2011. június 14.

Zsolt.69: 14-30 “Légy közel az én lelkemhez… “ 19a Szörnyű állapot az Isten nélküli élet! Az ember terheinek hordozása közben sokszor felkiált: “Engem még az Isten is elhagyott!” Isten jelenlétének tudata az ember igazi vigasztalása. Amikor nehéz az élet, amikor ...

Olvassa tovább »

Pünkösdi gondolatok

“Mindenik embernek a lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban, És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály: Második ének)   “Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz ...

Olvassa tovább »

2011. június 13.

„Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám… A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek” (Zsolt. 69, 10.13) Mi van „szentfazék”? Már megint templomba mész? Így gúnyolódnak a hitetlenek ma ...

Olvassa tovább »

PÜNKÖSD 2011

Áldott Pünkösdi Ünnepet kíván a Szatmári Református Egyházmegye Honlapja! “Ha Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ...

Olvassa tovább »

2011. június 12.

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.” Zsolt. 68,20-21 Olvasandó: Zsolt 68, 20-36 Olyan időszakról beszél ez a néhány vers, amikor nagyon nehéz ...

Olvassa tovább »

Kárász Izabella: Nyertetek-e Szentlelket?

Alszik a szívben lángod, szeretet, Mit régi tüzek hamva elfedett. Mert könny locsolja, forró siratás, Nem vethet lángot az alvó parázs. És tesz a lélek élettelenül, És vet új magot, szeretetlenül, És jár és nincsen aratás, Mert alszik benne a ...

Olvassa tovább »

2011. június 11.

Olvasandó rész: Zsoltárok 68,1-19 „Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok utat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jahve a neve, és örüljetek előtte.” (5. vers) Izrael fő ünnepén, a szövetségkötés ünnepén elhangzó imádságot olvassuk ma. Ezen ...

Olvassa tovább »

Ballagtak a felekezeti iskolák nyolcadikosai

Forrás: Szatmár.ro A Hám János Római Katolikus Iskolaközpont és a Református Gimnázium is pénteken tartotta a nyolcadikosok ballagási ünnepségét. Bár a ballagás általában az iskola elhagyását jelenti, ez ebben az esetben nem teljesen igaz: többen is eddigi iskolájukban kezdenek a ...

Olvassa tovább »

Betölt az Úr lelke – ünnepi pásztorlevél

Forrás: Harangszó Vannak idők, amikor elkeserítően nehéz körülmények közé kerülünk. Alig marad reménységünk, kifogyunk ötleteinkből is. Csalódunk emberekben, akik szívesen elfogadták segítségünket, de szükségünkben magunkra hagynak. Vannak idők, amikor illik sorsunkat a bibliai tanításokhoz illesztenünk, hogy a nehezen értelmezhető jelenségeket ...

Olvassa tovább »

2011. június 10.

Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő orczáját rajtunk. Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat. Zsolt. 67,2-3 Könyörüljön! Áldjon! Világosítson! Tegye ezt az Isten, tegye meg velünk, ha tetszik rajtunk, hogy ...

Olvassa tovább »

A Szentlélek munkája – Ez 47,1-5

Ezékiel próféciája szemléletesen tárja elénk a Szentlélek munkáját. Mert miről is szól ez az ószövetségi prófécia? Arról, hogy ha újra felépül a jeruzsálemi templom, akkor az oltár mellől egy forrás fakad, amely kifolyik a templom ajtaja alatt, és ahogy távolodik ...

Olvassa tovább »

2011. június 9.

“Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel!” Zsolt 66,16   A 66. zsoltár úgy beszél Istenről, mint olyan Úrról, akinek hatalmát, szeretetét a történelmet szemlélve ismerhetjük fel. Felteheti a kérdést a Szentírást ...

Olvassa tovább »