Búcsú Kültelektől

2011. augusztus 7-én búcsúzott segédlelkipásztori minőségétől és a Szatmár-Külteleki Egyházközségben végzett szolgálattól Kürti Tamás és családja. Következő szolgálati helye: a Nagykárolyi Református Egyházmegye két Gyülekezete: Érkőrös és Pelekeszi. Búcsú-igehirdetése az Isten közelébe húzódó kis és nagy családról szólt. Higyed János ...

Olvassa tovább »

A Harangszó augusztusi második számából

Forrás: Harangszó Partiumiak is részt vettek a Észak-keleti Református Találkozón – olvasható a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb számában, melynek több írása újkenyér ünnepére tekint előre.  A lap emellett ifjúsági és a felvidéki testvéregyházkerület lapjában szemléző mellékletet is tartalmaz. „A kenyér ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 10.

János 12,26a „A ki nékem szolgál, engem kövessen” Olvasandó János 12, 20-26 Jézus követése nem könnyű és nem áldozatmentes. Nem volt az soha és ma sem az. A tanítványait Jézus emberhalászokká teszi, a tisztességes férfinek, aki el akarta temetni előbb ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 9.

Jöjj, királyom, Jézusom! Olvasandó: János 12, 12-19 „Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, amint meg van írva: Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.” 1. Jézus jön. Krisztus közeledik, érkezik Jeruzsálembe. Ebben a cselekedetében ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 8.

János 12, 1-11. Jézus, mielőtt elmenne Jeruzsálembe, hogy véghez vigye a megváltás munkáját, még meglátogatja barátait, Lázárt, Mártát és Máriát. Lázárral találkozik, akit visszahozott a halálból, mikor ő éppen a hallállal megy szembenézni. Vacsoravendégséget szerveznek neki, ahol Márta szolgált fel. ...

Olvassa tovább »

Tollvonás: Miből lesz a cserebogár?

Forrás: www.reformatus.ro Nemrég családommal együtt a Rózsák parkjába mentünk sétálni. Kolozsváron az elmúlt időben a polgármesteri hivatal segítségével néhány parkot felújítottak. Kellemessé téve a sétálást valamint a gyerekeknek a játszást. Ilyen hely a Szamos partján levő Rózsák parkja is. A ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 7.

Olvasandó: Jn 11,45-51 „Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.”  Jn. 11,49-50 Manapság ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 6.

Napi igeszakasz: Jn. 11, 17-44 „És a zsidók közül sokan mentek vala Márthához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. (…) Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsula lelkében ...

Olvassa tovább »

Egyházzenei honlap született

Forrás: Harangszó „A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” Kol 3,16 Áldás, békesség az olvasónak! Fontos-e nekünk az egyházzene? Milyen zenét szeretünk, milyet ...

Olvassa tovább »

A Harangszó augusztusi első számából

Forrás: Harangszó Nagybányai konfenciára készül a partiumi és erdélyi Presbiterszövetség. A királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb számában az esemény részletes programja is olvasható. Emellett Csohány János István királyunk emlékezetét idézi fel, valamint a Generális Konvent temesvári üléséről is olvashatunk. „A nyugati-európai ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 5.

„Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az Urat kenettel és a hajával törlé meg annak lábait” Jn 11,2 Lázár feltámasztásának történetében szinte végig fő helyen szerepelnek a testvérek. De, ha még ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 4.

„Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyetek nékem…” Jn 9,37 Jn 9,31-42 ajánlott szakasz Amikor érzik az emberek azt, hogy valakivel szemben szópárbajt veszítenek, akkor hasonló képen viselkednek, mint Jézus ellenfelei: Jézus kijelentésére nem érvekkel, hanem megkövezésével akarnak ...

Olvassa tovább »

2011 augusztus 2.

„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor.” Jn. 10,16 Az előző versekben Jézus a jó pásztor voltáról szól, ...

Olvassa tovább »

2011. augusztus 1.

“Én vagyok a jó pásztor” Jn. 11a Ismert képet használ Jézus Krisztus, hogy megértsük a hozzánk fűződő kapcsolatát. Ő a jó pásztor, mi pedig az ő juhai vagyunk. Ha pedig van pásztorunk nem vagyunk egyedül. Tagjai vagyunk egy közösségnek, amelyik ...

Olvassa tovább »