2012. január 27.

“És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. “Mt.9,2. Sok nyomorúságban levő ember van szerte a világban. Bénán, nyomorultan, gutaütötten, stróktól, agyvérzéstől, fekvésre ...

Olvassa tovább »

Művészek közt (képek)

Szatmár megye közigazgatási épületének aulájában művészeti kiállításon énekeltek református gimnazistáink. Erli Mária Tünde, Propszt Erzsébet és Propszt István látványos, vizuális kiállítása mellett a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa biztosította az auditív, hallható szépséget Higyed Gyöngyi karnagy vezetésével. Szép volt!

Olvassa tovább »

Ökumenikus vesperáson kérték az egységet és a békét január 25-én a keresztény egyházak képviselői a szatmárnémeti Székesegyházban.

Forrás: Szatmar.ro A vesperásra jellemző formában zajlott szerdán délután öt órától, az egész világon megvalósuló ökumenikus imahéthez csatlakozó közös imaóra. A keresztény egyházak képviselőinek jelenlétében rendezett imaalkalom idén is egybehívta a híveket minden felekezetből. Ők együtt voltak az énekben, könyörgésben, ...

Olvassa tovább »

2011. évi Beszámoló a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa tevékenységéről.

Mottónk: „Jertek áldjuk Istent, zengjen szép Zsoltár.” Az elmúlt esztendő számos fellépése azt bizonyította amit mottónk hordoz, hogy az emberi hang ez a csodálatos eszköz amelyet Istentől kaptunk ajándékba sokak lelkét is megsimogatta. Fejlődtünk, gyarapodtunk mint egy virágszál, növekedtünk és ...

Olvassa tovább »

2012 január 26.

„Uram ments meg minket, mert elveszünk.” Mt 8,25/b Végig nézve egy kalandfilmet lehet, hogy sokakban az a megállapítás fogalmazódik meg, hogy vele semmi érdekes nem történik. Olyan egyhangúak a napok, amelyek egymás után jönnek. Jó lenne, ha valami történne, és ...

Olvassa tovább »

2012 január 25.

“Mester, követlek téged, akárhová mégy.” Mt 8,19 “Ismét nagy tömeg van Jézus körül, de ő el akar vonulni előlük. Az ő követése nem tömegek ügye, hanem keveseké, akik minden következményével vállalják őt. Mielőtt azonban elindulna, egy írástudó ajánlkozik feltétel nélküli ...

Olvassa tovább »

2012. január 24.

Máté 8:1-4 Az elmúlt hetekben Jézus hegyi beszédét olvashattuk, annak minden napra lehulló, tápláló morzsáit, amelyet az akkori hallgató tömeg megcsodált. Hiszem, hogy mi is részesülhettünk ezekben a csodákban! Most egy olyan részhez jutunk, amikor a Király a mennyei hatalom ...

Olvassa tovább »

A Harangszó januári második számából

  Nemzeti imádságunk évszázadairól ír a királyhágómelléki reformátusok lapjának legújabb számában Csohány János. A Harangszó emellett évértékelő interjút közöl Csűry István püspökkel, illetve a közelmúltban elhunyt Bajnai Csaba lelkipásztorra emlékeznek pályatársai. A békességszerző küldetést és a szolgálatot vállalók segítését tartja ...

Olvassa tovább »

2012. január 23.

“…úgy tanítja vala õket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” Mt 7,29 Mindenki álmélkodik Jézus tanításán és érzik: ez valami egészen más, mint amit eddig hallottak: ez hatalom. Akinek hatalma van nem hatalmaskodik, nem okoskodik, ...

Olvassa tovább »

2012. január 22.

„Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Mt. 7, 15-16 „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én ...

Olvassa tovább »