a négy éve elhunyt Csiha Kálmánról életútjáról is olvashatunk. Rákóczi családi portrék címen új sorozat indul a lap címoldalán, II. Rákóczi Ferenc három évszázada véget ért ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 10.

Olvasandó szakasz: 1 Tim 3,8-13 „Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.” 1Tim 3,13 A mára kijelölt Igeszakaszban, Pál apostol a diakónusi szolgálatot betöltő személyek jellemvonásairól tanít. Milyenek is az ilyen ...

Olvassa tovább »

2011. november 9.

I. Timóteus 3: 1-7 „Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.(1)” A püspök szó értelmét a legtöbben a hatalommal, tekintéllyel, bársonyszékkel, ranggal társítják. A szó eredeti jelentése a Szentírásban teljesen más tartalmat fejez ki. A püspök ...

Olvassa tovább »

2011. november 8.

Férfi és asszony „Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, amint ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi első számából

Forrás: Harangszó Erdély első Liszt-szobrának avatásáról ír a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb száma, melyben egyebek mellett a négy éve elhunyt Csiha Kálmánról életútjáról is olvashatunk. Rákóczi családi portrék címen új sorozat indul a lap címoldalán, II. Rákóczi Ferenc három évszázada ...

Olvassa tovább »

Szabályok…

Volt egyszer egy óriási hajó, utasokat szállított a tengeren. Egyszer az egyik kíváncsiskodó utas kihajolt, átesett  a korláton és belepottyant a vízbe. Az utasok észrevették, s kiabálni kezdtek: hozzanak mentőövet, csónakot, mert valahogy ki kellene halászni a szerencsétlent. A mentőöv ...

Olvassa tovább »

2011. november 7.

“… azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” 1Tim 2,4b A mi Urunk Jézus Krisztus által tanított imádságban azt mondjuk, hogy legyen meg az Isten akarata. Ha a fenti Igét nézzük, ezt az imádságot még hangosabban ...

Olvassa tovább »

Mint igazgyöngyök csillogtak a Batizi András Énekverseny résztvevői

Mint gyöngyfűzér ékesítsék az Anyaszentegyházat! Ne kerüljenek ezen értékek feledés-ládikák mélyére, hanem díszítsék a Gyülekezeteket ragyogásukkal. Teljen benne kedve embernek és dícsérje az Istent őszinte igazuk. Ezen gondolatokkal  emelem magasba az immár negyedik alkalommal Batizon megrendezett Batizi András Énekverseny lényegét. ...

Olvassa tovább »

2011. november 6.

„De bőséggel kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én ...

Olvassa tovább »