Napi Ige, 2011. november 19.

Olvasandó igeszakasz: 1Tim. 6,3-10 „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.” (10. vers) A hétvégi jól megérdemelt pihenés közben, eszünkbe jut az a sok rohanás és munka, amit ...

Olvassa tovább »

Dávid István: Apa mit hoztál?

Forrás: Agnus Amikor a dolgomat végzem és a hivatalokat járom, amikor a városi nyüzsgés forgatagában időt, pénzt s türelmet pazarolok, amikor a rohanásban már-már magamat is elveszejtve a megnyugvás örvényét keresem, egyszer csak megérik bennem a vágy, hogy végre hazatérjek. ...

Olvassa tovább »

A zene láthatatlan szálakkal köt össze bennünket

Három éve közösségteremtő csodát élhetünk át, akik a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusának tagjai vagyunk. E láthatatlan szálak összefűzhettek azokkal is akik szolgálatainkat hallgatták. Istennek legyen hála azokért akik e szép szolgálatot vállalták és vállalják ma is. Ebben a világban ...

Olvassa tovább »

2011. november 18.

“Akik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi második számából

Forrás: Harangszó A nyári gyermekmissziós tevékenységet támogató KOEN-alapítvány jubileumi ünnepségéről ír a királyhágómelléki reformátusok lapja. A legfrissebb számban, egyebek mellett a koltói eklézsia kettős zenei ünnepéről és  a misszió cselekvési lehetőségeit felmutató kárpát-medencei konferenciáról is olvashatunk. Gyökössy Endre: A boldogmondások ...

Olvassa tovább »

2011. november 17.

“Kérve kérlek az Istenre és a Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd. Ne légy tovább ...

Olvassa tovább »

Barni turnézik

Író-olvasó találkozó lesz Zágoni Balázzsal és Barnival. Zágoni Balázs: Barniék tele című könyvét mutatják be Barni és a szerző jelenlétében november 23-án, szerdán, 17 órakor a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont dísztermében. A Koinónia Kiadó által gondozott Barni-sorozat 2005-ös megjelenése óta nagy sikernek ...

Olvassa tovább »

2011. november 16.

1 Tim 5,17 „A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak” Az első gyülekezetekben az idős, szent életű férfiaknak megvolt a maguk rendje. Ugyanakkor voltak olyanok ebben a kollégiumban, akik hitük és erejük ...

Olvassa tovább »

2011. november 15.

1 Tim. 5:1-16 “Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.” 8. vers Isten egyik legszebb ajándéka a család. Aki családot alapít, az ugyanakkor felelősséget is vállal nemcsak ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 14.

„Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.” 1Tim 4,16 Pál apostol a pásztori szolgálat egyik nagy hibalehetőségére hívja fel Timótheus, de rajta keresztül a mindenkori pásztorok figyelmét. Két ...

Olvassa tovább »

Bemutatkozik az Új Remény Egyesület

Forrás: Szatmar.ro November 19-én szombaton dupla rendezvénnyel várják a szatmáriakat a filharmóniába. Új egyesület kezdte meg tevékenységét nemrégiben Szatmárnémetiben. A 9Speranta, azaz az Új Remény egyesület alapítóiban egy, a magyarországi Kelet Európa Misszió alapítvánnyal közös koszovói látogatást követően fogalmazódott meg, ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011 november 13.

„A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.”     I Tim. 4, 7-8 Olvasandó: ...

Olvassa tovább »