Református Kollégiumok tanévnyitója Szatmárnémetiben

Forrás: Szatmar.ro   Az erdélyi református kollégiumok országos tanévnyitó ünnepségére kerül sor a hét végén Szatmárnémetiben. A kétnapos rendezvény változatos programja közül megemlítendő a Szatmárnémeti Református Gimnázium épületének, múltjának és jelenének a bemutatása, valamint a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusának és ...

Olvassa tovább »

A Harangszó szeptemberi második számából

A partiumi műemléktemplomokról indul sorozat és a honosításról is olvashatunk a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb számában. A Szegletkő oldalon ezúttal is olvasható a lap egyik legnépszerűbb rovata, A Lélek csendje, Balázsné Kiss Csilla igemagyarázatával. Műemléktemplomok a Partiumban címmel új sorozat ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 14.

János 19 „Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az Ő csontja meg ne törettessék.(36)” I. Jézusnak nem azért kellett szenvednie, mert elveszítette erejét és nem tudott megmenekülni vádlói és bántalmazói hatalma alól, hanem mert Isten akarta így. Jézus tudta ...

Olvassa tovább »

Isten munkatársai vagyunk

Forrás: Harangszó A Királyhágómelléki és az Erdélyi Református Egyházkerület közös szervezésű presbiterkonferenciájának adott otthont a nagybányai Óvárosi református templom, augusztus utolsó hétvégéjén.  A pénteki nyitó áhítaton Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos szolgált, a Lukács 10,38-42 alapján. Ha bele merek ...

Olvassa tovább »

Református Kollégiumok 2011-2012-es tanévének országos megnyitója

Kilenc  Református Kollégium 2011-2012-es tanévének közös országos megnyitójára kerül sor hétvégén. Helyszín a Szatmárnémeti Református Gimnázium, időpont 2011 szeptember 17-18. Minden iskolából szeretettel várják az intézmény vezetőjét, az iskolalelkészt, valamint két diákot. Program Szeptember 17, szombat 08,00 – 13,00 ─ ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 13.

Olvasandó: János 19:25-30 “És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány.” 19:27b Jézus Krisztus saját szenvedései közepette figyelte szerettei további sorsát. Az emberi szenvedés és megaláztatás állapotában gondot visel azokról, akik ott állnak a kereszt alatt. Mária, az ...

Olvassa tovább »

Tetsvérgyülekezeti találkozó – Érd és Kültelek

Szatmár-Kültelek és Érd-Központ Református Gyülekezetei találkoztak szeptember 9-10-11-én. A vendégváró Kültelek pénteken este fogadta az érdiek népes küldöttségét akik ötödik alkalommal érkeztek Szatmárra. Másnap, szombaton reggel a vendégek és vendéglátóik közös kiránduláson vettek részt, amely idén  a Szamos-völgyén kezdődött és ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 12.

A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az õ ruháit, és négy részre oszták, egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. Jn 19, 23 A korabeli feljegyzések szerint a Jézus megfeszítésénél szorgoskodó katonák részegek voltak. Nem is lehetett volna másképpen ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 11.

„Pilátus feliratot is készített, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS A ZSIDÓK KIRÁLYA.” Jn. 19, 19 Olvasandó: Jn. 19, 16b-22 „Tudd meg Jézus csalódtam benned, hidd el semmi értelme ennek. Én lelkesedtem és lobogtam, de most ...

Olvassa tovább »

2011. szeptember 10.

Napi igeszakasz: Jn. 19, 8-16a „Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked…” ...

Olvassa tovább »

Szombaton Egyházkerületi Sportnap lesz Szárazberken

A beharangozóhoz képest egy kis változás lépett fel az Egyházkerületi Sportnappal kapcsolatosan, a helyszínt illetően. Nem a Szatmári Református Gimnázium ad otthont az eseménynek, hanem a szárazberki gyülekezet. Tehát Szárazberken (Bercu), reggel 8 órától várják a sportolni vágyó “krisszeseket”. Három ...

Olvassa tovább »